Dit is mijn persoonlijke “Out of Africa-verhaal”, mijn voorouderlijke migratie 200.000 duizend jaar geleden van Noordoost-Afrika naar West-Europa en eindigend met het sturen van mijn naam naar Mars met de NASA Perseverance Rover, 18-02-2021.
—————————–
“Onze eigen chromosomen dragen het verhaal van de evolutie, geschreven in DNA, de taal van de moleculaire genetica en het verhaal is onmiskenbaar.

-Kenneth R. Miller-

Evolution

Homo sapiens

Een diorama in het Nairobi National Museum toont vroege mensachtigen die vlees met gereedschap verwerken.

Een diorama in het Nairobi National Museum toont vroege mensachtigen die vlees met gereedschap verwerken.

Mensen (Homo sapiens) zijn de meest voorkomende en wijdverbreide soorten primaten, gekenmerkt door tweevoetigheid en grote complexe hersenen die de ontwikkeling van geavanceerde hulpmiddelen, cultuur en taal mogelijk maken. De mens is enkele miljoenen jaren geleden geëvolueerd van andere mensachtigen in Afrika.

In zijn boek “The history of the human brain” schrijft Bret Stetka:

Met de mens bedoel ik niet alleen Homo Sapiens, de soort waartoe we behoren, maar elk ander lid van het geslacht Homo. We zijn eraan gewend geraakt de enige menselijke soort op aarde te zijn, maar in ons niet zo verre verleden – waarschijnlijk een paar honderdduizend jaar geleden – renden er minstens negen van ons rond. Er was Homo habilis, of “de klusjesman” en Homo erectus, de eerste “werper”.

De Denisovans zwierven door Azië, terwijl de meer bekende Neanderthalers zich door Europa verspreidden. Maar met uitzondering van Homo sapiens zijn ze allemaal weg.”

Homo sapiens ontstond ongeveer 300.000 jaar geleden, evolueerde van Homo erectus en migreerde uit Afrika, en verving geleidelijk de lokale populaties van archaïsche mensen.

Vroege mensen waren jager-verzamelaars, voordat ze zich vestigden in de Vruchtbare Halve Maan en andere delen van de Oude Wereld Toegang tot voedseloverschotten leidde tot de vorming van permanente menselijke nederzettingen en de domesticatie van dieren.

From Homo Sapiens to me (Haplogroup I-FGC15105)

Van Homo Sapiens naar mij (haplogroup A-PR2921 –> I-FGC15105)

Out of Africa

he verspreiding van Homo sapiens "Out of Africa"

The verspreiding van Homo sapiens “Out of Africa”

In de paleo-antropologie is de recente Afrikaanse oorsprong van de moderne mens, ook wel de “Out of Africa”-theorie (OOA), de recente single-origin-hypothese (RSOH), de vervangingshypothese of het recente Afrikaanse oorsprongsmodel (RAO) genoemd, het dominante model van de geografische oorsprong en vroege migratie van anatomisch moderne mensen (Homo sapiens). Het volgt de vroege uitbreidingen van mensachtigen uit Afrika, bereikt door Homo erectus en vervolgens Homo neanderthalensis.

Het model stelt een “enkele oorsprong” van Homo sapiens in taxonomische zin voor, waarbij parallelle evolutie van eigenschappen die in andere regio’s als anatomisch modern worden beschouwd, wordt uitgesloten, maar niet uitsluit dat er meerdere vermenging is tussen H. sapiens en archaïsche mensen in Europa en Azië. H. sapiens ontwikkelde zich waarschijnlijk tussen 300.000 en 200.000 jaar geleden in de Hoorn van Afrika. Het model van “recente Afrikaanse oorsprong” stelt voor dat alle moderne niet-Afrikaanse populaties grotendeels afstammen van populaties van H. sapiens die Afrika na die tijd verlieten.

Er waren op zijn minst verschillende “out-of-Afrika” verspreiding van moderne mensen, mogelijk al 270.000 jaar geleden begonnen, waaronder 215.000 jaar geleden naar ten minste Griekenland, en zeker via Noord-Afrika en het Arabische schiereiland ongeveer 130.000 tot 115.000 jaar geleden. Deze vroege golven lijken 80.000 jaar geleden grotendeels uitgestorven of teruggetrokken te zijn.

De belangrijkste “recente” golf uit Afrika vond ongeveer 70.000-50.000 jaar geleden plaats, via de zogenaamde “Zuidelijke Route”, die zich snel verspreidde langs de kust van Azië en ongeveer 65.000-50.000 jaar geleden Australië bereikte, terwijl Europa bevolkt door een vroege uitloper die zich minder dan 55.000 jaar geleden in het Nabije Oosten en Europa vestigde.

In de jaren 2010 brachten studies in populatie genetica bewijs aan het licht van kruisingen die plaatsvonden tussen H. sapiens en archaïsche mensen in Eurazië, Oceanië en Afrika, wat aangeeft dat moderne bevolkingsgroepen, hoewel meestal afgeleid van vroege H. sapiens, in mindere mate ook afstammen van regionale varianten van archaïsche mensen.

Er zijn drie types DNA

 • Y-DNA

Y-DNAOmdat Y-chromosomen vrijwel onveranderd van vader op zoon worden doorgegeven, kunnen mannen hun patriarchale (mannelijke lijn) voorouders traceren door hun Y-chromosoom te testen.

Omdat vrouwen geen Y-chromosomen hebben, kunnen ze geen Y-DNA-tests doen (hoewel hun broer, vader, oom van vaderszijde of grootvader van vaderszijde dat wel zou kunnen). Y-chromosoom testen onthullen de Y-chromosoom haplogroep van een man, de oude groep mensen van wie iemands patriarchale lijn afstamt. Omdat alleen de directe voorouders van een mannelijke lijn worden getraceerd door middel van Y-DNA-testen, worden geen vrouwen (noch hun mannelijke voorouders) van wie een man afstamt, ingekapseld in het resultaat.

 • Autosomaal DNA

Autosomale DNAAutosomale DNA-tests traceren de autosomale chromosomen van een persoon, die de DNA-segmenten bevatten die de persoon deelt met iedereen aan wie ze verwant zijn (moederlijk en vaderlijk, zowel direct als indirect.

De autosomale chromosomen geven je informatie die het nuttigst is als je een paar eeuwen terugkijkt.

Omdat iedereen autosomale chromosomen heeft, kunnen mensen van alle geslachten autosomale DNA-tests ondergaan, en de test is even effectief voor mensen van elk geslacht. Met een autosomale test bevatten de resultaten geen informatie over haplogroepen

 • mtDNA

mt-DNAMitochondriale DNA-tests traceren de matriarchale (moederlijn) voorouders van mensen via hun mitochondriën, die van moeders op hun kinderen worden doorgegeven.

Mitochondriaal DNA-onderzoek onthult iemands mtDNA haplogroep, de oude groep mensen van wie iemands matriarchale afkomst afstamt.

Omdat mitochondriën alleen door vrouwen worden doorgegeven, worden in de resultaten geen mannen (noch hun voorouders) van wie men afstamt ingekapseld.

Omdat iedereen mitochondriën heeft, kunnen mensen van alle geslachten mtDNA tests doen.

Wat en waar heb ik getest en uitleg van enkele gebruikte DNA-concepten

Mijn bevestigde Y-DNA en mtDNA Haplogroepen

Mijn bevestigde Y-DNA en mtDNA Haplogroepen

Ik heb gekozen voor FamilyTreeDNA uit Houston, Texas, USA, omdat ze worden beschouwd als de beste optie voor specifieke mtDNA- en Y-DNA-testen.

FamilyTreeDNA is een divisie van Gene by Gene, een commercieel genetisch testbedrijf gevestigd in Houston, Texas. FamilyTreeDNA biedt analyse van autosomaal DNA, Y-DNA en mitochondriaal DNA aan individuen voor genealogische doeleinden. Met een database van meer dan twee miljoen records is het wereldwijd het populairste bedrijf voor Y-DNA en mitochondriaal DNA, en het vierde meest populaire voor autosomaal DNA. Family Tree DNA en Gene by Gene zijn in januari 2021 overgenomen door MyDNA, een Australisch bedrijf.

FamilyTreeDNA heeft een lange geschiedenis van het aanbieden van de DNA service dan de meeste andere DNA test bedrijven en staan ​​ze hoog aangeschreven in de genealogische gemeenschap. FamilyTreeDNA neemt de privacy zeer serieus en zal de testresultaten nooit met andere bedrijven delen. Een van de redenen waarom ze zo populair zijn, is omdat ze een uitstekende staat van dienst hebben in het veilig bewaren van uw informatie en deze nooit te delen.

Maar bedenk wel, ze zijn niet goedkoop, als je besluit om voor het volledige pakket te gaan, zoals ik deed, maar ik denk dat het het geld zeker waard is.

Hun Y-DNA-tests hebben vier niveaus op basis van het aantal markers dat je wilt analyseren: 37, 67, 111 en de BIG-Y met 700. Je kunt eenvoudig upgraden zonder een nieuwe test te doen. Ik begon met de 37 marker-test, maar upgrade al snel naar de BIG-Y 700-test. FamilyTreeDNA heeft 2 verschillende mtDNA-testen; plus en volledige reeks. Ik besloot voor de volledige reeks test te gaan.

Dit zijn dus de test die ik heb laten doen:
* Voorouders van mijn familie – Autosomaal DNA
* Voorouders van mijn vader Y-DNA 
* Uitgebreid met de Y-DNA BIG 
* Voorouders van mijn moeder – mtDNA met volledige sequentie

En uit nieuwsgierigheid nog:
* CCR5 Test, the Black Death, Plague mutation
* D9S919 Test, Native American Ancestry

Het resultaat voor de klant die de Big Y-test doet, is dat de haplogroep die is voorspeld door middel van STR-testen wordt bevestigd en dat er over het algemeen nog een aantal takken en bladeren worden toegevoegd aan uw eigen persoonlijke haplogroep-boom.

Family Tree DNA voorspelt heel nauwkeurig je haplogroep tak wanneer je een STR-test doet, maar het is een grote tak, dichtbij de boom, geen kleine tak en zeker geen blad. Kleinere takken kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld en grotere takken kunnen niet worden bevestigd zonder SNP-tests. De meest effectieve manier om SNP-tests uit te voeren voor reeds ontdekte haplogroepen – plus nieuwe die nog nooit eerder zijn gevonden – misschien uniek voor uw lijn – is om de Big Y te nemen.

Hoewel al deze wetenschap op het eerste gezicht misschien niet opwindend klinkt, kunnen de resultaten dat zeker zijn, hoe dan ook voor een genealoog.

De Big Y:

 • Bevestigt geschatte haplogroepen.
 • Levert de haplogroep die het dichtstbij in de tijd is – wat betekent dat je takken en bladeren op je stamboom kunt plaatsen.
 • Helpt bij het bouwen van de Y-DNA-boom, wat betekent dat je kunt bijdragen aan de wetenschap terwijl je leert over je eigen voorouders.
 • Bevestigt dat mannen die matchen op dezelfde STR-markeringen echt in dezelfde haplogroep zijn..
 • Toont verbanden verder terug in de tijd dan STR’s kunnen laten zien.
 • Brengt de migratie van de voorouders van de Y-lijn van de persoon in kaart.
Hechting van HIV aan een CD4+ T-helpercel: 1) het gp120-viruseiwit hecht zich aan CD4. 2) gp120 variabele lus hecht aan een coreceptor, ofwel CCR5 of CXCR4. 3) HIV komt de cel binnen.

