Voor het ter beschikking stellen van materiaal en het geven
van inlichtingen ben ik dank verschuldigd
aan verschillende personen en instanties.

Op dit schilderij hieronder van Jan van Goyen uit 1651 uit de 17e eeuw ziet u Dordrecht vanaf de rivier de Maas, hier ben ik in 1949 geboren. Na jarenlang in Noord Brabant gewoond te hebben, ben ik weer teruggekeerd naar mijn geboorteplaats en woon ik in de oude binnenstad op een steenworp afstand van de “Grote Kerk” die u hier afgebeeld ziet. Ik raakte meer en meer geïnteresseerd in onze familiegeschiedenis en mijn afkomst.

Jan van Goyen (View on the Oude Maas near Dordrecht, 1651)


Jan van Goyen (View on the Oude Maas near Dordrecht, 1651)

Mijn vader Adriaan (18-12-1917) is afkomstig uit Vlissingen en zijn vader uit Heinkenszand. Het was mij ook bekend dat de naam Kloosterman in Zeeland vaker voorkwam. In de gesprekken met mijn vader over de geschiedenis van de familie Kloosterman kwam ik niet veel verder dan een oude foto van zijn grootouders op hun 50e huwelijksdag. Dit was Jan Kloosterman, geboren in 1859 te Heinkenszand en zijn vrouw Jannetje Slabbekoorn. Inmiddels had ik uit diverse bronnen op het internet gegevens gevonden van enkele Zeeuwse Kloostermannen en vroeg mij af of wij gezamenlijke voorouders hadden.

Samen met mijn vader ben ik in januari 2000 naar het Zeeuws Archief te Middelburg gegaan teneinde de genealogie van de familie Kloosterman verder uit te zoeken. Aldaar kwam ik toevallig in gesprek met dhr. M.J. Karman uit Middelburg die mij er op attent maakte dat er reeds een genealogieboek in het archief aanwezig was over de familie Kloosterman uit Zeeland. Nadat dit opgevraagd was kon ik via de door mij inmiddels in het archief gevonden gegevens van mijn overgrootvader Jan Kloosterman (27-04-1859) en zijn vader Leendert Kloosterman (29-03-1824) aansluiten op deze genealogie lijn.

In een later stadium heb ik contact opgenomen met de heer Jos Kiser, een naam die ik via dhr. Karman had verkregen. Ook hier heb ik een plezierig en vruchtbaar contact mee gehad, het bleek dat hij veel informatie had, helaas niet meer op de computer, maar gelukkig nog wel afdrukken. Dit materiaal heeft hij mij toegezonden en heb ik verder bewerkt.

Nadat ik delen van de genealogie van de familie Kloosterman op mijn website had gezet, kreeg ik een e-mail van dhr. Cees Kaijser uit Schoonhoven, hieruit bleek dat een groot deel van de informatie die ik over de Kloostermannen gekregen had oorspronkelijk van hem afkomstig was. Hij gaf mij alsnog toestemming om dit te gebruiken en was zo vriendelijk om mij vele aanvullende informatie te zenden.

Trouwfoto van mijn ouders, 02-07-1942. Zij trouwden tijdens WO II, er was geen witte trouwjurk beschikbaar in die dagen, dus ze is getrouwd in het blauw! De blauwe trouwjurk was gemaakt van kant en zijde. De prijs van het bruiloftpak dat mijn vader draagt, was ongeveer 25 gulden, nogal een prijs in die tijd. De prijs van mijn moeders trouwjurk is niet bekend, haar moeder heeft de rekening betaald. Foto gemaakt door studio Hameter, Voorstraat 291 in Dordrecht

My great-grandfather Jan Kloosterman and his wife Jannetje Slabbekoorn at their 50e wedding anniversary 31-05-1938. My great-grandmother is still wearing the traditional Zuid-Beveland costume, with its large, stiffly starched hat and the large gold square

Jannetje Slabbekoorn, born 07 march 1857 in Heinkenszand. Jannetje is my great-grandmother and is wearing the traditional Zuid-Beveland costume, with the distinctive large, stiffly starched hat, including large gold square kissers worn at the temples. Jannetje died 26 march 1931.

De volgende tekst is afkomstig van dhr. M.J. Karman en laat ook duidelijk zien hoeveel werk hij en dhr. Jos Kiser verricht hebben:

“Velen die een Noordbevelandse Kloosterman in hun kwartierstaat hebben, zullen evenals ikzelf vastgelopen zijn op Jan Hendriksz. Kloosterman die met drie kinderen genoemd wordt in de inwoners lijst van Wissekerke uit 1748. De drie kinderen zijn dan Hendrik, Mattheus en Adriaan Kloosterman. Wie de vrouw van Jan Kloosterman was, is al niet meer te vinden. Wel is duidelijk dat ze in 1748 kennelijk al overleden was. Uit de namen van de kleinkinderen valt nog op te maken dat ze waarschijnlijk Catarina geheten heeft, maar daar houdt dan alles wel mee op.

Om toch nog verder terug te geraken bel je eens her en der een Kloosterman op om te weten te komen of er misschien ergens iemand ook op zoek is naar Kloostermannen. Ik had het geluk tenslotte terecht te komen bij dhr. C. Kayser in Schoonhoven. Deze hielp me aan een zekere Adriaen Kloosterman gehuwd in St. Filipsland, geboren in Biezelinge en later terecht gekomen in Zeeuws Vlaanderen. Naar later bleek in Zaamslag.

Dit bleek de voorvader van de Noordbevelandse Kloostermannen te zijn, kom daar maar eens achter.

