and Emigrants to America
Mobile Menu

Notes


Matches 1 to 50 of 566

      1 2 3 4 5 ... 12» Next»

 #   Notes   Linked to 
1 (getuige(n): Domus de Jonge, Marinus de Jonge (broers), Jan Kloosterman (broer) en Adriaan Bruinooge (zwager) Family F374
 
2 (getuige(n): Marinis Cornelis Vogel, Neeltgen Cornelis) Cloosterman, Catelinken (I1179)
 
3 Cornelis Kloosterman (Kees) werd op 09-02-1893 te Vlissingen geboren, hij was de zoon van Jan Kloosterman , (geboren 27-04-1859, Heinkenszand)en Jannetje Slabbekoorn (geboren 07-03-1857, Heinkenszand).

Kees trouwde op 26-02-1913 te Vlissingen met Johanna (Anna) Bosselaar, geboren 08-08-1892 te Oost en West Souburg. Johanna was de dochter van Adriaan Bosselaar en Willemina Wielemaker.
Adriaan was het "zwarte schaap" in de familie Bosselaar, hij was voorbestemd om dominee te worden, verkoos echter om te gaan varen, voer o.a. op de pakketboot van Vlissingen / Breskens. Zijn laatste jaren als weduwnaar (hij huwde tweemaal) woonde hij op kamers in het huis van de familie Eckhart (Duits) in de Lampsestraat te Vlissingen.

Kees had 4 broers Leendert, Johannes, Jan en Hendrik. Twee kinderen ook Cornelis genaamd waren voor zijn geboorte op jonge leeftijd overleden. Erwaren twee zussen, Marie (het zusje Maria Catharina was op 4 jarige leeftijd overleden) en Anna.

Zijn vader Jan verhuisde met het gezin op 10-10-1883 van Heinkenszand naar Vlissingen. Het gezin woonde o.a. op de Dokkade 122, Kalkhokstraat 132, de Scheldestraat 20 en in de latere jaren op de Nieuwendijk in Vlissingen boven een fotograaf. In welke straat Kees geboren werd is niet bekend. Er is nog een foto, samen met zijn vrouw Anna, genomen rond 1916, voordat zijn jongste zoon Adriaan (18-12-1917) werd geboren, door het fotografische atelier van Cornelis Henning, waarschijnlijk in Middelburg of Vlissingen.
Cornelis Henning had vestigingen in Middelburg aan de Markt nr. 14, Vlissingen aan de Badhuisstraat No. 63 en in Breda aan het Van Coothplein nr.12.

Kees wilde eigenlijk bij de marine en naar Nederlands Indië Zijn oudste broer Leendert was sergeant-majoor bij de marine in Nederlands Indië, maar omdat ook zijn broer Johannes ook naar Indië was vertrokken en daar verdronk, mocht Kees niet van zijn ouders naar Indië en bleef in Vlissingen wonen. Zijn ouders woonden o.a. op de Nieuwendijk, boven een fotograaf (Henning?). Mijn vader Adriaan kan zich nog de vismarkt op de Nieuwendijk herinneren als ze op bezoek waren in Vlissingen. De vissers uit Arnemuiden boden dan luidkeels hun waar aan, al roepend:

"Wie wil er nog een goeieeee ?"

Kees ging al heel jong werken op diverse scheepswerven. Hij was een "klinknageljongen", hij hield de roodgloeiende klinknagels in de romp van het schip tegen als zijn maat aan de andere kant met een grote hamer de klinknagels plat sloeg, het was zwaar en vuil werk. Hij werkte o.a op de scheepswerf de Schelde te Vlissingen .

Enkele aardige anekdoten:
"Een linkshandige klinknageljongen verdiende een paar cent meer dan een rechtshandige klinknageljongen, omdat hij daardoor op een voor een rechtshandige moeilijk te bereiken plaats de klinknagels beter kon tegenhouden".
"Ook zijn broer Jan werkte op de scheepswerf en was later "kokersbaas"op de scheepswerf de Biesbosch te Dordrecht. De scheepshuiden werden in die tijd met klinknagels aan elkaar gehecht. Als een klinknagel niet goedwas aangeslagen, dan week de naad een beetje. Een "koker" was een arbeider die met een aantal goed gemikte slagen met een hamer de kopse kant van de huidplaat dicht "stuikte" zodat er geen lekkage kon optreden. Jan was de baas van deze kokers."

Rond 1917 toen hun jongste zoon Adriaan werd geboren (18-12-1917) woonde het gezin in de Glacisstraat in Vlissingen. Werk vinden en houden bleef in die jaren een groot probleem en om werk te vinden verhuisde Kees met zijn gezin rond 1920 in de depressie jaren naar Dordrecht.

In Dordrecht woonde het gezin aanvankelijk in een eenkamerwoning! in de Heymansuisstraat, later in de Marienbornstraat nr.9, Jacob Catsstraat nr.65, de Hoofdstraat en daarna in de Kofstraat nr.4 (rond 1933). Kees ging werken bij scheepswerf "Wilton Feyenoord", hij fietste met een carbidlamp vanuit Dordrecht naar de scheepswerf in Rotterdam.

Ook de omstandigheden werkten niet mee, de winters waren koud, in 1929 was de rivier de Merwede dicht gevroren, de "Pontonniers", die toen nog aan de Buiten Walevest een kazerne hadden, maakten over het ijs en de wakken een pad vrij voor de overtocht.
Later werkte hij op de scheepswerf de Biesbosch te Dordrecht, hij werd echter weer werkeloos.

Het waren harde en arme tijden, het gezin leefde van "de steun". De steun was f.12,50 per week en na een bepaalde tijd, was men zoals dit werd genoemd "dubbel uitgetrokken", er ging dan een rijksdaalder af van de steun , soms vulde de "bond" f.5,- aan.