Hechting van HIV aan een CD4+ T-helpercel: 1) het gp120-viruseiwit hecht zich aan CD4. 2) gp120 variabele lus hecht aan een coreceptor, ofwel CCR5 of CXCR4. 3) HIV komt de cel binnen.

Mijn CCR5 test resultaten

 • Mijn FamilyTreeDNA CCR5-test toonde aan dat mijn delta 32-waarde NORMAAL was, dus er was geen verwijdering van 32 basen.

CCR5 is een gen op chromosoom 3, de CCR5-test is voor een verwijdering van 32 basen (delta 32) die speculatief is gekoppeld aan overleving tijdens de zwarte dood en de pokkenplagen die de bevolking van Europa tijdens de middeleeuwen decimeerden.

CCR5 is een gen op chromosoom 3. De FamilyTreeDNA CCR5-test is voor een 32 basen deletie (delta 32) die speculatief is gekoppeld aan overleving tijdens de Zwarte Dood en de Pokkenplagen die de bevolking van Europa decimeerden gedurende de Middeleeuwen.

De mutatie in CCR5, bekend als Delta 32, veroorzaakt een verandering in het eiwit waardoor het niet-functioneel wordt. Het dragen van twee exemplaren van de mutatie beschermt de meeste dragers tegen hiv. De delta 32-mutatie wordt gevonden bij 5% tot 14% van de Europeanen en is zeldzaam bij Aziaten en Afrikanen. Omdat de CCR5-delta32-variant in zo’n duidelijk geografisch patroon wordt gevonden, denken onderzoekers dat de prevalentie is bepaald door het overlevingsvoordeel dat het ooit bood. Deze mutatie is tot nu toe niet gevonden bij mensen van Afrikaanse, Oost-Aziaten afkomst.

Wanneer ze bijvoorbeeld worden geconfronteerd met een dodelijke ziekte, kan een bepaalde genvariant een overlevingsvoordeel opleveren voor degenen in de populatie die deze toevallig hebben. Als de meeste van degenen die de variant niet hebben sterven, zal een groter deel van de individuen in de volgende generatie de genvariant hebben.

 • Maar aangezien de CCR5-delta32-variant geen nadelige invloed heeft op de gezondheid, waarom bestuderen onderzoekers het dan?

Omdat het humaan immunodeficiëntievirus (HIV) het CCR5-eiwit gebruikt om immuuncellen te infecteren. Simpel gezegd, het is een toegangspoort voor het HIV-virus om de immuuncellen van het menselijk lichaam binnen te komen. Zie CCR5 als een deur, het HIV-virus gebruikt het om de afweercellen in het menselijk lichaam binnen te dringen. De CCR5-delta32-variant mutatie zorgt het ervoor dat de “deur” op slot wordt gedaan”, waardoor wordt voorkomen dat het HIV-virus de immuuncel binnendringt.

Als iemand een dubbele mutatie van het gen voor CCR5 heeft, is er over het algemeen een hoge weerstand tegen HIV-infectie, maar deze is mogelijk niet absoluut, aangezien er gevallen zijn geweest van personen die beide gemuteerde genen hadden en toch een HIV postief zijn geworden.

De Zwarte Dood

Verspreiding van de Zwarte Dood in Europa en het Nabije Oosten (1346-1353)

Verspreiding van de Zwarte Dood in Europa en het Nabije Oosten (1346-1353)
Kaart gemaakt door O.J. Benedictow

Recent onderzoek heeft gesuggereerd dat mensen in Europa en Azië in het late neolithicum-vroege bronstijd voor het eerst door de pest werden geïnfecteerd. Onderzoek in 2018 vond bewijs van Yersinia pestis in een oud Zweeds graf, dat mogelijk in verband is gebracht met de “neolithische achteruitgang” rond 3000 v.Chr. waarin de Europese bevolking aanzienlijk daalde. Deze Y. pestis kan anders zijn geweest dan de modernere soorten, met builenpest die door vlooien wordt overgedragen, die voor het eerst bekend zijn uit de bronstijd, in de buurt van Samara.

De Zwarte Dood (ook bekend als de Pestilence, the Great Mortality of the Plague) was een pandemie van de builenpest die zich voordeed in Afro-Eurazië van 1346 tot 1353. Het is de meest dodelijke pandemie die in de menselijke geschiedenis is geregistreerd, waarbij 75-200 mensen om het leven kwamen. miljoen mensen in Eurazië en Noord-Afrika, met een piek in Europa van 1347 tot 1351. De builenpest wordt veroorzaakt door de bacterie Yersinia pestis, maar kan ook septikemische of longpest veroorzaken.[3][4]

De Zwarte Dood was het begin van de tweede plaagpandemie. De pest veroorzaakte religieuze, sociale en economische omwentelingen, met ingrijpende gevolgen voor de loop van de Europese geschiedenis.

De oorsprong van de Zwarte Dood wordt betwist. De pandemie is ontstaan ​​in Centraal-Azië of Oost-Azië, maar de eerste definitieve verschijning was in 1347 op de Krim.[6] Van de Krim werd het hoogstwaarschijnlijk overgebracht door vlooien die leefden op de zwarte ratten die reisden op Genuese slavenschepen, zich verspreidden door het Middellandse Zeegebied en Afrika, West-Azië en de rest van Europa bereikten via Constantinopel, Sicilië en het Italiaanse schiereiland. Er zijn aanwijzingen dat de Zwarte Dood, toen hij eenmaal aan land kwam, voor een groot deel werd verspreid door vlooien – die longpest veroorzaken – en het persoonlijk contact via aerosolen dat longpest mogelijk maakt, wat de zeer snelle verspreiding van de epidemie in het binnenland verklaart , wat sneller was dan zou worden verwacht als de primaire vector rattenvlooien waren die de builenpest veroorzaakten.

De Zwarte Dood was de tweede grote natuurramp die Europa trof tijdens de late middeleeuwen (de eerste was de Grote Hongersnood van 1315-1317) en heeft naar schatting 30 tot 60 procent van de Europese bevolking gedood. De pest zou de wereldbevolking van c. hebben verminderd. 475 miljoen tot 350-375 miljoen in de 14e eeuw. Gedurende de late middeleeuwen waren er nog meer uitbraken en met andere factoren (de crisis van de late middeleeuwen) bereikte de Europese bevolking pas in 1500 haar niveau in 1300. Uitbraken van de pest kwamen overal ter wereld terug tot het begin van de 19e eeuw

Deze kaart toont de geschatte locatie van de ijsvrije corridor en specifieke Paleo-indische sites. Credit: Roblespepe, CC BY-SA 3.0

Deze kaart toont de geschatte locatie van de ijsvrije corridor en specifieke Paleo-indische sites. Credit: Roblespepe, CC BY-SA 3.0 Wikipidea Commons

FamilyTree DNA biedt ook de D9S919-test aan, het is een test die je een indicatie geeft of je Oorspronkelijke Amerikaanse inheemse afkomst hebt. Natuurlijk is dat in mijn geval hoogst onwaarschijnlijk, maar uit nieuwsgierigheid besloot ik het ook te laten testen.

D9S919 is een STR-marker op chromosoom 9. Het was voorheen bekend als D9S1120 en onder deze naam werd gemeld dat een allelwaarde van 9 alleen werd gevonden in Amerika en het verre oosten van Azië.

Drie onafhankelijke lijnen van genetisch bewijs ondersteunen de bewering (Shields et al. 1993) van een oude genenpool die de voorouders van de moderne inwoners van West-Beringia en Amerika omvatte. De aanwezigheid van een allelwaarde van 9 is daarom een ​​sterke indicatie van inheemse Amerikaanse afkomst ergens binnen iemands stamboom.

 • Mijn allel waarde met de D9S919-test kwam uit als 16-17, dus wat betekent dat?

Welnu, D9S919 is aanwezig in slechts ongeveer 30% van de indianen. Dus ongeveer 70% heeft het niet. Echter, aangezien slechts ongeveer 30% van de indianen dat aantal heeft, betekent het feit dat je geen 9 hebt voor die marker, dat het niet uitsluitsel geeft over het feit of je Indiaanse voorouders hebt. Je hebt ofwel geen Indiaanse voorouders of je maakt deel uit van de 70% van de mensen met een Oorspronkelijke Amerikaanse aflomst die geen 9 hebben voor D9S919.

 • Of zoals in mijn geval, omdat ik 100% Europeaan ben, heb ik geen Oorspronkelijke Amerikaanse inheemse afkomst.

Y-DNA-haplotype en STR
Y-DNA test specifieke markers op het Y-chromosoom van het DNA.  Deze markers worden ook wel STR’s (Short Tandem Repeats) genoemd, dit zijn een reeks herhalende nucleotiden (A, T, G, C). Bijvoorbeeld: GACTACTACTACTGG – de STR bestaat uit de drie herhaalde CTA-segmenten. Y-DNA-tests zoeken naar overeenkomende markers of “STR’s” tussen twee mannen, als ze overeenkomen, wat kan wijzen op een genetische relatie.

Een Y-DNA-haplotype is een Y-STR-profiel van een persoon. Dit omvat het aantal herhalingen bij specifieke Y-STR-markeringen. Y-DNA-haplotypes zijn nuttig voor het opsporen van recente vaderlijke lijnen en verbindingen. Haplotype is eigenlijk een afkorting voor “haploïde genotype” en verwijst naar de combinatie van genetische markers op meerdere locaties in een enkel chromosoom. Als twee mensen exact overeenkomen op alle markers die ze hebben getest, delen ze hetzelfde haplotype en zijn ze verwant.

Voorbeeld: u heeft 12 markeringen getest en u merkt dat u een exacte (12 voor 12) match bent met een andere persoon. Dit vertelt je dat er ongeveer 50% kans is dat jullie twee een gemeenschappelijke voorouder delen binnen 7 generaties en een kans van 95% dat de gemeenschappelijke voorouder binnen 23 generaties is. Als je echter 67 markers hebt getest en een exacte (67 voor 67) match hebt gevonden met een ander individu, dan is er een kans van 50% dat jullie twee een gemeenschappelijke voorouder delen binnen twee generaties en een kans van 95% dat de gemeenschappelijke voorouder is binnen 6 generaties.

Wereldkaart van Y-chromosoom-haplogroepen - Dominante haplogroepen in prekoloniale populaties met mogelijke migraties.

Wereldkaart van Y-chromosoom-haplogroepen – Dominante haplogroepen in prekoloniale populaties met mogelijke migraties. Credit: Chakazul, Wikimedia Commons

Wat zijn Haplogroepen
Toen mensen tienduizenden jaren geleden Afrika verlieten, vertrokken ze in kleine groepen die naar verschillende delen van de wereld migreerden. Gedurende vele generaties ontwikkelde elke groep verschillende mutaties in een chromosoom waardoor we de een van de ander konden onderscheiden. We noemen deze groepen mutaties haplogroepen, en ze kunnen ons vertellen welke migratieroutes onze vaderlijke voorouders hebben afgelegd.

