Inventarisatie van de boedel van Mattie Damme

Mattie Damme

Weduwe van Jacob Jansz. Kloosterman uit
het 2e huwelijk, 24-02-1729 te Heinkenszand

Heynkensant, 31-12-1759. Op Heeden den 31sten December 1759 hebben wij ondergeschrevenen Schout en Schepenen Van Heynkensant doen inventariseeren de goederen bevonden in den gerepudieerden boedel van Matie Damme weduwe van Jacob Cloosterman door gemelde Matie Damme onder presenatie van Eeden opgegeven soo als hier na volgt:

1 rok broek en vest
1 hoet
7 hembden 1 blaauwe hembde
in de keuke een kas en daar in 2 gordijne
7 lakens
1 paar goude hembdknoopjes
1 paar koopre Schale en balans
2 spiegels
14 stuks porceijn teegoet
3 groote tinne schotels
4 dito papkomme
1 dito bekke
1 dito lepelborde
4 dito zoutvaten
1 dito boterkroes en
1 mosterpot en drinkkroek
1 dito beker en tuyt
1 dito teepot
2 kop re kandelaers
1 dito teebus
1 dito teeketel
1 dito panne
1 dito hermit
1 blekke teeketel
3 dito doosjes
3 ysere trefte
1 ketting
1 tang 1 vuur.
1 haardyser
1 blaaspijp

1 Aardewerks Stel
9 komme
16 Schotels in Soort
3 Rekke
1 Regtbankje daar in
1 strijkeyser
1 broodbag, 2 messe 1 borsel
10 stoelen, 3 stoven
2 stoelkussens
2 bedden, 4 kussens, 4 dekens,
6 kussakke
1 dooplap
2 bedbehangsels, 1 schouw rabat, 2
1 koffijmoolen
7 tafeldoekjes
rommelinge
in de voorvloer
6 Schotels in Soort
2 korven
1 kapstok
In ‘t agterhuijs
2 emmers
1 blek, 2 borde met 9 lepels
potten en panne voorts rommelinge
In de schuur
1 spa, 1 houweel, 1 hakmes en bijl
1 meeltrog, mustert en struijke
Op de solder
1 wieg, 1 appelrooster
1 spinnewiel, 2 stokjes
bottels, voorts eenig kleinigheden.

Aldus geinventariseert onder belofte van Matie Damme dat soo nog iets nader tot hare kennisse komt dezen inventaris daar meede te sullen amplieeren en vergrooten, ter preezentie van Dingenis van de Verloremeet en H. de la Fontaine en voorts als in ‘t hooft tot confirmatie geteykent, datum als in ‘t hooft.

Dit merk is gestelt met de hant van Matie Damme, weduwe van Jacob Cloosterman. ( X , “volgt kruisje”) G.Vermaas, Dingenis van de Verloremeet, H. de la Fontaine, Uijter kennisse als Secretaris A. den Beer.