Anna werkte in diverse "huizen" als schoonmaakster om het gezinsinkomenzo goed en kwaad als het ging aan te vullen, het bleef echter bittere armoede. Kees bleef meer dan 10 jaar wisselend werkeloos, het gezin moest aardappels zoeken bij de boeren en achtergebleven cokes verzamelen bij de gasfabriek voor de oude potkachel die het huis verwarmde. De werkelozen werden verplicht ingezet bij de ontginning van de Biesbosch en Kees heeft vele kubieke meters grond met de hand verplaatst in die jaren.

De werkomstandigheden in de twintig en dertiger jaren waren zeer slechten de arbeiders werden uitgebuit. Kees was penningmeester van de (ultrasocialistische) Syndicalisten en beheerde de stakingskas, hoewel er volgens de herinneringen van mijn vader Adriaan nooit veel meer dan een paar tientjes in zaten. Kees was ook lid van de SDAP in de dertiger jaren en zat in de kascontrolecommissie. Uiteindelijk lukte het Kees om als arbeider een contract met de Shell te krijgen en ging rond 1928 samen met zijnvriend Chris Minnebreuker (woonde in de Kolfstraat te Dordrecht) voor anderhalf jaar naar Curacao. De overtocht ging met het schip de "Simon Bolivar".

Aardige anekdote:
"Nadat zijn contract met de Shell getekend was, ging Kees vlak voor zijn vertrek naar Curacao "nog even langs" bij de scheepswerf de Biesbosch en bracht een afscheidsbezoekje aan zijn oude baas die hem slecht behandeld had. Na hem een fiks pak slaag gegeven te hebben is hij met de boot naar Curacao vertrokken. Vlak voor zijn vertrek zei hij nog tegen zijn vrouw, Anna als de politie nog komt dan kunnen we nu tenminste de boete betalen".

De foto is op Curacao genomen. In zijn hand heeft hij een pakje, achter op de foto staat in het handschrift van Kees geschreven:

"Dat pakje in mijn handen daar zaten de kleedjes in voor Mina."

Kees werkte daar in de tankbouw en verdiende goed. De Shell zond elke week f.35,- naar zijn vrouw in Nederland en Kees hield nog geld over. Na zijn terugkeer had Kees dan ook wat geld kunnen sparen (f. 1500,-) en begon een vishandel. Hij kocht de vis in Scheveningen in en verkocht deze met de viskar in Dordrecht. Achter het huis in de Jacob Catsstraat stonden de vaten met zoute haringen, die aan de deur verkocht werden. Mijn vader Adriaan kon zich nog herinneren hoe hij en zijn broer Jan bijhielden hoeveel haringen er per dag verkocht werden, om te zien of het goed ging.
De vishandel mislukte jammer genoeg na een half jaar, de vis was te goeden te duur voor de arme buurt waar deze werd verkocht en Kees was geen zakenman. Perioden van werkeloosheid volgden weer. Tijdens de tweede wereldoorlog werkte hij bij de firma Bekkers en later bij Straatman Machinefabriek .

Anekdote:
"Kees werkte bij de firma Bekkers in een periode dat het gezin het erg moeilijk had. Het was de hongerwinter van 1944 en er was nauwelijks te eten. Kees had gehoord dat er op het land bij een boer nog wat tarwe te vinden was en kreeg toestemming van de boer om de aren te "lezen". Weg bij Bekkers kon echter ook niet, mijn vader vertelde dat Kees toen "even" naar zijn schuurtje ging, een vuistje (voorhamer) pakte en zijn pink met een goed gemikte slag plat sloeg. De bedoeling was om zo in de ongevallenwet te komen en "legaal" tarwe te kunnen zoeken. De wond was echter nog niet erg genoeg naar zijn zin, zodat Kees terug naar zijn schuurtje ging ener nog een forse klap op gaf. De andere dag deed hij alsof hij zich op het werk verwond had en kon naar zes weken naar huis. Er werd meer dan 100 kg. tarwe verzameld door Kees en zijn zoons en het gezin had weer te eten."

Na de oorlog werkte Kees bij de EMF (Electro Motoren Fabriek) te Dordrecht en werd in 1958 gepensioneerd. Werken kon hij echter niet laten en hij bleef aan de slag, onder andere op de begraafplaats in Dordrecht, graven schoonmaken en verzorgen.

In zijn vrije tijd mocht hij graag gaan vissen aan de Dordtse Kil en ik kan mij de ogenblikken goed herinneren dat ik met mijn hengeltje naast hem zat. Als kind kwam ik elke week bij hem thuis, het was altijd fijn om naar "opa en oma" te gaan. Ik heb veel van hem geleerd, schoenenlappen, van alles en nog wat repareren, vis schoon maken, banden plakken, noem maar op. Ze stonden altijd voor mij klaar en niets was te veel.

Kees overleed kort nadat zijn echtgenote Anna op 6 juli 1972 was overleden op een dramatische wijze. Hij kon het verdriet van het verlies van zijn vrouw niet aan (bijna 60 jaar getrouwd geweest) en kenmerkend voor zijn sterke en rechtlijnige Zeeuwse karakter besloot hij om een einde aan zijn leven te maken. Op 01-08-1972 fietste hij in zijn zondagse pak naar de onbewaakte spoorwegovergang aan de Oostkil achter het voormalige Refaja ziekenhuis in Dordrecht. Hij heeft er nog een sigaartje staan roken, de peuk op een paaltje gelegd en is onder de trein gestapt.

Zo kwam een einde aan een leven vol zorg en hard werken. Een man waar ik naar vernoemd ben, waar ik met een warm hart aan terug denk en trots op ben.

