Memorie van Aangifte der Nalatenschap
van Maarten Jansz. Kloosterman,
06-01-1767 – 24-02-1827

 

Geboekt in ‘t Dagregister 6 decef, folio 212 no. 190 den zevenden augustus 1827

Tafel der sterfgevallen ? deel, folie 80
No. 107 lett. K
Tafel der Verkoopers deel, 5 folio 16 no. 5
Tafel der Verkrijgers deel, 2 folio 16 no. 180 … en 165

De ondergeteeekende Helena Korteknie, weduwe van Maarten Kloosterman, arbeidster te Heinkenszand, in kwaliteit van moeder en wettige voogdij over hunne die minderjarige kinderen met Adriana, Jacob en Cornelia Kloosterman, voorts Elisabeth Kloosterman, arbeidster te Heinkenszand
Pieter Kloosterman, arbeider aldaar, Janna Kloosterman gecondoleerd en ?? dood, Adriaan ?? arbeider te Cortgene, Klazina Kloosterman, boeremeid te ?, Jan Kloosterman, boereknecht te Colijnsplaat
Alle kiezen domicilie ten huize van Gemelde Helena Korteknie

Te Heinkenszand in de straat,
Wijk B no. 42 verklaren dat de Nalatenschap van Maarten Kloosterman
In leven arbeider intestatie (?) al overleden den 24 Februarij 1827 te Heinkenszand
Woonachtig en laatst gedomiciliëerd geweest in degene Gemeente Provincie Zeeland
door Zijne ..? Kinderen: lang ? en alleen geërfd ..?

En verklaren voorts dat de Onroerende Goederen binnen dit Rijk gelegen, en door den overlevenden nagelaten, beftaan in, ———-

De helft van Een woonhuisU Erve gemaakt B.n. 42 ..? en gelegen in de Gemeente Van Heinkenszand ..?
Waarvan de wederhelft ..? aangevulden Helena Korteknie, als met de Overledenen in gemeenschap van goederen gehuwd geweest Zijnde.

Dat wijders door dit overlijden geen Fidelcommis gedevolveerd, noch vruchtgebruik vervallen is; mitsgaders, dat door niemand buiten de opgemelde Erfgenamen, iets uit deze nalatenschap wortd genoten.

Heinkenszand den 29 Aug. 1827

Helena Korteknie Pieter Kloosterman