Dit is mijn persoonlijke “Out of Africa-verhaal”, mijn voorouderlijke migratie 200.000 duizend jaar geleden van Noordoost-Afrika naar West-Europa en eindigend met het sturen van mijn naam naar Mars met de NASA Perseverance Rover, 18-02-2021.
—————————–

Mijn voorouderlijke migratie 200.000 duizend jaar geleden van Noordoost-Afrika naar West-Europa en uiteindelijk mijn naam naar Mars sturen met de NASA Perseverance Rover, 18-02-2021.
“Onze eigen chromosomen dragen het verhaal van de evolutie, geschreven in DNA, de taal van de moleculaire genetica en het verhaal is onmiskenbaar.

-Kenneth R. Miller-

Evolution

Homo sapiens

Een diorama in het Nairobi National Museum toont vroege mensachtigen die vlees met gereedschap verwerken.

Een diorama in het Nairobi National Museum toont vroege mensachtigen die vlees met gereedschap verwerken.

Mensen (Homo sapiens) zijn de meest voorkomende en wijdverbreide soorten primaten, gekenmerkt door tweevoetigheid en grote complexe hersenen die de ontwikkeling van geavanceerde hulpmiddelen, cultuur en taal mogelijk maken. De mens is enkele miljoenen jaren geleden geëvolueerd van andere mensachtigen in Afrika.

In zijn boek “The history of the human brain” schrijft Bret Stetka:

Met de mens bedoel ik niet alleen Homo Sapiens, de soort waartoe we behoren, maar elk ander lid van het geslacht Homo. We zijn eraan gewend geraakt de enige menselijke soort op aarde te zijn, maar in ons niet zo verre verleden – waarschijnlijk een paar honderdduizend jaar geleden – renden er minstens negen van ons rond. Er was Homo habilis, of “de klusjesman” en Homo erectus, de eerste “werper”.

De Denisovans zwierven door Azië, terwijl de meer bekende Neanderthalers zich door Europa verspreidden. Maar met uitzondering van Homo sapiens zijn ze allemaal weg.”

Homo sapiens ontstond ongeveer 300.000 jaar geleden, evolueerde van Homo erectus en migreerde uit Afrika, en verving geleidelijk de lokale populaties van archaïsche mensen.

Vroege mensen waren jager-verzamelaars, voordat ze zich vestigden in de Vruchtbare Halve Maan en andere delen van de Oude Wereld Toegang tot voedseloverschotten leidde tot de vorming van permanente menselijke nederzettingen en de domesticatie van dieren.

Van Homo Sapiens naar mij (haplogroup A-PR2921 --> I-FGC15105)

Van Homo Sapiens naar mij (haplogroup A-PR2921 –> I-FGC15105)

Out of Africa

he verspreiding van Homo sapiens "Out of Africa"

The verspreiding van Homo sapiens “Out of Africa”

In de paleo-antropologie is de recente Afrikaanse oorsprong van de moderne mens, ook wel de “Out of Africa”-theorie (OOA), de recente single-origin-hypothese (RSOH), de vervangingshypothese of het recente Afrikaanse oorsprongsmodel (RAO) genoemd, het dominante model van de geografische oorsprong en vroege migratie van anatomisch moderne mensen (Homo sapiens). Het volgt de vroege uitbreidingen van mensachtigen uit Afrika, bereikt door Homo erectus en vervolgens Homo neanderthalensis.

Het model stelt een “enkele oorsprong” van Homo sapiens in taxonomische zin voor, waarbij parallelle evolutie van eigenschappen die in andere regio’s als anatomisch modern worden beschouwd, wordt uitgesloten, maar niet uitsluit dat er meerdere vermenging is tussen H. sapiens en archaïsche mensen in Europa en Azië. H. sapiens ontwikkelde zich waarschijnlijk tussen 300.000 en 200.000 jaar geleden in de Hoorn van Afrika. Het model van “recente Afrikaanse oorsprong” stelt voor dat alle moderne niet-Afrikaanse populaties grotendeels afstammen van populaties van H. sapiens die Afrika na die tijd verlieten.