PS:
Aantekening in boek van het Gasthuis Vlissingen 1913-1920
Subtitel Reg.: Zieken Periode: 1907-1920
Blz: 65 Volgnr: 236 Letter: Fichenr: 12
Blijkbaar is Kees daar opgenomen geweest in die periode. 
Kloosterman, Cornelis (I2162)
 
4 Tussen 1607 en 1624 Schepen in Kapelle. op 't Clooster, Cornelis Jansz (I969)
 
5 ------ Van bron toegevoegd aan: birth registration ------
06-03-1833 of 16-03-1833 ?.
----------------------------------------------- 
Kloosterman, Adriaan Joziasz. (I1928)
 
6 ------ Van bron toegevoegd aan: birth registration ------
1630 of 1631.
----------------------------------------------- 
Schipper, Dirck (I1076)
 
7 ------ Van bron toegevoegd aan: birth registration ------
1632 of 1633.
----------------------------------------------- 
Schipper, Cornelis Willemsz. (I1072)
 
8 ------ Van bron toegevoegd aan: birth registration ------
1845-1855.
----------------------------------------------- 
Geelhoed, Willemijna Willemsd. (I1673)
 
9 ------ Van bron toegevoegd aan: birth registration ------
1852-1853.
----------------------------------------------- 
Geelhoed, Adriaan (I1671)
 
10 ------ Van bron toegevoegd aan: birth registration ------
1885 of 1884 ?.
----------------------------------------------- 
Kloosterman, Willem (I666)
 
11 ------ Van bron toegevoegd aan: birth registration ------
circa 1575 ?.
----------------------------------------------- 
Schipper, Dirck (I1075)
 
12 ------ Van bron toegevoegd aan: birth registration ------
Circa 1800.
----------------------------------------------- 
Kloosterman, Frans (I2300)
 
13 ------ Van bron toegevoegd aan: birth registration ------
circa 1910 ?.
----------------------------------------------- 
Gijzel, W. (I1692)
 
14 ------ Van bron toegevoegd aan: birth registration ------
circa 1920 ?.
----------------------------------------------- 
Kwakkel, Gerrit (I765)
 
15 ------ Van bron toegevoegd aan: birth registration ------
Of geboren 31-10-1807 ?.
----------------------------------------------- 
Kloosterman, Cornelia (I2094)
 
16 ------ Van bron toegevoegd aan: birth registration ------
Of geboren op 20-03-1867 ?.
----------------------------------------------- 
Kloosterman, Pieter (I542)
 
17 ? van Tol was getrouwd (naam echtgenoot onbekend). Zij hadden twee kinderen, Maaike (werd Jo genoemd) en Aartje. De kinderen werden op jonge leeftijd wees. Vader pleegde zelfmoord (voor de trein gesprongen) en moeder overleed ook.
Aartje trouwde met ene de Bruin, zijn ouders hadden een slagerij in de Prinsenstraat in Dordrecht. Maaike trouwde met Arnold? Jongeneel, zijn ouders hadden een stoffeerderij in Dordrecht. 
van Tol, Hendrik (I2710)
 
18 "Cornelis Kloosterman, geboren en woonachtig te Kloetinge, van beroep arbeider, niet gehuwd, godsdienst Gereformeerd, wordt ingaande 7 november 1847 (hij is dan 16 jaar oud) door de Arrondissementsrechtbank te Goes veroordeeld tot een "correctionele gevangenisstraf van vierentwintig uren" wegens "diefstal" Kloosterman, Cornelis (I2137)
 
19 "van wegens den Bruidegom is schriftelijke toestemminge door zijn vader Cornelis [sic] Kloosterman en van wegens de Bruid, door hare voogden de Heer Jan de Coo en Hendrik de Jager"; de bruidegom is "j.m. geboren te Heindjeszand en woonende op het Nieuwe dorp onder 's-Heerenhoek" Family F489
 
20 (Bron: Riiksarchief. Middelburg)
Elisabeth Jansdochter Beenhakker, gedoopt te Yerseke op 26 mei 1737 (als Lisabeth), Dochter van Jan Adriaans (afkomstig van Vlake), uit zijn vierde huwelijk met Adriana Jansdochter (afkomstig van Hoedekenskerke).
Zij trouwt te Heinkenszand op 25 october 1758 met Jan Jacobszoon. Kloosterman, weduwnaar van Bastiaantje Legierse Vroonland.
De ondertrouw was op 7 october 1758 te Biezelinge. Daarbij is vermeld dat zij woonde te Driewegen, met Attestatie van Schore. Daaruit blijkt dat zij maar tijdelijk in Driewegen woonde, misschien als dienstbode.
Enkele malen treden Jan Jacobszn. Kloosterman en Elisabeth Jansdr. Beenhakker op als doopgetuigen, bij de doop van de kinderen van Pieter Sinke en Pieternella Beenhakker, (haar zuster) te Wemeldinge.
Een andere Pieternella Jansdr. Beenhakker, een achternicht van Elisabeth was getrouwd met Hubrecht Vroonland. 
Beenhakker, Elisabeth Jansd. (I1786)
 
21 (getuige(n): Foort Cornelis, Cornelis Pieters Boer, Lijsbeth Lippens, Lijsbeth Dambrinus) Cloosterman, Cornelis (I1268)
 
22 (getuige(n): Lijsbeth Cornelis, sijn suster, moye van 't kint) Cloosterman, Maerten Mattheusz. (I1536)
 
23 (getuige(n): Willem Diericxs, Lijsbeth Marinis) Cloosterman, Mayken (I1555)
 
24 Immigration (Emigration):
Jan Smallegange emigrated to America in 1849. He left from Rotterdam on the "Louvre" and arrived in New York Harbour 04-05-1849. The Captain of the Barque was Townsend Weeks. The group of "Dutch" arrived at the Holland colony after stopping at Albany then Buffalo, Detroit, Milwaukee, Grand Haven and last at Grandville where they followed the old Indian trail to the "Holland Colony" and arrived there 26-05-1849.

Jan Smallegange was from the beginning part of the emigration movement, our pioneer fathers faced a very human need -- the burial of the dead. There were a few deaths aboard the crossing - vessels, with the necessary tragic burials at sea. Also a few were buried along the Erie Canal as our forefathers traversed this route to Michigan, of necessity and from fear of communicable diseases, and in the sand dunes.(Original work done by Edward Prins).

Jan Smallegange can be found in the book "Descendents of Jan Smallegan(ge)"; by D. Kavalar, compiler. (Herrick District Library; Holland, Michigan)
Jan Smallegange's son Dirk was found in Forest Grove on the Sixtieth Anniversary Hollanders Emigration. It stated he immigrated in 1849.