Deze mutaties zijn detecteerbaar in het DNA van een individu en kan verschillen van de ene populatie tot de andere, of zelfs van de ene persoon tot de andere. Ieder mens behoort tot een bepaald haplotype en daarmee tot een bepaalde haplogroep, zo is op basis van de genografie terug te leiden waar iemands oorsprong ligt.

Er is een mannelijke en een vrouwelijke haplogroepenindeling. Het Y-chromosoom (Y-dna) wordt gebruikt ter onderscheiding van de mannelijke haplogroepen (Y-chromosoom haplogroep) en het mitochondriaal DNA (mtDNA) ter onderscheiding van de vrouwelijke haplogroepen (mitochondriale haplogroep). Het X-chromosoom is niet bruikbaar aangezien het X-chromosoom weliswaar niet recombinerend is, maar toch over meerdere generaties lastig traceerbaar

SNP’s
SNP’s (uitgesproken als “snips”) is een afkorting van single nucleotide polymorphisms, ze zijn de meest voorkomende vorm van genetische variatie onder mensen. Elke SNP vertegenwoordigt een verschil in een enkele DNA-bouwsteen, een nucleotide genoemd. SNP’s komen normaal gesproken voor in het DNA van een persoon. Ze komen gemiddeld bijna eens op de 1000 nucleotiden voor, wat betekent dat er ongeveer 4 tot 5 miljoen SNP’s in het genoom van een persoon zijn. Deze variaties kunnen uniek zijn of bij veel individuen voorkomen; wetenschappers hebben meer dan 100 miljoen SNP’s gevonden in populaties over de hele wereld.

Zodra een SNP-mutatie optreedt, wordt deze doorgaans doorgegeven aan volgende generaties en zal het waarschijnlijk niet terugkeren naar de standaardwaarde. Als zodanig kunnen SNP-tests worden gebruikt om een ​​genetische stamboom te begrijpen (een haplotree genoemd). SNP-tests, zoals de Big Y-700-test van FamilyTreeDNA (my yDNA-test), geven details over haplotree-vertakking, evenals veel betere schattingen van de tijd tot de meest recente gemeenschappelijke voorouder (TMRCA) dan STR-tests doen.

 • SNP’s zijn mutaties die optreden langs het Y-chromosoom
 • SNP’s vormen de basis voor takken op de Haplotree
 • Elke mannelijke lijn heeft zijn eigen unieke set SNP’s
 • SNP’s komen gemiddeld eens in de 144 jaar voor
 • Totdat een SNP “genoemd” is, wordt het een “Naamloze variant” genoemd
 • Nadat een BIG Y 700 is voltooid, zijn naamloze varianten uw meest recente SNP
 • Mutaties – en zullen nieuwe takken vormen onder uw “Terminal” SNP zodra ze een naam hebben

De BIG Y – 700 test identificeert meer SNP’s/varianten dan eerdere BIG-Y-tests. Al deze SNP’s/varianten behoren niet tot de meest recente mutaties, maar kunnen overal in de Haplotree worden ingevoegd. Sommige SNP’s/varianten kunnen afkomstig zijn van delen van het Y-chromosoom die niet worden gebruikt voor dating, en sommige (enkele) kunnen slecht gelezen worden.

TMRCA
The most recent common ancestor (TMRCA), de recentste gemeenschappelijke voorouder (RGV),  of last common ancestor (LCA) is de hoeveelheid tijd of het aantal generaties sinds individuen een gemeenschappelijke voorouder hebben gedeeld. Omdat mutaties willekeurig plaatsvinden, is de schatting van de TMRCA geen exact aantal (d.w.z. zeven generaties), maar eerder een kansverdeling. Naarmate meer informatie wordt vergeleken, wordt de TMRCA-schatting verfijnder.

De patrilineaire RGV van alle menselijke mannen, ook wel bekend als Y-chromosomale Adam, en de matrilineaire RGV van alle menselijke vrouwen, bekend als Mitochondriale Eva zijn door onderzoekers vastgesteld door genealogische DNA-testen. Van Eva wordt geschat dat ze ongeveer 150 000 jaar geleden leefde. Adam wordt geschat op 338 000 jaar geleden.[2] Deze voorouders liggen verder in het verleden dan de RGV van alle nu levende mensen.

Terminal SNP
Y-DNA-haplogroepen worden gedefinieerd door de aanwezigheid van een reeks SNP-markers op het Y-chromosoom. Subclades (een term die wordt gebruikt om een ​​subgroep van een subgenus of haplogroep te beschrijven) gedefinieerd door een terminale SNP, de SNP die het verst in de fylogenetische boom van het Y-chromosoom ligt.

De “Terminal” SNP vertegenwoordigt niet altijd de MRCA
De term Terminal (onderste trede) SNP wordt gebruikt om de meest recente SNP weer te geven die op het deel van de Haplotree is geplaatst.
Als er Naamloze Varianten zijn of als er een Blok van Equivalenten is die aan uw Terminal SNP zijn gekoppeld, is het deel van de Haplotree onvolledig en vertegenwoordigt het niet deewerkelijke “Terminal SNP”.
De convergentiedatum van de Terminal SNP is NIET altijd de tijd tot de meest recente gemeenschappelijke voorouder.

De Gregoriaanse kalender is de wereldwijde standaard voor het meten van datums. Ondanks dat het zijn oorsprong vindt in de westerse christelijke traditie, heeft het gebruik zich over de hele wereld verspreid en overstijgt het nu religieuze, culturele en taalkundige grenzen.

Zoals de meeste mensen weten, is de Gregoriaanse kalender gebaseerd op de veronderstelde geboortedatum van Jezus Christus. Volgende jaren tellen vanaf deze gebeurtenis en gaan vergezeld van AD of CE, terwijl voorgaande jaren vanaf deze gebeurtenis aftellen en vergezeld gaan van BC of BCE.

 • BC en AD
  Het idee om jaren te tellen vanaf de geboorte van Jezus Christus werd voor het eerst voorgesteld in het jaar 525 door Dionysius Exiguus, een christelijke monnik. Gestandaardiseerd volgens de Juliaanse en Gregoriaanse kalenders, verspreidde het systeem zich gedurende de eeuwen die volgden door heel Europa en de christelijke wereld. AD staat voor Anno Domini, Latijn voor “in het jaar des Heren”, terwijl BC staat voor “vóór Christus”.
 • BCE en CE
  CE staat voor “gemeenschappelijk (of huidig) tijdperk”, terwijl BCE staat voor “vóór het gewone (of huidige) tijdperk”. Deze afkortingen hebben een kortere geschiedenis dan BC en AD, hoewel ze nog steeds dateren uit het begin van de 18e eeuw. Ze worden al meer dan 100 jaar veelvuldig gebruikt door joodse academici, maar werden in het laatste deel van de 20e eeuw wijdverbreid en vervingen BC/AD op een aantal gebieden, met name de wetenschap en de academische wereld.
 • YBP en BP
  Dit is een jaaraanduiding alternatief voor de veelgebruikte maar christelijk georiënteerde BC en AD en hun seculiere equivalenten BCE en CE. Voor het heden (BP) jaar, of “jaren voor heden” is een tijdschaal die voornamelijk wordt gebruikt in de archeologie, geologie en andere wetenschappelijke disciplines om aan te geven wanneer gebeurtenissen plaatsvonden vóór de oorsprong van praktische radiokoolstofdatering in de jaren vijftig. Omdat de “huidige” tijd verandert, is het gebruikelijk om 1 januari 1950 als ingangsdatum (tijdperk) van de leeftijdsschaal te gebruiken.

Huidige status en aanbevelingen
De meeste stijlgidsen spreken geen voorkeur uit voor één systeem, hoewel BC/AD in de meeste journalistieke contexten nog steeds de overhand heeft. Omgekeerd gebruiken academische en wetenschappelijke teksten vaak BCE/CE. Aangezien er voor elk systeem overtuigende argumenten zijn en beide regelmatig worden gebruikt, raden we het een niet boven het ander aan. Gegeven de keuze zijn schrijvers vrij om hun eigen voorkeur of die van hun publiek toe te passen, hoewel ze het gekozen systeem consequent moeten gebruiken, wat betekent dat BC en CE niet samen moeten worden gebruikt, of vice versa. Er zijn ook enkele typografische conventies om te overwegen:

 • BC zou na het numerieke jaar moeten verschijnen, terwijl AD ervoor zou moeten verschijnen.
  1100 v.Chr., 1066 n.Chr
 • BCE en CE moeten beide verschijnen na het numerieke jaar.
  1100 BCE, 1066 CE
  Zoals het geval is met de meeste initialismen, kunnen na elke letter punten worden gebruikt.
  1100 v.Chr., 1066 n.Chr., 1100 v.G.T., 1066 G.T.
  Sommige stijlgidsen raden aan om BC, AD, BCE en CE in kleine letters te schrijven.
  AD 2017
 • YBP en BP zouden beide na het numerieke jaar moeten verschijnen.
  Gevormd 1400 YBP, TMRCA 325 YBP

Natuurlijk hoeven schrijvers vaak helemaal niet te kiezen. Het onderscheid BCE/CE (of BC/AD) is meestal niet nodig buiten historische contexten, en het wordt algemeen aangenomen dat wanneer niet gespecificeerd, het jaar in kwestie CE (of AD) is. Als gevolg hiervan worden datums die zich in de afgelopen eeuwen hebben voorgedaan, zelden gemarkeerd met CE (of AD).

Mijn Autosomale DNA

Het resultaat van mijn Autosomaal DNA-analyse laat zien dat mijn oorsprong 100% West-Europa is.

Engeland, Wales, en Schotland 56% – Centraal Europa 23% – Scandinavië 21%

Mijn vroege voorouders
Het meest actuele onderzoek naar oude migraties op het Europese vasteland suggereert dat er drie grote groepen mensen waren die een blijvend effect hebben gehad op de hedendaagse volkeren van Europese afkomst:  Metaaltijdperk binnendringers 13% –  Boer 39% –  Jager-verzamelaar 48% – Niet Europees 0%.
Als je naar de kaart kijkt geven mijn autosomale resultaten aan dat mijn zeer vroege voorouders in geografische gebieden leefden die later werden bezet door Angelsaksen, Juten, Denen, Vikingen, Scandinaviërs en Noormannen. Als je verder leest, zul je zien dat mijn Y-DNA- en mtDNA haplogroepen deze bevindingen waarschijnlijk opnieuw bevestigen. Mijn patriarchale verre neven (mensen die je kunt traceren met alleen deze mannelijke lijn) behoorden waarschijnlijk tot de eerste (her)kolonisten van Groot-Brittannië, Ierland en Scandinavië toen de ijskappen zich terugtrokken.