Er waren op zijn minst verschillende “out-of-Afrika” verspreiding van moderne mensen, mogelijk al 270.000 jaar geleden begonnen, waaronder 215.000 jaar geleden naar ten minste Griekenland, en zeker via Noord-Afrika en het Arabische schiereiland ongeveer 130.000 tot 115.000 jaar geleden. Deze vroege golven lijken 80.000 jaar geleden grotendeels uitgestorven of teruggetrokken te zijn.

De belangrijkste “recente” golf uit Afrika vond ongeveer 70.000-50.000 jaar geleden plaats, via de zogenaamde “Zuidelijke Route”, die zich snel verspreidde langs de kust van Azië en ongeveer 65.000-50.000 jaar geleden Australië bereikte, terwijl Europa bevolkt door een vroege uitloper die zich minder dan 55.000 jaar geleden in het Nabije Oosten en Europa vestigde.

In de jaren 2010 brachten studies in populatie genetica bewijs aan het licht van kruisingen die plaatsvonden tussen H. sapiens en archaïsche mensen in Eurazië, Oceanië en Afrika, wat aangeeft dat moderne bevolkingsgroepen, hoewel meestal afgeleid van vroege H. sapiens, in mindere mate ook afstammen van regionale varianten van archaïsche mensen.

Er zijn drie types DNA

 • Y-DNA

Y-DNAOmdat Y-chromosomen vrijwel onveranderd van vader op zoon worden doorgegeven, kunnen mannen hun patriarchale (mannelijke lijn) voorouders traceren door hun Y-chromosoom te testen.

Omdat vrouwen geen Y-chromosomen hebben, kunnen ze geen Y-DNA-tests doen (hoewel hun broer, vader, oom van vaderszijde of grootvader van vaderszijde dat wel zou kunnen). Y-chromosoom testen onthullen de Y-chromosoom haplogroep van een man, de oude groep mensen van wie iemands patriarchale lijn afstamt. Omdat alleen de directe voorouders van een mannelijke lijn worden getraceerd door middel van Y-DNA-testen, worden geen vrouwen (noch hun mannelijke voorouders) van wie een man afstamt, ingekapseld in het resultaat.

 • Autosomaal DNA

Autosomale DNAAutosomale DNA-tests traceren de autosomale chromosomen van een persoon, die de DNA-segmenten bevatten die de persoon deelt met iedereen aan wie ze verwant zijn (moederlijk en vaderlijk, zowel direct als indirect.

De autosomale chromosomen geven je informatie die het nuttigst is als je een paar eeuwen terugkijkt.

Omdat iedereen autosomale chromosomen heeft, kunnen mensen van alle geslachten autosomale DNA-tests ondergaan, en de test is even effectief voor mensen van elk geslacht. Met een autosomale test bevatten de resultaten geen informatie over haplogroepen

 • mtDNA

mt-DNAMitochondriale DNA-tests traceren de matriarchale (moederlijn) voorouders van mensen via hun mitochondriën, die van moeders op hun kinderen worden doorgegeven.

Mitochondriaal DNA-onderzoek onthult iemands mtDNA haplogroep, de oude groep mensen van wie iemands matriarchale afkomst afstamt.

Omdat mitochondriën alleen door vrouwen worden doorgegeven, worden in de resultaten geen mannen (noch hun voorouders) van wie men afstamt ingekapseld.

Omdat iedereen mitochondriën heeft, kunnen mensen van alle geslachten mtDNA tests doen.

Wat en waar heb ik getest en uitleg van enkele gebruikte DNA-concepten

Mijn bevestigde Y-DNA en mtDNA Haplogroepen

Mijn bevestigde Y-DNA en mtDNA Haplogroepen

Ik heb gekozen voor FamilyTreeDNA uit Houston, Texas, USA, omdat ze worden beschouwd als de beste optie voor specifieke mtDNA- en Y-DNA-testen.

FamilyTreeDNA is een divisie van Gene by Gene, een commercieel genetisch testbedrijf gevestigd in Houston, Texas. FamilyTreeDNA biedt analyse van autosomaal DNA, Y-DNA en mitochondriaal DNA aan individuen voor genealogische doeleinden. Met een database van meer dan twee miljoen records is het wereldwijd het populairste bedrijf voor Y-DNA en mitochondriaal DNA, en het vierde meest populaire voor autosomaal DNA. Family Tree DNA en Gene by Gene zijn in januari 2021 overgenomen door MyDNA, een Australisch bedrijf.

