Terug naar:
•–»  Index van alle bijlagen     

       Lees ook:
  De voorgeschiedenis
  De Kloosterman naam
  Het Jonkvrouwen klooster
“Jeruzalem”

Inventarisatie van de boedel van Matie Damme

Weduwe van Jacob Jansz. Kloosterman uit het 2e huwelijk, 24-02-1729 te Heinkenszand

Heynkensant, 31-12-1759. Op Heeden den 31sten December 1759 hebben wij ondergeschrevenen Schout en Schepenen Van Heynkensant doen inventariseeren de goederen bevonden in den gerepudieerden boedel van Matie Damme weduwe van Jacob Cloosterman door gemelde Matie Damme onder presenatie van Eeden opgegeven soo als hier na volgt:

1 rok broek en vest 
1 hoet 
7 hembden 1 blaauwe hembde 
in de keuke een kas en daar in 2 gordijne
7 lakens 
1 paar goude hembdknoopjes 
1 paar koopre Schale en balans 
2 spiegels 
14 stuks porceijn teegoet 
3 groote tinne schotels
4 dito papkomme 
1 dito bekke 
1 dito lepelborde 
4 dito zoutvaten 
1 dito boterkroes en 
1 mosterpot en drinkkroek
1 dito beker en tuyt 
1 dito teepot 
2 kop re kandelaers 
1 dito teebus 
1 dito teeketel 
1 dito panne 
1 dito hermit 
1 blekke teeketel
3 dito doosjes
3 ysere trefte 
1 ketting
1 tang 1 vuur.
1 haardyser
1 blaaspijp 

1 Aardewerks Stel 
9 komme 
16 Schotels in Soort 
3 Rekke 
1 Regtbankje daar in 
1 strijkeyser 
1 broodbag, 2 messe 1 borsel 
10 stoelen, 3 stoven 
2 stoelkussens 
2 bedden, 4 kussens, 4 dekens, 
6 kussakke 
1 dooplap 
2 bedbehangsels, 1 schouw rabat, 2
1 koffijmoolen 
7 tafeldoekjes 
rommelinge 
in de voorvloer 
6 Schotels in Soort 
2 korven 
1 kapstok 
In ‘t agterhuijs
2 emmers 
1 blek, 2 borde met 9 lepels 
potten en panne voorts rommelinge
In de schuur 
1 spa, 1 houweel, 1 hakmes en bijl 
1 meeltrog, mustert en struijke 
Op de solder 
1 wieg, 1 appelrooster 
1 spinnewiel, 2 stokjes 
bottels, voorts eenig kleinigheden. 


Aldus geinventariseert onder belofte van Matie Damme dat soo nog iets nader tot hare kennisse komt dezen inventaris daar meede te sullen amplieeren en vergrooten, ter preezentie van Dingenis van de Verloremeet en H. de la Fontaine en voorts als in ‘t hooft tot confirmatie geteykent, datum als in ‘t hooft. Dit merk is gestelt met de hant van Matie Damme, weduwe van Jacob Cloosterman. ( X , “volgt kruisje”) G.Vermaas, Dingenis van de Verloremeet, H. de la Fontaine, Uijter kennisse als Secretaris A. den Beer.