Angelsaksen
Dit is de verzamelnaam voor de verschillende Germaanse stammen die zich, na het vertrek van de Romeinen in 407, in de loop van de 5e eeuw en later, in Engeland vestigden. De later binnenvallende stammen waren afkomstig uit het noordwesten van Duitsland en Nederland (de Angelen en de Saksen en ook de Friezen) en uit Denemarken (de Juten). De Saksen vestigden zich in het zuiden van het land, de Juten in het zuidoosten (Kent), de Angelen namen het grootste gebied in: het midden en noorden. Rond 840 begonnen de invallen van de Denen (ook wel Vikingen of Noormannen) en ten tijde van koning Alfred de Grote hadden zij een groot deel van het land in handen.

De aanvallen van de Noormannen hielden op en de bevolkingsgroepen vermengden zich onderling. Aan het eind van de 10e eeuw hervatten de Denen hun aanvallen. Later nam de Normandische invloed toe, wat uitliep op de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar in 1066.


De Lage Landen en Vikingen
De belangrijkste haplogroep die een sterke voorspeller kan zijn van de genetische achtergrond van Viking is I1. Het is van cruciaal belang om te begrijpen dat niet alle Vikingen I1 waren en niet alle I1 Vikingen. I1 was een modificatie van I die ongeveer 27.000 jaar geleden ontstond. Vikingen waren niet alleen Scandinaviërs in hun genetische voorouders. Veel Vikingen hebben een hoge mate van niet-Scandinavische afkomst, zowel binnen als buiten Scandinavië, wat wijst op een voortdurende genenstroom in heel Europa.

Nederland heeft het DNA-profiel dat het dichtst bij Germaanse groepen staat. Met name werd tussen 759 en 1290 CE in de Nederlandse noordelijke kustprovincies een significante vermenging met een belangrijke Deense bron afgeleid. Deze periode beslaat een historische periode van geregistreerde Deense Vikingcontacten en heerschappij in Noord-Nederlandse gebieden. De demografische erfenis van meer dan een eeuw van Deense Viking-invallen en vestiging in Nederland is het onderwerp geweest van enige discussie, maar het lijkt erop dat het moderne Nederlandse genoom inderdaad gedeeltelijk is gevormd door historische Viking-vermenging. Dit Deense Vikingcontact valt samen met een kritieke periode in de totstandkoming van het moderne Nederlandse genoom van andere externe bronnen (1004-1111 CE).

Viking hand
Contractuur van Dupuytren (ook wel de ziekte van Dupuytren, Morbus Dupuytren, Viking hand en Keltische hand genoemd) is een aandoening waarbij een of meer vingers permanent gebogen worden in een gebogen positie. De ziekte van Dupuytren wordt ook weleen Viking hand genoemd in de veronderstelling dat de ziekte tijdens de Vikingtijd van de 9e tot de 13e eeuw naar Europa en de Britse eilanden werd verspreid. Uit literatuuronderzoek blijkt dat de ziekte van Dupuytren al eerder dan de Vikingtijd in Europa bestond en veel eerder in de prehistorie is ontstaan.
Er is een sterke genetische component, bepaalde HLA-haplotypes lijken ook geassocieerd te zijn met de ziekte. Het is sterk geassocieerd met Noord-Europese afkomst en zou oorspronkelijk kunnen zijn ontstaan uit een genetische mutatie in de Viking-populatie.

 • Nou, ik heb de contractuur van Dupuytren, mijn vader en mijn grootvader ook, dus deze genetische mutatie komt zeker in mijn familie voor.

Waren mijn voorouders dan mogelijk pre-Viking?
De alomtegenwoordigheid van de term “Viking” maskeert een grote verscheidenheid aan constructies van het Vikingisme: de oude Noorderlingen zijn avonturiers, huursoldaten, baanbrekende kolonisten, meedogenloze plunderaars, zelfvoorzienende boeren, geavanceerde marinetechnologen, primitieve democraten, psychopathische beren, vurige minnaars en gecompliceerde dichters.

 • Wow … dat ben ik precies, dus heb ik wat Viking in mijn DNA? Nou, gezien het feit dat 56% van mijn autosomaal DNA-oorsprong uit Engeland, Wales en Schotland komt, 23% uit Scandinavië en dat mijn Y-DNA hoofd stroomopwaartse haplogroep I is maakt dat een interessant idee en zeker niet zo’n vergezochte mogelijkheid.

Doggerland tijdens de Elster ijstijd,
Tot het midden van het Pleistoceen was Groot-Brittannië een schiereiland van Europa, verbonden door de massieve krijtlijn Weald-Artois Anticline over de Straat van Dover. Tijdens de Elster ijstijd, ongeveer 450.000 jaar geleden, vulde een ijskap een groot deel van de Noordzee, met een groot proglaciaal meer in het zuidelijke deel gevoed door de Rijn, de Schelde en de Theems. Doggerland was een stuk land, nu ondergedompeld in de zuidelijke Noordzee, dat Groot-Brittannië verbond met continentaal Europa. Het werd overspoeld door de stijgende zeespiegel rond 6500 – 6200 BCE. Geologisch onderzoek heeft gesuggereerd dat het zich uitstrekte van wat nu de oostkust van Groot-Brittannië is tot wat nu Nederland, de westkust van Duitsland en het schiereiland Jutland is.

Het was waarschijnlijk een rijke habitat met menselijke bewoning in de Mesolithische periode. Rond 7000 voor Christus was de ijstijd geëindigd en waren Mesolithische Europese jagers-verzamelaars uit hun toevluchtsoorden gemigreerd om het continent te herkoloniseren, inclusief Doggerland dat later onder de stijgende Noordzee verdween.

Toen wetenschappers van het Imperial College een simulatie uitbrachten van een tsunami, veroorzaakt door een enorme onderzeese aardverschuiving bij Storrega voor de kust van Noorwegen rond 6000 voor Christus, kwam het waarschijnlijk als een verrassing voor velen in Noordwest-Europa dat hun geruststellend veilige deel van de wereld was onderworpen aan een dergelijke catastrofale gebeurtenis.

De onderzoekers suggereren dat deze opeenvolging van vernietigende golven tot 14 meter hoog mogelijk een gebied heeft ontvolkt dat nu in het midden van de Noordzee ligt, bekend als Doggerland. Smeltend ijs aan het einde van de laatste ijstijd, ongeveer 18.000 jaar geleden, leidde echter tot een stijgende zeespiegel die grote delen van het continentaal plat over de hele wereld overspoelde. Deze landschappen, waar duizenden jaren lang jager-verzamelaars woonden, werden geleidelijk overweldigd door miljoenen tonnen smeltwater die de oceaan opzwellen. Doggerland, in wezen een heel prehistorisch Europees land, verdween onder de Noordzee, de fysieke overblijfselen zijn bewaard gebleven onder het zeeslib, maar zijn verloren gegaan aan het geheugen.

De meerderheid van de West-Europese mannen behoorde tot Y-haplogroep I en noordoost-Europeanen tot haplogroep R1a. Andere kleine mannelijke geslachten zoals R1b, G, J, T en E zouden ook in Europa aanwezig zijn geweest, nadat ze waren gemigreerd vanuit de Aziatische steppe, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Mijn Autosomale oorsprong laat zien dat mijn zeer vroege voorouders leefden in geografische landen die later werden bezet door Angelen, Saksen, Juten, Friezen, Denen, Vikingen, Scandinaviërs en Noormannen.

Mijn Autosomale oorsprong laat zien dat mijn zeer vroege voorouders leefden in geografische landen die later werden bezet door Angelen, Saksen, Juten, Friezen, Denen, Vikingen, Scandinaviërs en Noormannen.

Angelsaksische migratie, gebaseerd op de Jones en Mattingly's Atlas of Roman Britain

Angelsaksische migratie, gebaseerd op de Jones en Mattingly’s Atlas of Roman Britain, credit: Wikipedia Commons

Mijn Viking? hand

Mijn Viking? hand

Een Viking longboat vaart door kalme oceaanwateren naar hun bestemming voor handelsgoederen. Het waren zeeschepen met een unieke structuur, die in Scandinavië werden gebruikt vanaf de Vikingtijd gedurende de middeleeuwen.

Viking “longboats”waren snelle schepen die de kracht hadden om de oceaan te overleven terwijl ze een diepgang hadden van slechts 50 cm, waardoor navigatie in zeer ondiep water mogelijk was.

v

Landbrug tussen het vasteland en Groot-Brittannië – Doggerland en Doggersbank. Vergelijking van de geografische situatie in 2000 met de late jaren van de Wisla-Würm-ijstijd.Doggerland, kaart gemaakt door: Francis Lima

Videos

Meer historische en geografische informatie over mijn Autosomale DNA resultaten

Mijn Autosomale DNA oorsprong

Mijn Autosomale DNA oorsprong

Vanaf ongeveer 44.000 jaar geleden leefden mensen met tussenpozen in de noordwestelijke regio van Europa tussen perioden van ijstijd als gevolg van de ijstijd. Rond 13.000 vGT keerden ze terug naar de noordwestelijke regio van Europa, inclusief de Britse eilanden, via een landbrug die hen verbond.

Tegen het einde van het 4e millennium vGT verbouwden jager-verzamelaars gewassen, gedomesticeerde dieren en maakten gereedschappen zoals handbijlen en aardewerk. De bouw van grote stenen monumenten, zoals die gevonden in Stonehenge, begon in 3000 BCE. Er wordt gespeculeerd dat Keltische talen in Groot-Brittannië arriveerden met de instroom van de klokbekercultuur uit Centraal-Europa, die werd gedefinieerd door klokvormige vaten.

In de afgelopen 2000 jaar is Groot-Brittannië onderhevig geweest aan vele migraties. In de 1e eeuw CE vielen de Romeinen binnen en vestigden ze nederzettingen in het huidige Engeland en Wales. De Romeinen werden belegerd door aanvallen van lokale stammen, zoals de Schotten, Picten en Iceni.

Andere binnenvallende groepen, zoals de Angelsaksen, die rond de tijd van de val van het Romeinse Rijk aan de oostkust van Groot-Brittannië arriveerden, stuitten ook op weerstand van de vele lokale stammen. In de daaropvolgende 200 jaar verdeelden Angelsaksische krijgersheren de regio echter in grote Germaanse koninkrijken, assimileerden of verdringen ze Britse en Pictische inwoners, en roeiden ze de Romeinse cultuur uit.

Tegen de 7e eeuw CE werden christelijke kloosters gesticht en werd een verenigde Engelse taal gevormd. In de 8e en 9e eeuw plunderden Vikingen uit Scandinavië delen van de Britse kust en stichtten kolonies in het hedendaagse Schotland en Engeland.
In 843 CE verenigde Kenneth MacAlpin de Picten en de Schotten om de natie Alba te vormen, wat de Gaelic naam is voor Schotland, hoewel veel Schotse eilanden tot de jaren 1400 onder Scandinavische controle bleven. Welshe leiders in de 9e eeuw verenigden de koninkrijken van Gwynedd, Morgannwg en Powys en vochten tegen de Ierse bezetting van de regio, hoewel verdere pogingen om de regio te verenigen niet succesvol waren.

Het eerste Engelse koninkrijk werd gevormd aan het einde van de 9e eeuw toen Alfred de Grote de Vikingen versloeg in het hedendaagse Engeland. Binnen 200 jaar was het nieuw opgerichte Engelse koninkrijk verloren gegaan aan de binnenvallende Frans-Normandiërs onder leiding van Willem de Veroveraar. William’s soldaten werden beloond met land, titels en macht, en in Engeland en Wales werden Frans-Normandische heerschappij en cultuur opgelegd.