FamilyTreeDNA heeft een lange geschiedenis van het aanbieden van de DNA service dan de meeste andere DNA test bedrijven en staan ze hoog aangeschreven in de genealogische gemeenschap. FamilyTreeDNA neemt de privacy zeer serieus en zal de testresultaten nooit met andere bedrijven delen. Een van de redenen waarom ze zo populair zijn, is omdat ze een uitstekende staat van dienst hebben in het veilig bewaren van uw informatie en deze nooit te delen.

Maar bedenk wel, ze zijn niet goedkoop, als je besluit om voor het volledige pakket te gaan, zoals ik deed, maar ik denk dat het het geld zeker waard is.

Hun Y-DNA-tests hebben vier niveaus op basis van het aantal markers dat je wilt analyseren: 37, 67, 111 en de BIG-Y met 700. Je kunt eenvoudig upgraden zonder een nieuwe test te doen. Ik begon met de 37 marker-test, maar upgrade al snel naar de BIG-Y 700-test. FamilyTreeDNA heeft 2 verschillende mtDNA-testen; plus en volledige reeks. Ik besloot voor de volledige reeks test te gaan.

Dit zijn dus de test die ik heb laten doen:
* Voorouders van mijn familie – Autosomaal DNA
* Voorouders van mijn vader Y-DNA
* Uitgebreid met de Y-DNA BIG
* Voorouders van mijn moeder – mtDNA met volledige sequentie

En uit nieuwsgierigheid nog:
* CCR5 Test, the Black Death, Plague mutation
* D9S919 Test, Native American Ancestry
Ontdek hier welke tests het beste bij u passen en leer meer over uw afkomst:

FTDNA enkele tests
FTDNA bundel tests

Het resultaat voor de klant die de Big Y-test doet, is dat de haplogroep die is voorspeld door middel van STR-testen wordt bevestigd en dat er over het algemeen nog een aantal takken en bladeren worden toegevoegd aan uw eigen persoonlijke haplogroep-boom.

Family Tree DNA voorspelt heel nauwkeurig je haplogroep tak wanneer je een STR-test doet, maar het is een grote tak, dichtbij de boom, geen kleine tak en zeker geen blad. Kleinere takken kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld en grotere takken kunnen niet worden bevestigd zonder SNP-tests. De meest effectieve manier om SNP-tests uit te voeren voor reeds ontdekte haplogroepen – plus nieuwe die nog nooit eerder zijn gevonden – misschien uniek voor uw lijn – is om de Big Y te nemen.

Hoewel al deze wetenschap op het eerste gezicht misschien niet opwindend klinkt, kunnen de resultaten dat zeker zijn, hoe dan ook voor een genealoog.

De Big Y:

 • Bevestigt geschatte haplogroepen.
 • Levert de haplogroep die het dichtstbij in de tijd is – wat betekent dat je takken en bladeren op je stamboom kunt plaatsen.
 • Helpt bij het bouwen van de Y-DNA-boom, wat betekent dat je kunt bijdragen aan de wetenschap terwijl je leert over je eigen voorouders.
 • Bevestigt dat mannen die matchen op dezelfde STR-markeringen echt in dezelfde haplogroep zijn..
 • Toont verbanden verder terug in de tijd dan STR’s kunnen laten zien.
 • Brengt de migratie van de voorouders van de Y-lijn van de persoon in kaart.
Hechting van HIV aan een CD4+ T-helpercel: 1) het gp120-viruseiwit hecht zich aan CD4. 2) gp120 variabele lus hecht aan een coreceptor, ofwel CCR5 of CXCR4. 3) HIV komt de cel binnen.

Hechting van HIV aan een CD4+ T-helpercel: 1) het gp120-viruseiwit hecht zich aan CD4. 2) gp120 variabele lus hecht aan een coreceptor, ofwel CCR5 of CXCR4. 3) HIV komt de cel binnen.

Mijn CCR5 test resultaten

 • Mijn FamilyTreeDNA CCR5-test toonde aan dat mijn delta 32-waarde NORMAAL was, dus er was geen verwijdering van 32 basen.

CCR5 is een gen op chromosoom 3, de CCR5-test is voor een verwijdering van 32 basen (delta 32) die speculatief is gekoppeld aan overleving tijdens de zwarte dood en de pokkenplagen die de bevolking van Europa tijdens de middeleeuwen decimeerden.