Holland Sentinel Newspaper
Beneath the sands near the mouth of the Kalamazoo River lies the site of Singapore, one of Michigan's most famous ghost towns.
Police Guard found old bones In The Dunes.
(One must ask if this may be Jan Smallegange found ??)
Sentinel photos by Brian Forde
Above, Allegan County Sheriff Lt. James Ross checks over his supplies Monday as he prepares to spend another night guarding the skeleton found at Saugatuck Dunes State Park. At the right Michigan State Police Sgt. Mike Burrit examines the skeleton believed to be decades old.
Saugatuck -- An archeological team from Western Michigan University is expected today to examine skeletal remains discover this week end in Sagugatuck Dunes State Park, Allegan County Sheriff's deputies said.
Michigan State Police investigated excavated the area Monday, but did not remove the old bones pending examination by by scientist, Sharff's Lt. James Ross said.
Police believe the remains are decades, possibly centuries old and could be related to the now vanished town of Singapore a once thriving lumber town now buried under the sand Sunday morning. The Skelton in a wooden box, could have been unearthed by shifting sand. (Believed to be from Holland Evening Sentinel date unknown)
Sheriff's deputies protect the scene overnight. ED.

"Zeeland City Monument":
Located down town Zeeland, on the corner of Central Avenue and Church Street.
Section 19 of Zeeland Township, Ottawa County, Michigan.
The Church, School and Graveyard were at this site which is now the site of the monument.
In 1887, 40 years after the first arrivals in Zeeland, the bodies in the graveyard were removed
and the monument erected. (the name Smallegange shows up twice).
1849(Zeeland)
Jan Smallegange
J.Smallegange Jr.


FIRST REFORMED CHURCH EARLY MEMBERSHIP LIST

The Year: about 1852
The following is the early membership list of the First Reformed Church of Zeeland, Michigan, taken from the official records of the church. It also appears in the book "Legends of the Dutch". This list is arranged by families. Ages are indicated by year of birth. This list is not necessarily complete:
1797/Smallegange, Jan
1814/Kloosterman, Jannetje

-----------------------
J. Van De Luyster the propriety of the village of Zeeland, bought of the United States government the entire of section nineteen, on which the village is mainly located. HE also bought section seventeen, which was settled mainly by his children and peasantry of his farm in the old country, whome he brought with him.
Jan Wabeke, father of the late Rev. C. Wabeke, also bought a number of poor families with him. Jan Smallegange did the same in 1849, among which was the family of Wm. Van Loo, whereof the writer was an humble member then ten years old, and who will hold the name of Smallegange in grateful remembrance while memory lasts.

Jan Dirksz SMALLEGANGE.
June 21, 1840. C. van der Meulen, dominie at Middelharnis, preached in my (J. van de Luyster) barn on Sunday. The weather was fair there were at least 1,000 people. Everything was quiet and edifying. Even the strange horses were peacefully together in the pasture. And the Lord gave witness of His word of truth delivered to the consciences of many people, and especially to His children. In the morning preached on Revelation II: 5; in the afternoon, on the 24th Sunday of the Catechism; evening, I John 3,1; and collected for the poor 68 florins.
Nevertheless articles of arrest were drawn up by Dick Wisse, master smith and burgomaster. On July 21, I my brother deacon Jan Steketee appeared before the judge in Goes. Dominie, I, and Jan Steketee each were fined 100 florins, without our guilt having been proved. Final sentence postponed until August 15, 1840.
On September 1840 paid as fine to receiver
De Kanter at Goes, florins 306.29 1/2
Charge for stamp 21
Total florins 306.50 1/2

On September 3 received from Jan Steketee,
for him, his father, Cornelius Steketee, and
his brother Cornelius Steketee Jr. florins 127.00
But for Jannes Karelse 12.50
On September [ ], received from Jan Smallegange 25.00
On September 16 received from Leendert Smallegange 26.00
On November 11 from Jannes Karelse 25.00
For me J. van de Luyster 116.00
Total florins 306.00

Besides Vander Luyster, Jan Wabeke and Jan Smallegange and some others also brought many a family from the Netherlands, thus rescuing many poor persons from dire need. Jan Smallagange brought at least ten such families with him, and arrived in Zeeland during May 1849. It was not his lot to terry here many years, for he died soon after his arrival, on his return from a trip to Chicago, (about 1852) and was buried at Singapore, in the sand dunes.

No person knows his grave, but He, who knows Moses' grave, knows also where Smallegange lies buried. The waves of fair Lake Michigan sometimes break over his resting place and the murmur of its waters sing a requiem in memory of him. And Also many another of our first pioneer settlers has been buried in forgotten spots in the woods along the roads, some of them without coffins, like soldiers on the field of battle. And why should they not be so buried? Were they not courageous fighters, worriers on sea and on land, contending with a strange language and with strange customs, with hardship of woods and swamps, with adversities of climate and strange illnesses, with poverty and self-denial. (Lucas vii p404)

Jan Smallegange did the same in 1849 whereof the writer (Cornelius van Loo) then ten years old was a humble member and who will hold the name of Smallegange in grateful Remembrance while memory last. (Lucas vi p249)
Among the numbers of those who brought from one to three needy families to Zeeland from the Netherlands were Jande Pree, Jan Smallegange, and Gillis Wabeke. (Lucas vi, 
Smallegange, Jan (I1142)
 
25 Obituary:

Norman Dale KLOOSTERMAN, Oakland, MI, Formerly of Kalamazoo, Passed away, at home, on his forty-third birthday. He was born May 5, 1950, the son of Neil and Berdine (KIEL) KLOOSTERMAN Educated in the Christian schools in Kalamazoo, Michigan, he attended Calvin College and then graduated from Nazareth College in Kalamazoo, receiving a Bachelor of Science in Nursing. He later attended Wayne State University, earning first his Master of Science in Nursing degree, and then entering the doctoral program. At the time of his death, he had completed all the requirements for his doctorate except for completing his dissertation. After graduating from Nazareth, Norman practiced nursing at Bronson Hospital (Kalamazoo), Henry Ford (Detroit), Beaumont Hospital (Royal Oak), Yale-New Haven Hospital (New Haven, Connecticut), the Veterans Administration Hospitals in New Haven and Allen Park, and at Oakwood Hospital (Dearborn). His primary clinical field was critical care nursing.