Sinds de Frans-Normandische verovering hebben de Engelse volkeren eeuwenlang gevochten om hun verloren rechten terug te krijgen. Ondanks talrijke opstanden tegen Frans-Normandische heersers en hun nakomelingen, viel heel Wales tegen de 13e eeuw CE onder de controle van de Engelse monarchie en maakt het vandaag de dag nog steeds deel uit van Groot-Brittannië. Schotse koningen voerden oorlog met de Frans-Normandiërs in Engeland en bleven vele jaren vechten tegen de Engelse bezetting totdat Stewart King James VI van Schotland de Engelse troon erfde en de twee naties verenigde in de 16e eeuw CE. Terwijl de basis voor veroveringen in Amerika werd gelegd met zijn voorganger koningin Elizabeth I, stichtte koning James I de eerste succesvolle Britse koloniën in Amerika in de 17e eeuw CE. Het Britse rijk zette zijn verovering voort en breidde zijn heerschappij en cultuur over de hele wereld uit, waarbij grote regio’s van Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, Azië en Oceanië werden gekoloniseerd.

Mijn Autosomale DNA oorsprong

Mijn Autosomale DNA oorsprong

Ongeveer 40.000 jaar geleden werd een groot deel van Centraal-Europa bezet door jagers-verzamelaars van de Aurignacische cultuur die verschillende stenen messen, projectielpunten en andere gereedschappen van bot produceerden. Vanaf ongeveer 7.000 jaar geleden introduceerden groepen uit het Midden-Oosten landbouw en de praktijk van grootschalige collectieve begrafenissen samen met stenen architectuur, zoals de Carnac-stenen in Bretagne, Frankrijk.

Aan het einde van het 4e millennium v.Chr. arriveerden kolonisten uit de Pontische steppe in Centraal-Europa. Ze brachten een nieuwe sociale en economische orde waarin het paard: rijden centraal stond. Deze interactie beïnvloedde de vorming van de Corded Ware-cultuur in heel Europa, waarvan de aanwezigheid wordt gekenmerkt door aardewerk met touwachtige ontwerpen. De komst van deze Indo-Europese sprekers uit de Pontische steppe introduceerde taalfamilies zoals Germaans en Keltisch in gebieden van het huidige Duitsland en Frankrijk.

Vanaf 58 vGT voerden de Keltische en Germaanse stammen van Gallië, het huidige Frankrijk, oorlog met een binnenvallend Romeins rijk. Tegen 50 vGT was Rome zegevierend en integreerde Gallië in hun rijk. Toen de Romeinse macht afnam, vielen de Germaanse Goten en Vandaalstammen uit de onoverwonnen Magna Germania, nu het huidige Duitsland, de landen binnen die de Romeinen hadden verlaten. Toen de Romeinse macht in de regio was verdwenen, stortte Gallië zich in vele kleine staten waaruit de enige machtige staat van de Franken voortkwam.

De Franken waren een Germaans volk dat, terwijl ze zich over Gallië verspreidden, Gallo-Romeinse volkeren in hun jonge rijk integreerden. De Franken omarmden aspecten van de Gallo-Romeinse cultuur, zoals hun op het Latijn gebaseerde taal en het christendom. De Heilige Roomse keizer Karel de Grote werd een spilfiguur in de geschiedenis van West- en Centraal-Europa. Zijn steeds groter wordende rijk dat gebieden in heel Europa annexeerde, leidde ertoe dat hij de Heilige Roomse keizer werd genoemd. Als Heilige Roomse keizer streefde hij ernaar om de grootsheid van het West-Romeinse rijk in de 8e eeuw te doen herleven. Na de dood van de zoon van Karel de Grote, Lodewijk I, een generatie later, werd het Heilige Roomse Rijk echter verdeeld in drie koninkrijken: het West-Frankische, Oost-Frankische en Middenrijk. De Oost-Frankische en Midden-koninkrijken maakten uiteindelijk deel uit van een herboren Heilige Roomse Rijk, gecentreerd in het huidige Duitsland.

Tegen de 18e eeuw GT kwamen de Germaanse staten Oostenrijk en Pruisen naar voren als dominante krachten na de ontbinding van het tweede Heilige Roomse Rijk. Tegen de 19e eeuw hadden de Germaanse staten een confederatie gevormd die probeerde economische en culturele integratie, een voorloper van de moderne Duitse staat. In de westelijke divisies leidde de val van het Heilige Roomse Rijk tot de vorming van West-Francië, de voorloper van het koninkrijk Frankrijk.

Centralisatie van een Franse staat was de belangrijkste trend, maar tegen de jaren 1500 begon een periode van expansie. In de 16e eeuw veroverde het koninkrijk Frankrijk grote delen van Noord- en Zuid-Amerika. Het postrevolutionaire Frankrijk breidde zich in de eerste helft van de 19e eeuw onder keizer Napoleon Bonaparte opnieuw verder uit naar Centraal-Europa. Na zijn nederlaag richtte Frankrijk zijn aandacht op het veroveren van regio’s in West-Afrika en Zuidoost-Azië. Terwijl Duitsland, na de nationale eenwording in de jaren 1870, het imperialisme omarmde en binnen een paar jaar genoeg grondgebied in Afrika veroverde om het op twee na grootste rijk van de dag te worden. Tegenwoordig is Frankrijk een multi-etnische natie met veel van zijn inwoners afkomstig uit voormalige koloniën. In Duitsland hebben de nationale psyche en economie zichzelf herbouwd sinds de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog. Tegenwoordig speelt Duitsland een sleutelrol in de Europese Unie. De geschiedenis van het kolonialisme en de vele verdeeldheid en eenwording in Centraal-Europa roept de eeuwige vraag op wat het betekent om Frans en Duits te zijn.

Mijn Autosomale DNA oorsprong

Mijn Autosomale DNA oorsprong

Toen de ijskappen zich terugtrokken tegen het einde van de laatste ijstijd in Europa, trokken jager-verzamelaars ongeveer 11.7000 jaar geleden de zuidelijke regio van Scandinavië binnen. Scandinavië was een van de laatste plaatsen in Europa die zich opnieuw vestigden. Groepen jagers-verzamelaars die uit continentaal Europa kwamen, vormden een cultuur die bekend stond om hun ontpit aardewerk.

Ongeveer 6000 jaar geleden vestigden neolithische boeren uit Zuid-Europa nederzettingen in heel Scandinavië. Neolithische boeren bestonden vele honderden jaren naast jager-verzamelaars; echter, uiteindelijk domineerden landbouwgroepen de regio. Vanaf 3000 vGT verspreidde de Centraal-Europese cultuur van draadgebonden artikelen zich naar Zuid-Scandinavië, met hun Indo-Europese talen mee. De Indo-Europese taal vertakt zich in vele talen, zoals het Proto-Germaans, die zich over dit gebied verspreidden.

Romeinse historici maken weinig verwijzingen naar de volkeren van Scandinavië, aangezien het Romeinse rijk, op zijn hoogtepunt in 117 GT, net ten zuiden van Scandinavië bereikte. Archeologische vindplaatsen tonen echter aan dat de Scandinavische regio bestond uit georganiseerde staatsachtige groepen met uitgebreide handelsnetwerken naar Centraal-Europa.

De vroegst bewaarde proto-Noorse geschriften in de vorm van runestones verschijnen rond de 4e eeuw. De meest opvallende uitbreiding van de Scandinavische volkeren vond plaats tussen de 9e en 11e eeuw CE, die plaatsvond tijdens het Vikingtijdperk toen oude Noorse volkeren zich vestigden of delen van Noord-West-Europa en Oost-Europa plunderden. Met name eilanden in de Noord-Atlantische Oceaan, zoals IJsland, Groenland en de Faeröer, werden ontdekt door oude Noorse kolonisten. De IJslandse ontdekkingsreiziger Leif Erikson vond en vestigde ook een kortstondige nederzetting in Newfoundland.

Verschillende koninkrijken hebben in heel Scandinavië verbintenissen met elkaar tot stand gebracht. De drie Scandinavische koninkrijken Noorwegen, Denemarken en Zweden werden in 1387 samengevoegd als gevolg van de Kalmar-unie onder koningin Margaret I van Denemarken. Na de afscheiding van Zweden van de Kalmar-unie in 1397 hebben de Scandinavische landen door de eeuwen heen meerdere oorlogen tegen elkaar gevoerd. De controle over de verschillende naties wisselde vele malen van eigenaar en Zweden stond op en viel als een Noord-Europese macht. Zweden had Finland geregeerd sinds de Tweede Zweedse Kruistocht in de 13e eeuw, en in 1809 werden ze gedwongen het gebied over te geven aan Rusland na de Finse Oorlog. Na de Napoleontische oorlogen gingen de vakbonden van Denemarken en Noorwegen uit elkaar, en Noorwegen en Zweden vormden een unie tot 1905. Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelden de Scandinavische landen samen met Finland het Scandinavische model, dat de nadruk op openbaar welzijn wil combineren met vrijemarktkapitalisme .

Mijn Y-DNA

Out of Africa migratie van mijn Haplogroup I-FGC15105

Out of Africa migratie van mijn Haplogroup I-FGC15105

Y-DNA – Haplogroep Oorsprong

 • Mijn Y-DNA Terminal SNP is I-FGC15105, subgroep van I-FGC15109, wat een subgroep is van haplogroep I-M223, die weer een subgroep is van I-M170.

  Ouderdom van I-FGC15105: ± 4896 jaar, 2896 jaar BCE.

  Regio: Sardinië en de Balkan; een van de eerste haplogroepen in Europa samen met haplogroep G.
 • Downstream SNP’s van I-FGC15105
  I-BY18, I-BY3802
  Downstream SNP’s van I-BY18
  I-Y4725, I-YB4761, I-YB4760
  Downstream SNP’s van I-Y4725
  I-BZ2610, I-FT225874
  I-Y4715, I-Y4714, I-BY65093

“Downstream SNP”, d.w.z. het naderen van de moderne tijd, zeg maar in de afgelopen 500-1500 jaar. De kans is groot dat ik deze afdalingslijn volg en op dezelfde stroomafwaartse tak terecht kom.

De ouderdom van mijn Y-DNA haplogroep I-FGC15105 en zijn stroomopwaartse SNP's, volgens Y-Full NextGen Sequence Interpretation.

De ouderdom van mijn Y-DNA haplogroep I-FGC15105 en zijn stroomopwaartse SNP’s, volgens Y-Full NextGen Sequence Interpretation.


