Dutch emigrants in the 19e centuryJannetje Slabbekoorn, Jannetje is my great-grandmother and is wearing the traditional Zuid-Beveland costume, with the distinctive large, stiffly starched hat, including large gold square kissers worn at the temples.My grandfather Cornelis KloostermanThe yacht of the Chamber of Rotterdam(1790) for the Dutch East India Company salutes an East-Indiaman and a Dutch man-of-war on the roadstead of Hellevoetsluis.Cornelis (Cees) KloostermanOrigin of the Kloosterman nameHolland or Netherlands?Image Map

Sign my Guestbook

Sign my Guestbook2019-01-03T11:18:10+00:00

NEW MESSAGE (fields marked with * are mandatory ) | NIEUW BERICHT (velden gemarkeerd met * zijn verplicht)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Your email address will not be published.
* For security reasons, we store your ipaddress
* It is possible that your message only becomes visible after we have reviewed it.
* We reserve the right to change, delete, or not publish messages
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
* Om veiligheidsredenen slaan we uw ip-adres op.
* Het is mogelijk dat uw bericht pas zichtbaar wordt na onze beoordeling.
* We houden ons het recht voor berichten te mogen wijzigen, te verwijderen of niet te publiceren.