CCR5 is een gen op chromosoom 3. De FamilyTreeDNA CCR5-test is voor een 32 basen deletie (delta 32) die speculatief is gekoppeld aan overleving tijdens de Zwarte Dood en de Pokkenplagen die de bevolking van Europa decimeerden gedurende de Middeleeuwen.

De mutatie in CCR5, bekend als Delta 32, veroorzaakt een verandering in het eiwit waardoor het niet-functioneel wordt. Het dragen van twee exemplaren van de mutatie beschermt de meeste dragers tegen hiv. De delta 32-mutatie wordt gevonden bij 5% tot 14% van de Europeanen en is zeldzaam bij Aziaten en Afrikanen. Omdat de CCR5-delta32-variant in zo’n duidelijk geografisch patroon wordt gevonden, denken onderzoekers dat de prevalentie is bepaald door het overlevingsvoordeel dat het ooit bood. Deze mutatie is tot nu toe niet gevonden bij mensen van Afrikaanse, Oost-Aziaten afkomst.

Wanneer ze bijvoorbeeld worden geconfronteerd met een dodelijke ziekte, kan een bepaalde genvariant een overlevingsvoordeel opleveren voor degenen in de populatie die deze toevallig hebben. Als de meeste van degenen die de variant niet hebben sterven, zal een groter deel van de individuen in de volgende generatie de genvariant hebben.

 • Maar aangezien de CCR5-delta32-variant geen nadelige invloed heeft op de gezondheid, waarom bestuderen onderzoekers het dan?

Omdat het humaan immunodeficiëntievirus (HIV) het CCR5-eiwit gebruikt om immuuncellen te infecteren. Simpel gezegd, het is een toegangspoort voor het HIV-virus om de immuuncellen van het menselijk lichaam binnen te komen. Zie CCR5 als een deur, het HIV-virus gebruikt het om de afweercellen in het menselijk lichaam binnen te dringen. De CCR5-delta32-variant mutatie zorgt het ervoor dat de “deur” op slot wordt gedaan”, waardoor wordt voorkomen dat het HIV-virus de immuuncel binnendringt.

Als iemand een dubbele mutatie van het gen voor CCR5 heeft, is er over het algemeen een hoge weerstand tegen HIV-infectie, maar deze is mogelijk niet absoluut, aangezien er gevallen zijn geweest van personen die beide gemuteerde genen hadden en toch een HIV postief zijn geworden.

De Zwarte Dood

Verspreiding van de Zwarte Dood in Europa en het Nabije Oosten (1346-1353)

Verspreiding van de Zwarte Dood in Europa en het Nabije Oosten (1346-1353)
Kaart gemaakt door O.J. Benedictow

Recent onderzoek heeft gesuggereerd dat mensen in Europa en Azië in het late neolithicum-vroege bronstijd voor het eerst door de pest werden geïnfecteerd. Onderzoek in 2018 vond bewijs van Yersinia pestis in een oud Zweeds graf, dat mogelijk in verband is gebracht met de “neolithische achteruitgang” rond 3000 v.Chr. waarin de Europese bevolking aanzienlijk daalde. Deze Y. pestis kan anders zijn geweest dan de modernere soorten, met builenpest die door vlooien wordt overgedragen, die voor het eerst bekend zijn uit de bronstijd, in de buurt van Samara.

De Zwarte Dood (ook bekend als de Pestilence, the Great Mortality of the Plague) was een pandemie van de builenpest die zich voordeed in Afro-Eurazië van 1346 tot 1353. Het is de meest dodelijke pandemie die in de menselijke geschiedenis is geregistreerd, waarbij 75-200 mensen om het leven kwamen. miljoen mensen in Eurazië en Noord-Afrika, met een piek in Europa van 1347 tot 1351. De builenpest wordt veroorzaakt door de bacterie Yersinia pestis, maar kan ook septikemische of longpest veroorzaken.[3][4]

De Zwarte Dood was het begin van de tweede plaagpandemie. De pest veroorzaakte religieuze, sociale en economische omwentelingen, met ingrijpende gevolgen voor de loop van de Europese geschiedenis.