Ten gerieve van al die vastlopende nakomelingen van deze Kloostermannen besloot ik daarom een genealogie van deze Noordbevelandse tak te maken en ter inzage te leggen. Na uitvoerig onderzoek op het Rijksarchief te Middelburg en de gemeentehuizen van Wissekerke en Kortgene had ik tenslotte de gegevens van Noord Beveland, een heleboel gegevens van Zeeuws Vlaanderen maar ook een massa gegevens van Zuid Beveland.

Eenmaal zover gekomen was de verleiding groot aan de Noordbevelandse tak de Zuidbevelandse tak in grote lijnen toe te voegen. De totale genealogie Kloosterman tot op de dag van vandaag uitzoeken was voor mij als buitenstaander eigenlijk wel wat teveel van het goede. Bij toeval kwam ik dhr. Jos Kiser, Middelburg op het spoor. Hij bleek in het bezit van een uitgebreide verzameling gegevens van de Zuidbevelandse tak. Meer gegevens nog dan ik ervan had. Bij hem ontbraken de Noordbevelanders en de Zeeuwsvlamingen. Wat lag meer voor de hand dan de zaak in elkaar te schuiven. Bovendien had dhr. Kiser een zeer uitgebreide documentatie over het klooster Jeruzalem aan het Jufferswegje te Biezelinge, de bakermat van alle Zeeuwse Kloostermannen.

In de hoop dat ook hij zijn gegevens in Goes en Middelburg ter inzage zal willen leggen ga ik hier verder niet op in. Het zou alleen maar afbreuk doen aan het werk van dhr. Kiser. Ook ben ik niet tot de dag van vandaag gegaan. Alle Zuidbevelandse Kloostermannen kunnen hopelijk op deze genealogie aansluiten.

De Noordbevelandse Kloostermannen zijn ondertussen van dit eiland verdwenen met de emigratie van twee kinderrijke gezinnen naar de Haarlemmermeer en Sloten (N.H.) “

Einde citaat dhr. M.J. Karman.

Dordrecht, the map is from “Blaeu’s Toonneel der Steden” Dutch city maps, (Willem and Joan Blaeu), 1652.

My grandfather (Kees) and grandmother (Anna) and their sons Jan (left) and Adriaan (my father) on the right. The picture was taken around 1927.

Jacob van Deventer (1505-1575) Zelandicarum Insularum exactissima et nova descriptio, Auctore D. Jacobo a Daventria. Publisher: Abraham Ortelius? Coloured engraving. Map of Zeeland and neighbouring Dutch Flanders, West Brabant, South Holland up to Delft, Schoonhoven, Gorinchem, 's Gravenmoer etc.

The Maas at Dordrecht, circa 160. Aelbert Cuyp (1620-1691)

Alle stukken die ik op deze wijze verkregen heb zijn door mij gescand, in MSWord bewerkt en aangevuld met mijn eigen gegevens gevonden in het Zeeuws Archief te Middelburg. Veel aanvullende informatie is ook op het internet gevonden, onder andere vele fraaie afbeeldingen en oude prentbriefkaarten van Zeeland. Al deze gegevens zijn door mij verwerkt en aangevuld met de persoonlijke herinneringen van mijn vader over zijn jeugd en uiteindelijk is dit boekwerk over de Kloosterman genealogie ontstaan.

Zonder de medewerking van dhr. M.J. Karman, die mij ook in een latere fase zeer behulpzaam is geweest, dhr. Jos Kiser en met name dhr. Cees Kaijser en mevr. S.H.P. Hofman-Bos uit Goes was het echter niet mogelijk geweest om de genealogie lijn van de familie Kloosterman zo uitvoerig te documenteren als ik nu heb gedaan.

In maart 2000 zijn alle gegevens ook in een geprinte versie aangeleverd aan het Zeeuws Archief te Middelburg, waar deze is opgenomen in de Collectie Zeeuwse Genealogieën, onder nummer 745. In oktober 2003 is de tweede druk van de geprinte versie gereed gekomen. Na de eerste druk had ik delen van de genealogie van de familie Kloosterman op mijn website geplaatst.

Ik ontving hierop een e-mail van dhr. Cees Kaijser uit Schoonhoven, waaruit bleek dat een groot deel van de informatie die ik over de Kloostermannen verkregen had oorspronkelijk van hem afkomstig was. Hij gaf mij alsnog toestemming om dit te gebruiken en was zo vriendelijk mij veel aanvullende informatie te zenden, waarvoor mijn hartelijk dank.

Cees Kaijser had op zijn beurt veel van de informatie met name over de emigranten naar Amerika verkregen van mevr. S.H.P. Hofman-Bos uit Goes. Ook met haar heb ik een plezierig contact gehad en zij gaf mij eveneens toestemming om haar informatie te verwerken en op het internet te plaatsen.

Dankzij haar gegevens heb ik het hoofdstuk “Emigranten naar Amerika” sterk kunnen uitbreiden. Inmiddels zijn alle gegevens te raadplegen op mijn site waar de genealogielijn ook in Engelse vertaling te raadplegen is. Via deze website, die blijkbaar steeds bekender is geworden, heb ik veel aanvullende informatie over de Kloosterman familie uit Amerika en Canada ontvangen. In deze tweede druk zijn diverse onjuistheden uit de eerste druk gecorrigeerd, alle aanvullingen zijn verwerkt en de index is bijgewerkt.

Verbeteringen en aanvullingen zijn natuurlijk van harte welkom.

Cees Kloosterman
Dordrecht