Haplo-groep I-M223  (subgroep van I-M170)

 • Leeftijd: 17.400 BCE
  Regio: West-Azië tot West-Europa; zeer lage frequentie in het Midden-Oosten. Samen met G een van de eerste haplogroepen in Europa.
 • Opmerking: op 29 juni 2018 heeft de International Society of Genetic Genealogy (ISOGG) de Haplogroep I Tree bijgewerkt om nieuwe takken te huisvesten en heeft I-M223 een nieuwe longhand-classificatie van I2a1b1 gekregen. Eerdere namen waren I2a2a, I2b1 en I1c, dus wees voorzichtig, aangezien eerder referentiemateriaal kan verwijzen naar I-M223 of sub-clades onder een van deze eerdere longhand-classificaties. I-P222 is een subtak van I-M223 en is de moedertak van alle subtakken en clades in dit project. Het I-P222-vertakkingsknooppunt heeft nog eens 55 SNP’s. Bij het sequencen van oud Y-DNA werden ten minste twee oude mannelijke overblijfselen gevonden die I-M223 waren, maar van een andere subtak genaamd I-FT355000. Dit is de reden waarom de I-M223-tak werd opgesplitst in de twee subtakken.

I-M223 is de verkorte vorm van de Y-DNA Haplogroep I-tak en kan ook worden weergegeven als I2-M223. De M223 verwijst naar de SNP op Hg38-locatie 19555421 op het Y-chromosoom met mutatie G naar A.

Deze mutatie deed zich voor bij een man, ongeveer 17.400 jaar geleden en M223 is een van de 23 SNP’s die zijn afgeleid (+) op de I-M223-knoop. We weten niet welke van de 23 SNP’s het eerst muteerde en welke het laatst. Alle mannen die zijn afgeleid voor M223 delen een gemeenschappelijke voorouder die minstens 13.200 tot 10.800 jaar geleden leefde. Het is nu bevestigd door een oude DNA-test dat de eerste Homo sapiens die Europa koloniseerde tijdens de Aurignaciaanse periode (45.000 tot 28.000 jaar geleden), behoorde tot de haplogroepen CT, C1a, C1b, F en haplogroep I (waartoe mijn M223 behoort).

Haplogroep Y-M223 (voorheen I2a2a) heeft een piek in Duitsland en een andere in het noordoosten van Zweden, maar komt ook voor in Roemenië/Moldavië, Rusland, Griekenland, Italië en rond de Zwarte Zee. Haplogroep I-M223 is gevonden bij meer dan 4% van de bevolking, alleen in Duitsland, Nederland, België, Denemarken, Schotland en Engeland (exclusief Cornwall) – ook de zuidpunt van Zweden en Noorwegen in Noordwest-Europa; de provincies Normandië, Maine, Anjou en Perche in het noordwesten van Frankrijk; de provincie Provence in het zuidoosten van Frankrijk; de regio’s Toscane, Umbrië en Latium in Italië; Moldavië en het gebied rond de Russische oblast Ryazan en Mordovië in Oost-Europa. Historisch gezien verschijnen beide haplogroepen I-M253 en I-M223 met een lage frequentie in de historische regio’s Bithynië en Galatië in Turkije. Haplogroep I-M223 komt ook voor bij ongeveer 1% van de Sardiniërs.

Haplogroep I-M223 varianten:
M223, CTS10093, CTS10125, CTS10262, CTS11545, CTS12861, CTS2312, CTS5015, CTS7032, CTS7172, CTS7865, CTS9266, FGC3540, GC3554,FGC3563, L34, L36, P219, P223, S2363, S2472, Z26370, Z77.

Er was een eerste man die I-M223 was.
Hij woonde in Europa – waarschijnlijk. Hij leefde 14.000 tot 18.000 jaar geleden – waarschijnlijk. We zullen het nooit echt weten, want de enige mensen die we kunnen testen, zijn de zonen van de zonen van zijn zonen, de zonen van zijn zonen die vandaag in leven zijn, inclusief jij. Zijn vader was niet I-M223. Zijn broers waren dat ook niet, was I-M170. Een van zijn vaders sperma had een Y-chromosoom dat was gemuteerd, waardoor een iets andere volgorde van basenparen ontstond. Dat sperma bevruchtte de eicel van zijn moeder bij zijn conceptie en de I-M223 “familie” werd op dat moment gecreëerd.

De enige reden waarom dit “type” (I-M223) tussen het lawaai van de geschiedenis opduikt, is omdat zijn mannelijke lijn het heeft overleefd. De eerste I-M223 had zonen. Als ze “Zwerfsteen” waren genoemd en zijn achternaam Zwerfsteen hadden behouden, zouden ze allemaal Zwerfstenen zijn geweest. Al hun zonen waren I-M223 en zouden ook Zwerfstenen zijn geweest.

Mijn neven van vaderskant (mensen die je kunt traceren met alleen deze mannelijke lijn) behoorden waarschijnlijk tot de eerste (her)kolonisten van Groot-Brittannië, Ierland en Scandinavië toen de ijskappen zich terugtrokken. De achternaam “Zwerfsteen” bleef bij hen. Sommigen Zwerfstenen zijn in de huidige tijd geëmigreerd, met name naar Amerika. Soms groeide de bevolking in een bepaald gebied als een man veel zonen had; soms stierf het uit in een bepaald gebied toen alle mannen met de  achternaam “Zwerfsteen” geen zonen hadden.

Locaties van mensen met haplogroup I-M223 in hun DNA

Locaties van “Zwerfstenen”- mensen met haplogroup I-M223 in hun DNA


Haplogroep I-M170

 • Ouderdom: 25,000 BCE
 • Regio: Midden oosten en/of Europa

Y-DNA Haplogroep I-M170 is een onderdeel van de Europese genenpool voor Y-chromosoom, goed voor gemiddeld 18% van de totale vaderlijke afstamming. Zijn virtuele afwezigheid elders, inclusief het Nabije Oosten, suggereert dat het in Europa ontstond, waarschijnlijk vóór het Laatste Glaciale Maximum. Haplogroep I-M170 is overwegend een Europese haplogroep en wordt beschouwd als de enige inheemse Europese haplogroep. Het is te vinden in de meerderheid van de huidige Europese populaties met pieken in Noord- en Zuidoost-Europa.

Beschikbaar bewijs suggereert dat I-M170 werd voorafgegaan in gebieden waar het later dominant zou worden door haplogroepen K2a (K-M2308) en C1 (Haplogroep C-F3393). K2a en C1 zijn gevonden in de oudste mannelijke overblijfselen van West-Eurazië (daterend van circa 45.000 tot 35.000 jaar BP), zoals: Ust’-Ishim man (modern West-Siberië) K2a*, Oase 1 (Roemenië) K2a*, Kostenki 14 (Zuidwest-Rusland) C1b en Goyet Q116-1 (België) C1a. De oudste gevonden I-M170 is die van een persoon die bekend staat als Krems WA3 (Neder-Oostenrijk), daterend uit circa 33.000-24.000 BP. Op dezelfde site werden ook twee tweelingjongens gevonden, beide werden toegewezen aan haplogroep I*.

Haplogroep IJ bevond zich ongeveer 40.000 jaar geleden in het Midden-Oosten en/of Europa. De TMRCA (tijd tot de meest recente gemeenschappelijke voorouder) voor I-M170 werd geschat op 22.200 jaar geleden, met een betrouwbaarheidsinterval tussen 15.300-30.000 jaar geleden. Dit zou de oprichtingsgebeurtenis van I-M170 ongeveer gelijktijdig maken met het Laatste Glaciale Maximum (LGM), dat duurde van 26.500 jaar geleden tot ongeveer 19.500 jaar geleden. TMRCA is een schatting van de tijd van subclade divergentie.

SNP tracker, World view, with my Y DNA path to I-FGC15105. Map locations are intended to show where a given SNP mutation occurred, not where a haplogroup may be most prevalent today

SNP-tracker, World view, met mijn Y DNA pad naar I-FGC15105. Kaartlocaties zijn bedoeld om te laten zien waar een bepaalde SNP-mutatie optrad, niet waar een haplogroep tegenwoordig het meest voorkomt

SNP-tracker, Europe view, met mijn Y DNA pad naar I-FGC15105. Kaartlocaties zijn bedoeld om te laten zien waar een bepaalde SNP-mutatie optrad, niet waar een haplogroep tegenwoordig het meest voorkomt

SNP-tracker, Europe view, met mijn Y DNA pad naar I-FGC15105. Kaartlocaties zijn bedoeld om te laten zien waar een bepaalde SNP-mutatie optrad, niet waar een haplogroep tegenwoordig het meest voorkomt

SNP-tracker, Europe view, met mijn Y DNA pad naar I-FGC15105 en de Downstream SNP's. Kaartlocaties zijn bedoeld om te laten zien waar een bepaalde SNP-mutatie optrad, niet waar een haplogroep tegenwoordig het meest voorkomt

SNP-tracker, Europe view, met mijn Y DNA pad naar I-FGC15105 en de Downstream SNP’s. Kaartlocaties zijn bedoeld om te laten zien waar een bepaalde SNP-mutatie optrad, niet waar een haplogroep tegenwoordig het meest voorkomt

I-FGC15105 Westward migration, SNP Tracker Data.

I-FGC15105 Westward migration, SNP Tracker Data.

Net als Noord-Amerika is de bevolking van West-Europa gevormd door migratie vanuit het oosten, maar meerdere keren en duizenden jaren eerder. Deze grafiek toont lengte versus tijd om deze migraties te visualiseren. De betekenis van de kleuren en dikke ononderbroken / onderbroken lijnen worden weergegeven in de inzet en de dunne horizontale stippellijnen tonen zuid-naar-noordlijnen op opmerkelijke lengtegraden.

Merk op dat haplogroep I bijna alle andere voorafgaat; het is te vinden in het westen tijdens het paleolithicum en blijft ten zuiden van de gletsjers van de laatste ijstijd.

 I-FGC15105 Speed of Migration, SNP Tracker Data.

I-FGC15105 Speed of Migration, SNP Tracker Data.

Omdat we datums en locaties hebben voor de SNP-punten op de kaart, kunnen we de gemiddelde snelheid van migraties berekenen. Alle gebruikelijke kanttekeningen bij nauwkeurigheid zijn van toepassing, vooral voor alles in de afgelopen 2000 jaar, maar de oudere snelheden zouden redelijk nauwkeurig moeten zijn. Let op de log-tijdschaal zodat u het hele pad kunt zien.

De meeste paden zijn saai: Haplogroep Q bijvoorbeeld sjokt van Afrika en terug naar Zweden of Pakistan met een ontspannen gemiddelde van ongeveer 0,2 kilometer per jaar. Haplogroep I trekt in hetzelfde tempo westwaarts door Europa, ten zuiden van de gletsjers. Natuurlijk moet niemand denken aan constante migratie: groepen vestigden zich waarschijnlijk eeuwenlang en trokken alleen verder toen jacht, begrazing, concurrentie of andere krachten hen in beweging brachten.

Het is interessant om te zien dat naar voren komt dat de migratiesnelheid van nomadische culturen met paarden en karren veel sneller is. Kijk naar een willekeurige R1b-subclade (=Halogroep subgroep) en noteer de snelheid tussen SNP’s R-L23 tot R-P312, gemiddeld ongeveer 2 km per jaar door de Donau-vallei – tien keer sneller dan het tempo van paleolithische stammen te voet.

I-FGC15105 Ancient DNA Samples, SNP Tracker Data.

I-FGC15105 Ancient DNA Samples, SNP Tracker Data.