In 1984, he joined the faculty of nursing at Oakland University and discovered his joy in teaching. His years at Oakland were in many ways the most rewarding of his life. Educational achievement had never come easily for Norm, and the experience of his own efforts to learn gave him a special rapport with those of his students who similarly found classroom learning difficult. He held high aspirations for all his students, demanding that they take responsibility for careful reasoning, application of theory to their practice, and ethical caring treatment of the whole individual. He urged his students to consider themselves as professionals and to assume leadership roles in the advancement of nursing. As nurse, teacher, brother, and friend, Norm was caring and considerate. He loved his garden and considerate. He loved his garden, his house, his pets, and his friends. He was never happier than when planning a party. Norm wanted his funeral to be a celebration of his life. This was fulfilled on Saturday, May 8, at the Cathedral Church of St. Paul (Detroit). He was preceded in death by his father, Neil, on March 4, 1993. Surviving are his mother, Berdine (Kalamazoo), and a dear friend, Carlton Maley (Detroit). Also surviving are three sisters and a brother; Mrs. David (Shirley) GRUIZENGA, Mrs. Terry (Karen) BENNETT, Curtis (and Sheila) KLOOSTERMAN, and Diane HOLTON; and seven nieces and nephews. Memorial gifts may be sent to the College of Nursing, Oakland University, (Department of Nursing, Rochester, MI 48309-4401) for the Kloosterman Memorial Fund. The fund will support either nursing undergraduates or an award to graduating student who best exemplifies Norm's ideals.

Source: Kalamazoo Gazette May 20, 1993 (submitted by a volunteer, no family connection) 
Kloosterman, Norman Dale (I512)
 
26 Text in English language
Cornelis Jan Kloosterman (Kees) worked before WW II as a welder on the Navy Shipyard in Den Helder. The story is that in 1944 a 15 year old girlin the street where Kees lived dated a German soldier. Her parents forbidher to see him any more. In anger she betrayed Kees and for other men whowere secretely listening to the BBC broadcast for news about the allied forces. The next morning the Germans raided the street and arrested Kees and 4 other men. They were imprisoned in Amsterdam and taken to concentrationkamp Amersfoort. From there on he was transported to concentrationcamp Neuengamme. Of the 106.000 prisoners sent toNeuengamme, about 55.0000 died, including Kees in 1944.

Text in Dutch language
Cornelis Jan Kloosterman (Kees) werkte voor WW II als lasser op de Marine scheepswerf in Den Helder. In 1944 had een 15-jarig meisje in de straat waar Kees woonde verkering met een Duitse soldaat. Haar ouders verboden de relatie. Uit wraak/boosheid verraadde zij Kees en 4 ander mannen die clandestien naar de BBC luisterden naar nieuws over het verloop van de oorlog. De volgende morgen vroeg volgde een razzia in de straat en Kees en zijn maten werden gearresteerd en via Amsterdam, hij is daar een paar dagen in de Euterpestraat geweest, dat was meestal de procedure en werd daarna naar op 10 augustus 1994 naar Amersfoort getransporteerd, als gevangene 4693.

Over het transport van Amsterdam naar Amersfoort is wel een en ander te vertellen. Het was een groep van 1439 mannen, inclusief de mannen van de razzia in Putten. Hij is mogelijk een paar dagen in de Euterpestraat in Amsterdam geweest.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was in het voormalige pand van de meisjes-HBS in deze straat het hoofdkwartier van de Nederlandse afdeling van de SS gevestigd.

Vandaar werden Kees en de anderen op 11 oktober 1994 naar concentratiekamp Neuengamme in Duitsland getransporteerd. Van de ongeveer 106.000 gevangen die naar Neuengamme zijn gevoerd, zijn ongeveer 55.0000 gevangenen overleden, waaronder Kees in 1944. Van de andere vier overleefde er slechts één.

Van de ongeveer 106.000 gevangen in totaal die naar Neuengamme zijn gevoerd, zijn ongeveer 55.0000 gevangenen overleden. Naar Neuengamme werden ruim 5500 Nederlanders gedeporteerd, onder wie anti-Duitse politiemensen en 661 mannen van de vergeldings-razzia van Putten . Van deze Nederlanders overleefden 600 mensen het kamp.

Kees overleed in mei 1945 in een subkamp van Neuengamme, Sandbostel en werd begraven op het ereveld Loenen in Apeldoorn, vak D, rij 113. Van de andere vier overleefde er slechts één.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Uit een Artikel in de van Telegraaf, maandag 8 maart 2010, door Charles Anders;
De Stichting Hart voor Kamp Amersfoort wist de familie van de omgekomen Nederlanders op te sporen en de eerste van in totaal 65 teruggevonden nalatenschappen werden in 2010 overhandigd. Het heeft tot 2010 geduurd voordat deze spullen teruggevonden werden. De spullen lagen lang in een kluis bij Neuengamme opgeslagen, en werden de ringen, pennen, brillen, foto's papieren en portemonnees teruggegeven. Aan de families Achterberg, Kloosterman, Voorhoeve en anderen. Voorzitter Annemiek Littlejohn van de stichting sprak tot uit Mexico en Duitsland gekomen mensen toe.

Het `Polizeiliches Durchganslager Amersfoort` zoals de nazi's het complex noemde was een voormalige barakken kamp van het Nederlandse leger tussen Leusden en Amersfoort. Het werd in augustus 1941 door de Sicherheitsdienst (SD) in gebruik genomen als gevangenis. Tot de nazi's het terrein op 20 april 1945 verlieten, zaten er ruim 35.000 landgenoten gedetineerd. Kamp Amersfoort was berucht vanwege de gruwelijke behandeling van de gevangenen door onder andere Joseph Kotälla. Er werd gemoord, uitgehongerd en er waren executies. Maar de meeste Nederlanders gingen na een verblijf van enkele weken verder op hun groene reis die altijd richting oosten voerden. Vele keerden nimmer terug.

