Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Cees Kloosterman, eigenaar van de website “The Kloosterman Genealogy and Emigrants to America ©” (www.kloosterman.be), hierna te noemen als TKG, is gevestigd aan de Grotekerksbuurt 11E, 3311CA Dordrecht en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

TKG verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die TKG verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum en/of plaats
 • Datum overlijden en/of plaats
 • Datum en/of plaats begrafenis c.q. crematie
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een gebruikersprofiel op deze website aan te maken, via email, correspondentie of telefonisch.

Levende personen

Om veiligheids- en privacy redenen zijn geboortedata of andere persoonlijke informatie van personen die worden geacht te leven niet openbaar en alleen zichtbaar voor geregistreerde leden van deze website. Als u of uw familieleden niet willen dat er informatie over hun voorouders op deze site staat of dat de informatie over u niet klopt, laat het mij weten en vul het Privacyformulier in. Ik zal op uw verzoek uw gegevens corrigeren of de gegevens van de website verwijderen.

TKG verzamelt GEEN bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals hieronder omschreven:

De volgende persoonsgegevens ziet de AVG als bijzondere persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijk.
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken.
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken.
 • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt.
 • Gegevens over gezondheid.
 • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.
 • Genetische gegevens.
 • Biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon.

TKG verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, die hieronder nader zijn toegelicht. Niet elk van deze verwerkingsdoeleinden zal op u van toepassing zijn. Als een verwerkingsdoel en/of een onderdeel daarvan op u niet van toepassing is, dan worden de daaronder genoemde persoonsgegevens van u voor dat doel ook niet verwerkt. Voor alle doeleinden geldt dat naam, emailadres en telefoonnummer kunnen worden verwerkt.

Doel: Informeren

Om u als geregistreerde gebruiker en bezoeker van de website zonodig te informeren over wat relevant voor u kan zijn in het kader van uw genealogisch onderzoek of op uw verzoek andere interesse gebieden.

Doel: hulpvraag

Om u als gebruiker en bezoeker van de website te kunnen helpen met uw eventuele vraag m.b.t. informatie over een overleden persoon in uw stamboom.

TKG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alleen TKG heeft toegang tot uw persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kloosterman.be.

Levende personen

 • Om veiligheids- en privacy redenen zijn geboortedata of andere persoonlijke informatie van personen die worden geacht te leven niet openbaar en alleen zichtbaar voor geregistreerde leden van deze website.
 • De TNG Kalender kan deze veiligheidsopstelling omzeilen door geboortedatum en huwelijksdatum “te laten zien” die relevant zijn voor levende personen. Aangezien het exacte jaar van geboorte of huwelijk van een persoon niet op de kalender staat (het toont alleen jubilea, het jaar wordt alleen gebruikt voor de lay-out van de dag van de week), beschouwt TKG dit als een acceptabele manier van tonen van deze gegevens.
 • Als TKG niet weet of iemand leeft of dood is, gaat TKG ervan uit dat ze leven als ze minder dan 100 jaar geleden zijn geboren.
 • Af en toe kan een levend persoon op foto’s van groepen mensen verschijnen, maar normaliter onthult TKG hun namen niet.
 • Na kennisgeving dat enig materiaal op deze website inbreuk maakt op de privacyrechten van een persoon of groep, zal TKG het dubieuze materiaal onmiddellijk verwijderen, ongeacht of het materiaal binnen de grenzen van de hierboven beschreven richtlijnen valt.

Als u of uw familieleden niet willen dat er informatie over hun voorouders op deze site staat of dat de informatie over u niet klopt, laat het mij weten en vul het Privacyformulier in. Ik zal uw gegevens corrigeren of de gegevens van de website verwijderen.

KG verwerkt uw persoonsgegevens om u als aanvrager te kunnen helpen met uw vraagstuk m.b.t. een overleden persoon in uw stamboom: uw naam, emailadres en telefoonnummer. Daarnaast de (vrij) ingevulde informatie over de inmiddels overleden persoon.

TKG neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TKG) tussen zit.

TKG gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress met het Artisteer template, de benodigde plugins voor het juist functioneren van de website en The Next Generation of Genealogy Sitebuilding© (“TNG”).

TKG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. behoudens de gevallen waarin ik wettelijk verplicht ben deze gegevens langer te bewaren

TKG verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Leest u de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

TKG gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Overige / onvoorziene cookies

 • Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.
 • Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben neem dan rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

Cookies om de inhoud van onze website te delen via social media

 • De pagina’s die u op onze website bekijkt, kunt u door middel van buttons delen via social media.
 • Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook / LinkedIn etc. zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.
 • Wij hebben daar geen invloed op.
 • Deze cookies maken het dus mogelijk dat: ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen.
 • Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Leest u de privacyverklaring van Facebook / LinkedIn etc. (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.
 • Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.
 • TKG heeft daar geen invloed op.

Browserinstellingen cookies

 • Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u de browser instellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst.
 • Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert.
 • Ook kunt u de cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.
 • Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt.
 • Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien.
 • Hoe u de instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser.
 • Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser,
 • Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu

Afmelden

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Meer informatie?

De aanbieder van deze pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in serverlogbestanden die uw browser naar ons verzendt.

Dit zijn:

 • Browser type en versie
 • Besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • IP-adres (geanonimiseerd)
 • Tijdstip van aanvraag

Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan specifieke personen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. TKG behoudt zich het recht voor om deze gegevens met terugwerkende kracht te controleren, als we specifieke aanwijzingen voor illegaal gebruik kennen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TKG en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kloosterman.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

TKG wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteitpersoonsgegevens.nl

TKG behoudt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.

De laatste versie is gewijzigd 01-02-2021.

Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, indien nieuwe regelgeving daartoe aanleiding geeft, zodat u van deze wijziging op de hoogte bent.

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over deze privacy-verklaring neem dan gerust contact op met de bij de Slotopmerkingen vermelde contactpersoon.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies  altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

 • Door gebruik te blijven maken van deze website, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Cees Kloosterman is de Privacy Officer (PO) van TKG.

Contactgegevens:

Cees Kloosterman, eigenaar TKG
Grotekerksbuurt 11E
3311CA Dordrecht
Tel: +31 6 21262358
Email: info@kloosterman.be