Dit diagram toont alle monsters met oud DNA in deze lijn. Elk oud monster wordt weergegeven door twee stippen die met elkaar zijn verbonden door een lijn: de bovenste stip toont de vormingsdatum van de SNP en de onderste stip toont de datum (meestal koolstofdatering) van een skelet met die SNP. Als de persoon leefde op het moment dat de SNP voor het eerst verscheen, zal de lijn verticaal zijn en kan de locatie dichtbij zijn waar de SNP is ontstaan. Maar sterk gekantelde lijnen geven locaties aan waar de mensen leefden ver nadat de SNP ontstond — deze kunnen duizenden jaren en duizenden kilometers verwijderd zijn van de SNP-oorsprong.

In veel gevallen van Europese voorouders is het enige tijdperk met oude vindplaatsen in de buurt van de SNP-oorsprong het late Neolithicum tot de vroege Bronstijd, wat blijkt uit een hoge dichtheid van bijna verticale lijnen.

I-FGC15105 SNP Path and its downstream SNP's, ages and relations to Countries

I-FGC15105 SNP Path and its downstream SNP’s, ages and relations to Countries, SNP Tracker Data.

oor SNP’s in een pad:

 • Het aantal nakomelingen telt mee mannen die Y DNA-onderzoek hebben gedaan met FTDNA.
 • Het schedelsymbool geeft oude DNA-monsters aan met deze laatst bekende SNP.
 • Het ankersymbool geeft een SNP aan waarvan de locatie is vastgesteld door de archeologische literatuur, niet afhankelijk van door de gebruiker gerapporteerde voorouders. SNP’s tussen ankerpunten worden geïnterpoleerd uitgaande van een constante verplaatsingssnelheid.
 • De zes meest voorkomende landen worden in elke rij getoond voor SNP’s na de laatste verankerde SNP. Een gewogen gemiddelde van deze landen bepaalt de SNP-puntlocatie op de kaart.

De legenda rechts van de hoofdtabel identificeert landpictogrammen en het staafdiagram toont de bijdrage aan locaties, gewogen naar tijd (meest recente met het grootste gewicht). Alle datums worden weergegeven in slechts twee significante cijfers; de statistische onzekerheid van SNP-telling verdient geen grotere precisie.

Het Y-chromosoom gaat, net als de patriarchale achternaam, vrijwel onveranderd over van vader op zoon. Zo nu en dan komen er fouten voor in het kopieerproces, en deze mutaties kunnen worden gebruikt om het tijdsbestek te schatten waarin de twee individuen een meest recente gemeenschappelijke voorouder of MRCA delen.

STR of Short Tandem Repeat-tests zijn handig om de relaties tussen individuen in een genealogisch relevant tijdsbestek te vergelijken. STR geeft je een genetische afstand, het aantal verschillen, of mutaties, tussen twee reeksen resultaten. Een genetische afstand van nul betekent dat er geen verschillen zijn in de resultaten die met elkaar worden vergeleken, d.w.z. een exacte overeenkomst. Dit is de betekenis bij het vergelijken van Y-chromosoom-DNA of mitochondriaal DNA.

Y-DNA I-FGC15105 matches

Y-DNA I-FGC15105 matches

Y-DNA lineage of I-FGC15105

Y-DNA lineage of I-FGC15105

Om als SNP te kwalificeren, moet de variant bij minimaal 1% van de bevolking aanwezig zijn.

SNP variants of I-FGC15105

SNP variants of I-FGC15105

Het Vaticaan

Het Vaticaan “Lunary” en informatie over de hervorming van de Juliaanse kalender in opdracht van paus Gregorius XIII. Uit de “Maan” van oktober, november en december van het jaar 1582.

De Gregoriaanse kalender is de wereldwijde standaard voor het meten van datums. Ondanks dat het zijn oorsprong vindt in de westerse christelijke traditie, heeft het gebruik zich over de hele wereld verspreid en overstijgt het nu religieuze, culturele en taalkundige grenzen.

Zoals de meeste mensen weten, is de Gregoriaanse kalender gebaseerd op de veronderstelde geboortedatum van Jezus Christus. Volgende jaren tellen vanaf deze gebeurtenis en gaan vergezeld van AD of CE, terwijl voorgaande jaren vanaf deze gebeurtenis aftellen en vergezeld gaan van BC of BCE.

 • BC en AD
  Het idee om jaren te tellen vanaf de geboorte van Jezus Christus werd voor het eerst voorgesteld in het jaar 525 door Dionysius Exiguus, een christelijke monnik. Gestandaardiseerd volgens de Juliaanse en Gregoriaanse kalenders, verspreidde het systeem zich gedurende de eeuwen die volgden door heel Europa en de christelijke wereld. AD staat voor Anno Domini, Latijn voor “in het jaar des Heren”, terwijl BC staat voor “vóór Christus”.
 • BCE en CE
  CE staat voor “gemeenschappelijk (of huidig) tijdperk”, terwijl BCE staat voor “vóór het gewone (of huidige) tijdperk”. Deze afkortingen hebben een kortere geschiedenis dan BC en AD, hoewel ze nog steeds dateren uit het begin van de 18e eeuw. Ze worden al meer dan 100 jaar veelvuldig gebruikt door joodse academici, maar werden in het laatste deel van de 20e eeuw wijdverbreid en vervingen BC/AD op een aantal gebieden, met name de wetenschap en de academische wereld.
 • YBP en BP
  Dit is een jaaraanduiding alternatief voor de veelgebruikte maar christelijk georiënteerde BC en AD en hun seculiere equivalenten BCE en CE. Voor het heden (BP) jaar, of “jaren voor heden” is een tijdschaal die voornamelijk wordt gebruikt in de archeologie, geologie en andere wetenschappelijke disciplines om aan te geven wanneer gebeurtenissen plaatsvonden vóór de oorsprong van praktische radiokoolstofdatering in de jaren vijftig. Omdat de “huidige” tijd verandert, is het gebruikelijk om 1 januari 1950 als ingangsdatum (tijdperk) van de leeftijdsschaal te gebruiken.

Huidige status en aanbevelingen
De meeste stijlgidsen spreken geen voorkeur uit voor één systeem, hoewel BC/AD in de meeste journalistieke contexten nog steeds de overhand heeft. Omgekeerd gebruiken academische en wetenschappelijke teksten vaak BCE/CE. Aangezien er voor elk systeem overtuigende argumenten zijn en beide regelmatig worden gebruikt, raden we het een niet boven het ander aan. Gegeven de keuze zijn schrijvers vrij om hun eigen voorkeur of die van hun publiek toe te passen, hoewel ze het gekozen systeem consequent moeten gebruiken, wat betekent dat BC en CE niet samen moeten worden gebruikt, of vice versa. Er zijn ook enkele typografische conventies om te overwegen:

 • BC zou na het numerieke jaar moeten verschijnen, terwijl AD ervoor zou moeten verschijnen.
  1100 v.Chr., 1066 n.Chr
 • BCE en CE moeten beide verschijnen na het numerieke jaar.
  1100 BCE, 1066 CE
  Zoals het geval is met de meeste initialismen, kunnen na elke letter punten worden gebruikt.
  1100 v.Chr., 1066 n.Chr., 1100 v.G.T., 1066 G.T.
  Sommige stijlgidsen raden aan om BC, AD, BCE en CE in kleine letters te schrijven.
  AD 2017
 • YBP en BP zouden beide na het numerieke jaar moeten verschijnen.
  Gevormd 1400 YBP, TMRCA 325 YBP

Natuurlijk hoeven schrijvers vaak helemaal niet te kiezen. Het onderscheid BCE/CE (of BC/AD) is meestal niet nodig buiten historische contexten, en het wordt algemeen aangenomen dat wanneer niet gespecificeerd, het jaar in kwestie CE (of AD) is. Als gevolg hiervan worden datums die zich in de afgelopen eeuwen hebben voorgedaan, zelden gemarkeerd met CE (of AD).

 • Big Y Block Tree

De Big Y Block Tree is een verticaal blokdiagram van de Y-DNA Haplotree die de relaties tussen mij en andere Big Y-testers laat zien. Deze tool helpt om te visualiseren hoe mijn vaderlijke afstamming en mijn matches aan elkaar gerelateerd zijn. Je kunt ook de takken van mijn matches zien en ontdekken welke en vaderlijke landen van herkomst zijn gemeld voor mijn branche en andere.

Houd er rekening mee dat de Big Y-test een verkennende test is die voortdurend voorheen onbekende SNP’s ontdekt. Naarmate nieuwe SNP’s worden ontdekt en toegevoegd aan de Y-DNA-haplotree, zal dit de structuur van de takken veranderen en mogelijk uw tak verder stroomafwaarts verplaatsen. Bovendien, naarmate meer mensen testen, kan het helpen om SNP’s te verfijnen die momenteel als gelijkwaardig worden beschouwd om een steeds nauwkeuriger SNP-afstamming op te bouwen.

Big Y Block Tree

Big Y Block Tree

Onderaan bovenstaand scherm staat dat ik mijn haplogroep Y-FGC15105 deel met één persoon uit Duitsland.

Op de Big Y Block Tree ziet u blokken met het label Private Variants. Private Variants zijn een van de volgende;

 • mutaties die niet worden genoemd en ook niet worden gedeeld tussen vertakkingsleden.
 • mutaties die nog niet zijn gevalideerd en op de Haplotree zijn geplaatst.

Het is belangrijk op te merken dat Private Variants worden gefilterd om alleen SNP-aanroepen uit regio’s van het Y-chromosoom op te nemen die op betrouwbare wijze in kaart kunnen worden gebracht met NGS-technologie.

In mijn filiaal rechts van de Big y Block Tree (groen gedeelte) zie je dat er gemiddeld 34 Private Variants zijn tussen de twee mannen in die tak. Ze worden als een match beschouwd omdat matches bij FTDNA alleen mensen bevatten die niet meer dan 30 totale SNP-verschillen hebben, waaronder privévarianten en benoemde SNP’s

 • SNP-datums en TMRC berekenen

Ik heb 34 Private Variants, elke Private variant heeft een gemiddelde leeftijd van 144 jaar, dat is 34 x 144 = 4896 jaar CE.

Dit betekent dat mijn Haplogroep Y-FGC151095 ongeveer 4896 jaar geleden werd gevormd, 2896 jaar BCE.

SNP-datums en TMRC berekenen

SNP-datums en TMRC berekenen

Hoeveel hiervan is willekeurig?

Welnu, gebieden die overwegend met deze afstamming worden bevolkt, lijken te worden geassocieerd met Germaanse talen – niet omdat de eerste I-M223-man een Germaanse taal sprak (hij deed dat zeker niet), maar omdat tegen ongeveer 1000 vGT veel proto-Germaanse groepen grote aantal I-M223-mannen, zoals de gebieden in Noord-Zweden en het centrum van Duitsland die op de moderne kaart donkerblauw zijn. De regionale concentraties kunnen te wijten zijn aan bepaalde “takken van de Zwerfsteen-familie” die dominante patriarchale clans werden in verschillende Germaanse stammen.

Het lijkt in zekere zin erg op een achternaam – gewoon een naam.
MAAR een naam met veel meer geschiedenis.