Cornelis Jan Kloosterman gevangene nummer 4693 arriveerde op 10 augustus 1944 in kamp Amersfoort er werd 11 oktober van het jaar doorgestuurd naar één van de kampen bij Neuengamme. Daar is hij zeer waarschijnlijk ook gestorven, nog vóór geallieerde troepen in de lente van 1945 een einde zouden maken aan Adolf Hitler ?s schrikbewind.

Zijn zoon Willem (73 jaar) vertelt het volgende:
Vader was zeker geen grote vis in het verzet. Hij had met drie vrienden een soort kaartclubje in de buurt in Den Helder. Samen zaten ze dus ook vaak naar de radio te luisteren naar programma's uit Londen. De dochter van een van die mannen ging met een Duitser. Toen haar vader dat verbood en ook nog eens eiste dat ze de foto van haar vriend van de muur in de kamer haalde, gaf ze de mannen aan bij de politie. De Duitsers vonden bij een inval het radiotoestel en de vier werden gearresteerd. Met dramatische gevolgen; drie van de vrienden kwamen na de oorlog nooit meer terug naar huis. Onder hen de op 26 maart 1904 geboren Cornelis Jan Kloosterman, roepnaam Kees. Zijn oudste zoon, Leen, omklemt de vulpen die hij zojuist heeft teruggekregen.

In 1953 werden in een massagraf bij Neuengamme stoffelijke resten gevonden die van vader zouden zijn. Of dat nou echt zo is, zullen we natuurlijk nooit weten, maar ze zijn herbegraven in Loenen. Daar gaan wij, nabestaanden, nog geregeld naartoe. Om terug te denken aan hem en aan de speling van het lot. Hij stierf omdat een zeventien jarig meisje de foto van de Duitse vriend van de muur moest halen. Complete families werden in het ongeluk gestort vanwege een schaal met erfvijand. Zo bizar kan oorlog zijn.

In januari 1946 moest Ann G. zich in de verdachtenbank van het Bijzonder Gerechtshof verantwoorden voor haar daad. Daar vroeg ze haar moeder om vergeving. Drie mensen het graf indrijven, op zulke misdaad staat de doodsstraf, zei de rechter die het meisje `door en door verdorven` noemde. Louter vanwege haar jeugdige leeftijd ten tijde van het verraad, ontliep ze de strop en werd tot 20 jaar cel veroordeeld. Anna liet zich, nadat ze haar straf had uitgezeten had, nooit meer zien in Den Helder vertelt Willem Kloosterman. Ik hoorde dat ze enkele jaren geleden is overleden. We zijn als familie nu voor de eerste keer in dit voormalige kamp. Het blijft een vreemd gevoel dat de voetstappen van vader hier ergens moeten liggen. Voor het laatst gezet op 11 oktober 1944 toen hij Nederland voor eeuwig zou verlaten. Met die vulpen in zijn zak.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Van de kleindochter (Hanny) van Arie Kiesling, één van de andere 4 mannen kreeg ik nog de volgende informatie.
Het 15-jarige (17?) meisje dat de mannen aan de Duitsers verraden heeft was Anna Glim. Zij heeft haar vader Klaas Glim, Arie Kiesling en Cornelis Jan Kloosterman verraden bij de Duitse politie. Hanny vond een pakketje papieren met een met potlood geschreven briefje van haar grootvader Arie vanuit de gevangenis (Amersfoort?). Hij schreef o.a. dat hij de anderen alleen zag met luchten. In het pakketje papieren waren ook overlijdensberichten uit de krant waaronder die van Cornelis Jan Kloosterman. Ook zat er een krantenbericht bij over de berechting van Anna Glim wegens verraad en het in de dood jagen van de mensen. De drie slachtoffers zijn in verschillende subkampen van Neuengamme terechtgekomen. Klaas Glim in Ladelund, Cornelis Jan Kloosterman in Sandbostel (dit was een subkamp van Neuengamme) en Arie Kiesling in Engerhafe. Er is nog een vierde man geweest die afgevoerd is geweest, dit moet de enige overlevende geweest zijn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kloosterman, Cornelis Jan (I2441)
 
27 Text in English language
In 1945, after the hunger winter of WWII and after the liberation of the Netherlands, quite a few Dutch children were settled with Swedish foster parents to recuperate. After a stay of eight months they returned healthier and stronger. So Jacob Kloosterman left for Sweden in his eighth year. However he had attached himself so strongly to his foster parents and they also to him, that after some months they begged him to return to Sweden. So he did and he has lived in Göteborg, Sweden since 1955 and acquired the Swedish nationality.

Text in Dutch language
In 1945 na de hongerwinter en na de bevrijding werden er veel Nederlandse kinderen bij Zweedse pleeggezinnen ondergebracht. Na een verblijf van acht maanden kwamen zij aangesterkt weer terug. Zo is ook Jacob Kloosterman op z'n achtste jaar naar Zweden vertrokken. Echter hij had zich zo aan zijn pleegouders gehecht en vooral ook zij aan hem, dat zij na enkele maanden kwamen smeken of hij weer mee terug mocht naar Zweden. Wel heeft hij daarna alle vakanties in Nederland doorgebracht. Hij woont in Göteborg Zweden en heeft sinds 1955 de Zweedse nationaliteit. 
Kloosterman, Jacob (I3235)
 
28 1834 Kastelein op de hofstede van den heer Dirk Hendrik van de Kamer te Middelbrug.
1861 beroep: landbouwer
1866 beroep: landman
1869 beroep: landman
1870 beroep: landbouwer 
Bosselaar, Pieter (I2514)
 
29 1873 beroep: arbeider Sturm, Jacob (I2550)
 
30 1902 beroep: dienstbode Meertens, Hendrika Johanna (I2539)
 
31 1902 beroep: stoker Bosselaar, Pieter (I2516)
 
32 1942 beroep dienstbode Bosselaar, Hendrina (I2542)
 