Mijn mtDNA

mtDNA – Haplogroups Origins

 • Mijn mtDNA is H1c1, een subgroep van haplogroep H.
 • YFull heeft de subclade gewijzigd in H1c1k vanwege de mutatie C7468T in het geüploade FASTA-bestand.
H1c1 extra mutations

H1c1 extra mutations

YFull is een DNA-analyseservice waarmee klanten onbewerkte gegevensbestanden (BAM, FASTA en CRAM) kunnen analyseren die zijn verkregen uit next-generation sequencing (NGS). Het heeft tot doel de oorsprong in de directe vaderlijn (Y-DNA of Y-chromosoom) en de directe moederlijn (Mitochondriaal DNA of mtDNA) te bestuderen.

Mitochondriale haplogroep H is een overwegend Europese haplogroep die voor het laatste glaciale maximum (LGM) buiten Europa is ontstaan. Het breidde zich voor het eerst uit in het noordelijke Nabije Oosten en de zuidelijke Kaukasus tussen 33.000 en 26.000 jaar geleden, en latere migraties vanuit Iberia suggereren dat het Europa vóór de LGM bereikte. Het heeft zich ook verspreid naar Siberië en Binnen-Azië. Tegenwoordig wordt ongeveer 40% van alle mitochondriale lijnen in Europa geclassificeerd als haplogroep H.

Varianten van H1C1: A9150G, T16263C

 • Haplogroep groep H1
  H1 omvat een belangrijk deel van de West-Europese mtDNA-lijnen en bereikt zijn lokale hoogtepunt onder de hedendaagse Basken (27,8%). De clade komt ook voor bij hoge frequenties elders op het Iberisch schiereiland, evenals in de Maghreb (Tamazgha). De frequentie van de haplogroep is hoger dan 10% in veel andere delen van Europa (Frankrijk, Sardinië, delen van de Britse eilanden, Alpen, grote delen van Oost-Europa), en overtreft 5% in bijna het hele continent. De H1b-subclade komt het meest voor in Oost-Europa en NW-Siberië.
  Geografische spreiding van haplogroep H1
  Haplogroep H is de meest voorkomende en meest diverse moederlijn in Europa, in het grootste deel van het Nabije Oosten en in de Kaukasus. De Saami van Lapland zijn de enige etnische groep in Europa met lage percentages haplogroep H, variërend van 0% tot 7%. De frequentie van haplogroep H in Europa varieert gewoonlijk tussen 40% en 50%. De laagste frequenties worden waargenomen in Cyprus (31%), Finland (36%), IJsland (38%) evenals Wit-Rusland, Oekraïne, Roemenië en Hongarije (allemaal 39%). De enige regio waar H meer dan 50% van de bevolking bedraagt, zijn Asturië (54%) en Galicië (58%) in Noord-Spanje en Wales (60%).
 • Haplogroep H1c1
  De vrouw die deze lijn oprichtte, leefde tussen 1.900 en 5.100 jaar geleden. De tak is geboren in Noord-Europa. In de loop van de tijd hebben groepen met vrouwen uit deze lijn zich over Europa verspreid en zijn in een groot deel daarvan aanwezig met lage frequenties van ongeveer 1% of minder. Tegenwoordig komt deze lijn het meest voor in Noorwegen, waar het ongeveer 2% van de materiële lijnen is
 • Haplogroep H1c1k
  Gevormd 1400 YBP en TMRCA is 800 YBP.
  De meeste van mijn mtDNA-matches (H1c1 en H1c1k) komen uit Engeland / Ierland (inclusief emigranten naar Amerika), Denemarken en Zuid-Scandinavië.

Mijn maternale mtDNA H1c1-migratieroute

Mijn maternale mtDNA H1c1-migratieroute

H1c1k vormde 1400 YBP, TMRCA 800 YBP

H1c1k vormde 1400 YBP, TMRCA 800 YBP

Haplogroep H en zijn subgroepen, H1 ontstond ongeveer 22.500 jaar geleden.

Haplogroep H en zijn subgroepen, H1 ontstond ongeveer 22.500 jaar geleden.

De ouderdom van mijn mtDNA haplogroep H1C1k en zijn stroomopwaartse SNP's, volgens Y-Full NextGen Sequence Interpretation.

De ouderdom van mijn mtDNA haplogroep H1C1k en zijn stroomopwaartse SNP’s, volgens Y-Full NextGen Sequence Interpretation.

mt-DNA H1c1 en zijn SNP-pad, leeftijden en relaties met landen, SNP-trackergegevens

mt-DNA H1c1 en zijn SNP-pad, leeftijden en relaties met landen, SNP-trackergegevens

Voor SNP’s in een pad:

 • Het aantal nakomelingen telt mee vrouwen die mt-DNA-testen hebben gedaan met FTDNA.
 • Het schedelsymbool geeft oude DNA-monsters aan met deze laatst bekende SNP.
 • Het ankersymbool geeft een SNP aan waarvan de locatie is vastgesteld door de archeologische literatuur, niet afhankelijk van door de gebruiker gerapporteerde voorouders. SNP’s tussen ankerpunten worden geïnterpoleerd uitgaande van een constante verplaatsingssnelheid.
 • De zes meest voorkomende landen worden in elke rij getoond voor SNP’s na de laatste verankerde SNP. Een gewogen gemiddelde van deze landen bepaalt de SNP-puntlocatie op de kaart.

De legenda rechts van de hoofdtabel identificeert landpictogrammen en het staafdiagram toont de bijdrage aan locaties, gewogen naar tijd (meest recente met het grootste gewicht). Alle datums worden weergegeven in slechts twee significante cijfers; de statistische onzekerheid van SNP-telling verdient geen grotere precisie.

SNP-tracker, mijn maternale mtDNA-pad naar H1c1. Kaartlocaties zijn bedoeld om te laten zien waar een bepaalde SNP-mutatie plaatsvond, niet waar een haplogroep tegenwoordig het meest voorkomt.

SNP-tracker, mijn maternale mtDNA-pad naar H1c1. Kaartlocaties zijn bedoeld om te laten zien waar een bepaalde SNP-mutatie plaatsvond, niet waar een haplogroep tegenwoordig het meest voorkomt.

Hypervariabele regio (HVR)
Een hypervariabele regio (HVR) is een locatie binnen nucleair DNA of de D-lus van mitochondriaal DNA waarin basenparen van nucleotiden zich herhalen (in het geval van nucleair DNA) of substituties hebben (in het geval van mitochondriaal DNA).

Er zijn twee mitochondriale hypervariabele regio’s die worden gebruikt bij het testen van menselijk mitochondriaal genealogisch DNA.

 1. HVR1 wordt beschouwd als een regio met “lage resolutie”.
 2. HVR2 wordt beschouwd als een “hoge resolutie”-regio.

Het verkrijgen van HVR1- en HVR2-DNA-tests kan helpen bij het bepalen van iemands haplogroep. In de herziene Cambridge Reference Sequence van het menselijke mitogenoom zijn de meest variabele plaatsen van HVR1 genummerd 16024 – 16383 (deze subsequentie wordt HVR-I genoemd), en de meest variabele plaatsen van HVR2 zijn genummerd 57-372 (dwz HVR-II). ) en 438-574 (dwz HVR-III).

HVR-verschillen:

HVR1 = A16129G,T16187C,C16189T,T16223C,G16230A,T16263C,T16278C,C16311T
HVR2 = G73A,C146T,C152T,C195T,A247G,315.1C,T477C,522.1A,522.2C

Extra mutaties:
315.1C,522.1A,522.2C,C7468T

Verschillen in coderingsregio’s:
A769G, A825t, A1018G, G2706A, A2758G, C2885T, G3010A, T3594C, G4104A, T4312C, T7028C, G7146A, T7256C, C7468T, A7521G, T8468C, T8655C, G8701A, C10889150G, C951089150G, C951089150G, C951089150G C10915T, A11719G, A11914G, T12705C, G13105A, G13276A, T13506C, T13650C, T14766C

De nabijheid van een mitochondriaal DNA (mtDNA) match hangt af van het matchingsniveau. Verwantschappen op een hoger niveau zijn waarschijnlijk recenter. De kaart toont de verwachte tijd tot een gemeenschappelijke voorouder met mijn exacte overeenkomsten.

De nabijheid van een mitochondriaal DNA (mtDNA) match hangt af van het matchingsniveau. Verwantschappen op een hoger niveau zijn waarschijnlijk recenter. De kaart toont de verwachte tijd tot een gemeenschappelijke voorouder met mijn exacte overeenkomsten.

Mars

Mijn DNA “Out of Africa” ​​migratieverhaal eindigt hier, met de landing van de Perseverance op Mars.

Perseverance, bijgenaamd Percy, is een Marsrover ter grootte van een auto die is ontworpen om de Jezero-krater op Mars te verkennen als onderdeel van NASA’s Mars 2020-missie. Het werd vervaardigd door het Jet Propulsion Laboratory en gelanceerd op 30 juli 2020 om 11:50 UTC.

De doelen van de rover zijn onder meer het identificeren van oude Mars-omgevingen die leven kunnen ondersteunen, het zoeken naar bewijs van vroeger microbieel leven in die omgevingen, het verzamelen van rots- en grondmonsters om op het oppervlak van Mars op te slaan, en het testen van zuurstofproductie uit de Mars-atmosfeer om zich voor te bereiden op toekomstige bemande missies.

In 2019 kondigde NASA aan dat het aanvragen accepteerde voor toekomstige ruimteverkenners die hun naam op de Rode Planeet willen afvuren. In een periode van een jaar werden meer dan 1,2 miljoen namen op de NASA-website ingediend!

Ongeveer 20.000 bezoekers van NASA’s Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Californië, en NASA’s Kennedy Space Center, Cape Canaveral, Florida, schreven hun namen op pagina’s die werden gescand en op microscopische schaal werden gereproduceerd op twee chips ter grootte van een dubbeltje.

Ingenieurs etsen de namen op een siliciumwafel of microchip. Ze gebruikten een elektronenstraal “E-beam” machine bij JPL die gespecialiseerd is in het etsen van zeer kleine kenmerken (minder dan 1 micron, of minder dan de breedte van een mensenhaar!).

Op 18 februari (12.55 uur PT/3.55 uur ET/8.55 uur GMT) 2021
NASA’s Perseverance Mars-rover landde op de Jezero-krater van de rode planeet,
met een kleine siliciumchip gegraveerd met 11 miljoen namen, waaronder MIJN NAAM!

Het plakkaat 'Send Your Name' op de Perseverance, die op 18 februari op Mars landde. Drie siliciumchips (linksboven) waren gestencild met 10.932.295 namen.

Het plakkaat ‘Send Your Name’ op de Perseverance, die op 18 februari op Mars landde. Drie siliciumchips (linksboven) waren gestencild met 10.932.295 namen.

Mijn NASA ticket voor Mars

Mijn NASA ticket voor Mars

NASA's Mars Perseverance Rover met mijn Mars ticket en ikzelf.

NASA’s Mars Perseverance Rover met mijn Mars ticket en ikzelf.

De stikstof in ons DNA, het calcium in onze tanden, het ijzer in ons bloed,
de koolstof in onze appeltaarten is gemaakt in het hart van van instortende sterren.
We zijn gemaakt van sterrenstof

– Carl Sagan –