33 Aangifte door de geneesheer in 1872 van een voorechtelijke kind van Dinaopgegeven als Cornelis Vette. Vette, Dina (I1306)
 
34 Aantekening aangaande geboorte en overlijden in de Statenbijbel (een Pieter Keur Bijbel) uit 1700, in het bezit van Markus N.J.de Regt.
Ant(h)onina was gehuwd met Jozias de Regt en bewoonde de Geertruidshoeve, een grote zeeuwse hoeve te Borssele aan de Drieklauwenweg. Toen ze weduwe werd in 1892 heeft ze daar met haar drie zonen, Markus, Nicolaas en Jan tot 1910 gewoond. Voor die tijd, was het een groot gemengd bedrijf van 47 hectare grond.
Gereformeerd als zij kennelijk was werd ze begraven op de begraafplaatsvan de "Gereformeerde Kerk" te Nieuwdorp. Uit de verhalen van de grootvader van Markus de Regt pastte haar kist niet in de traditionele lijkwagen, doch moest op het laatste moment een boerenwagen klaar gemaakt wordenom de mater familias ten grave te dragen 
Kloosterman, Ant(H)Onina (I2004)
 
35 Aardig detail, Geertruida is een dochter van Jan Nicolaaszoon Kloosterman (02-02-1815-27-05-1886) en Anna Cornelia Vermande (30-04-1814-18-12-1891) Kloosterman, Geertruida (I2315)
 
36 Aart was van beroep Arbeider.

De echtgenote Maaike de Kievit is een dochter van Anna Maartensdr de Kievit. (Volgens de huwelijksbijlagen zou de vader Gerrit Voogelesang geweest zijn). Maaike was eerder gehuwd geweest met Willem van Loon (overleden 11 november 1828). Aart en Maaike woonden in 1840 "beneden den Noordendijk - MW 74". Maaike vertrok na het overlijden van Aart met haar kinderen naar Delfshaven (1855).

De echtgenote Bastiaantje van den Boogert is een dochter van Willem Arendszn van den Boogert en Jannigje Cornelisdr Mookhoek.

De echtgenote Lena Pietersdr Kooij is een dochter van Pieter Kooij en Cornelia Sijmensdr de Boer. 
van Tol, Aart (I5897)
 
37 Achternaam is Teulade of Marc? Teulade, Jeannette (I1210)
 
38 Adriaan (Adrie) werd geboren in de Glacisstraat te Vlissingen en kwam met zijn ouders rond 1920 uit Vlissingen naar Dordrecht. Hij ging op de lagere school in "het Hof" en daarna naar de ambachtschool op de Reeweg. In Dordrecht ging hij op 15-jarige leeftijd werken in de ponserij bij de EMF(Electro Motoren Fabriek) Dordrecht en later in de montage. In 1937 vervulde hij zijn militaire dienstplicht als soldaat bij de verbindingen inde Chass?e kazerne te Breda.

Door de oorlogsdreiging met Duitsland werd Adrie in 1939 gemobiliseerd en kwam in Breda terecht. Eind 1939 was Adrie gelegerd in Langeboom (vlakbij Mil) in de Peel, hij werd "ingekwartierd" op de boerderij van de weduwe Verstrate. Op 5 Mei 1940 brak de oorlog uit, maar tegen de Blitzkrieg van de Duitsers was het leger niet opgewassen. Het leger trok zich terug en Adrie kwam weer thuisrond juni 1940 en pakte zijn werk bij de EMF weer op.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, op 2 juli 1942 trouwde hij zijn "?i?Mien?/i?"te Dordrecht. Halverwege de oorlog werd Adrie als dwangarbeider naar Duitsland gevoerden "werkte" als schlosser bij K. Jung Maschinenfabrik in Berlijn. Adrie is later "ondergedoken" samen met zijn oudere broer Jan Kloosterman. Zijn zwager Embrecht van Tol was actief in de verzetsbeweging in Dordrecht.

De hongerwinter van 1944 was een barre tijd, het gezin moest om aan eten te komen aardappels zoeken en aren lezen op het land. Zijn broerJan werkte echter op de biscuitfabriek "Victoria" en kon zo soms nog weleens wat boter en andere zaken "regelen". Adrie en zijn vrouw woonden vanaf zijn huwelijk in 1942 "in" bij zijn ouders in de Kofstraat nr.4 te Dordrecht. Aan het einde van de oorlog keerde Adrie terug naar de EMF.

In 1949 werd hun zoon Cornelis geboren en in1951 verhuisde het gezin naar de Kokmeeuwstraat nr. 12. Adrie werd op de EMF baas van de afdeling montage en was 15 jaar zeer actief in de ondernemingsraad. Hij werd secretaris van de ondernemingsraad en bleef dit doen totdat de EMF moest sluiten rond 1977.

Died:
After a few weeks in hospital, my father was transferred to a nursing home 2 weeks ago. The last few days they took my father off all the medications that were keeping him alive by stimulating him. All of the heart drugs, etc were iscontinued. That was his explicit wish. They gave him morphine injections and a heavy sedative every few hours during the last few days along with the painkillers he was already taking. He died peacefully Saturday, November 19 at 22.15 in the evening.

Buried:
Gecremeerd donderdag 24 november 2005, Crematorium "Essenhof", Nassauweg 200 te Dordrecht. 
Kloosterman, Adriaan (I1913)
 
39 Adriaan Kloosterman slaagt op 21 mei 1931 te Batavia (Ned. Indië) voorde "akte van bekwaamheid als onderwijzer" en treedt op 27 juni van datzelfde jaar als onderwijzer "gedurende de 1e twee schooltijden" in dienst van het bestuur der Vereniging "de Paul Krugerschool" te Batavia.
Op 6 juli 1936 slaagt hij vervolgens voor "de akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer" eveneens te Batavia. In 1938 trouwt hij met Martina Daniels van Wijckhuyzen te Rotterdam vertrekt met haar opnieuw naar Bataviaen continueert zijn betrekking aan "de Paul Krugerschool".
Tijdens de oorlog wordt Adriaan Kloosterman als soldaat der infanterie door de Japanse bezetter geïnterneerd o.a in het krijgsgevangenenkamp te Moulmein in Birma.
Na de oorlog hij is dan nog steeds soldaat in het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger wordt hem op 21 augustus 1946 groot verlof verleend "voor zoolang hij bij het Dept. van O & E als hoofdonderwijzer werkzaam is"en afgevoerd uit de sterkte van het Troepencommando Siam te Bangkok. Op21 oktober 1948 wordt hij gedemobiliseerd.
Vanaf 1946 tot 9 januari 1958 is Adriaan Kloosterman als schoolhoofd werkzaam op de "Paul Krugerschool" te Djakarta en wordt dan eervol ontslagen"wegens het overcompleet worden als leerkracht". Men verklaart dat menin hem heeft leren kennen "een kundig en ijverig onderwijzer een bekwaamen tactisch schoolleider en een prettige collega" en men waardeert in hem dat hij "als een van de zeer weinigen zich na de capitulatie van Japan direct weer beschikbaar heeft gesteld voor de opbouw van het Nederlands Onderwijs in Indonesië".
Na zijn ontslag vertrekt Adriaan Kloosterman naar Nederland. 
Kloosterman, Adriaan (I1911)
 
40 Adriaan Kloosterman werkte van 1884 tot 1887 als onderwijzer te Rotterdam en was vanaf 1887 tot 1907 hoofd van de Christelijk School te Dinteloord. Na 1907 werd hij redacteur van een Christelijk schoolblad. Toen menop 15 april 1909 herdacht dat Adriaan Kloosterman 25 jaar geleden zijn werk in dienst van het onderwijs begon schreef men:
"Zijn adviezen worden op prijs gesteld; zijn inzicht in onderwijszaken wordt gewaardeerd. Voor alles is de jubilaris een practisch man die geen onderwijsstelsel phantaseert maar die zijn ideeën steeds weer toetst aande rechtmatige eischen van het leven". 
Kloosterman, Adriaan (I1901)
 
41 Adriaan Kloosterman, geboren te 's-Gravenpolder, woonachtig te Kloetinge, van beroep arbeider, gehuwd, godsdienst Gereformeerd, werd op 29 december 1853 door de Arrondissementsrechtbank te Goes veroordeeld tot "een correctionele gevangenisstraf van zeven dagen" wegens "overtreding van dejachtwet". Kloosterman, Adriaan (I1897)
 
42 Adriaan Kloosterman, local celery grower died Sunday morning at his home, 2604 North Westnedge Avenue, Kalamazoo, Michigan, USA after an illness of 3 months. Kloosterman, Adriaan (I1905)
 
43 Adriaan Kloosterman, van beroep sergeant-vlieger, kwam om het leven toenzijn straaljager bij een NAVO-oefening boven West-Duitsland verongelukte. Kloosterman, Adriaan (I1917)
 
44 Adriana emigrated to America:
Passenger manifest: Eliis Island Record
First Name: Adriana
Last Name: Kloosterman
Ethnicity: Holland, Dutch
Last Place of Residence: Krattendike, Holland
Date of Arrival: July 05, 1910
Age at Arrival: 1...y Gender: F Marital Status: S
Ship of Travel: Potsdam
Port of Departure: Rotterdam
Manifest Line Number: 0008
Ship The Postdam:
Built by Blohm & Voss Shipbuilders, Hamburg, Germany, 1900. 12,835 grosstons; 571 (bp) feet long; 62 feet wide. Steam triple expansion engines, twin screw. Service speed 15 knots. 2,103 passengers (282 first class,21 second class, 1,800 third class).
Built for Holland - America Line, Dutch flag, in 1900 and named Potsdam.Rotterdam-New York service. Sold to Swedish American Line, in 1915 and renamed Stockholm. Gothenburg-New York service. Sold in 1928 and renamed Solglimt. Shetland Islands service. Rebuilt as a whaling mothership. Soldto Norwegian owners, in 1930. Seized by German Navy, in 1941 and renamedSonderburg. Scuttled at Cherbourg in 1944. Salvaged and scrapped in 1947. 
Kloosterman, Adriana (I1951)
 
45 Adriana woonde te Heinkenszand (na 1824 te 's-Heer Arendskerke) Minnaard, Adriana (I2354)
 
46 After a few weeks in hospital, my father was transferred to a nursing home 2 weeks ago. The last few days they took my father off all the medications that were keeping him alive by stimulating him. All of the heart drugs, etc were iscontinued. That was his explicit wish. They gave him morphine injections and a heavy sedative every few hours during the last few days along with the painkillers he was already taking. He died peacefully Saturday, November 19 at 22.15 in the evening. Kloosterman, Adriaan (I1913)
 
47 Agnes and maybe Jennie as a child. Kloosterman, Agatha Elizabeth (I3482)
 
48 Air Force Capt. Debra Maxwell has been decorated with the Meritorious Service Medal. She is the daughter of Willard and Arlene Kloosterman of Holland. She is stationed at Lajes Field, Portugal. Kloosterman, Deborah (I2209)
 
49 Alberdina was the sister of Johanna, Willem's first wife. For this marriage special dispensation was required, because in those days the two families became one at the first marriage and thus marrying the sister was the same as incest. Family F1218
 
50 Annetie Pleunen Visser hertrouwde voor 25 april 1689 met Cornelis Ariszoon Backer.

Joris Pieterszn trouwde tussen 2 mei 1671 en 17 januari 1679 met Jannetje Pleunen Visser.

Joris en Leentje vertrokken tussen 13 mei 1663 en 28 november 1663 van Charlois naar Strijen.

De echtgenote Leentje Cornelisdochter is misschien een dochter van Cornelis Corneliszoon Barendrecht en Cijtgen Jacobsdochter. Leentje overleed tussen 5 november 1670 (datum opmaak testament) en 2 mei 1671 (vermelding Weeskamer Strijen deel 22 in het ARA). 
Joris Pieterszn (I7000)
 

      1 2 3 4 5 ... 12» Next»