De oorsprong van de Zwarte Dood wordt betwist. De pandemie is ontstaan in Centraal-Azië of Oost-Azië, maar de eerste definitieve verschijning was in 1347 op de Krim.[6] Van de Krim werd het hoogstwaarschijnlijk overgebracht door vlooien die leefden op de zwarte ratten die reisden op Genuese slavenschepen, zich verspreidden door het Middellandse Zeegebied en Afrika, West-Azië en de rest van Europa bereikten via Constantinopel, Sicilië en het Italiaanse schiereiland. Er zijn aanwijzingen dat de Zwarte Dood, toen hij eenmaal aan land kwam, voor een groot deel werd verspreid door vlooien – die longpest veroorzaken – en het persoonlijk contact via aerosolen dat longpest mogelijk maakt, wat de zeer snelle verspreiding van de epidemie in het binnenland verklaart , wat sneller was dan zou worden verwacht als de primaire vector rattenvlooien waren die de builenpest veroorzaakten.

De Zwarte Dood was de tweede grote natuurramp die Europa trof tijdens de late middeleeuwen (de eerste was de Grote Hongersnood van 1315-1317) en heeft naar schatting 30 tot 60 procent van de Europese bevolking gedood. De pest zou de wereldbevolking van c. hebben verminderd. 475 miljoen tot 350-375 miljoen in de 14e eeuw. Gedurende de late middeleeuwen waren er nog meer uitbraken en met andere factoren (de crisis van de late middeleeuwen) bereikte de Europese bevolking pas in 1500 haar niveau in 1300. Uitbraken van de pest kwamen overal ter wereld terug tot het begin van de 19e eeuw

Deze kaart toont de geschatte locatie van de ijsvrije corridor en specifieke Paleo-indische sites. Credit: Roblespepe, CC BY-SA 3.0

Deze kaart toont de geschatte locatie van de ijsvrije corridor en specifieke Paleo-indische sites. Credit: Roblespepe, CC BY-SA 3.0 Wikipidea Commons

FamilyTree DNA biedt ook de D9S919-test aan, het is een test die je een indicatie geeft of je Oorspronkelijke Amerikaanse inheemse afkomst hebt. Natuurlijk is dat in mijn geval hoogst onwaarschijnlijk, maar uit nieuwsgierigheid besloot ik het ook te laten testen.

D9S919 is een STR-marker op chromosoom 9. Het was voorheen bekend als D9S1120 en onder deze naam werd gemeld dat een allelwaarde van 9 alleen werd gevonden in Amerika en het verre oosten van Azië.

Drie onafhankelijke lijnen van genetisch bewijs ondersteunen de bewering (Shields et al. 1993) van een oude genenpool die de voorouders van de moderne inwoners van West-Beringia en Amerika omvatte. De aanwezigheid van een allelwaarde van 9 is daarom een sterke indicatie van inheemse Amerikaanse afkomst ergens binnen iemands stamboom.

 • Mijn allel waarde met de D9S919-test kwam uit als 16-17, dus wat betekent dat?

Welnu, D9S919 is aanwezig in slechts ongeveer 30% van de indianen. Dus ongeveer 70% heeft het niet. Echter, aangezien slechts ongeveer 30% van de indianen dat aantal heeft, betekent het feit dat je geen 9 hebt voor die marker, dat het niet uitsluitsel geeft over het feit of je Indiaanse voorouders hebt. Je hebt ofwel geen Indiaanse voorouders of je maakt deel uit van de 70% van de mensen met een Oorspronkelijke Amerikaanse aflomst die geen 9 hebben voor D9S919.

 • Of zoals in mijn geval, omdat ik 100% Europeaan ben, heb ik geen Oorspronkelijke Amerikaanse inheemse afkomst.

Y-DNA-haplotype en STR
Y-DNA test specifieke markers op het Y-chromosoom van het DNA. Deze markers worden ook wel STR’s (Short Tandem Repeats) genoemd, dit zijn een reeks herhalende nucleotiden (A, T, G, C). Bijvoorbeeld: GACTACTACTACTGG – de STR bestaat uit de drie herhaalde CTA-segmenten. Y-DNA-tests zoeken naar overeenkomende markers of “STR’s” tussen twee mannen, als ze overeenkomen, wat kan wijzen op een genetische relatie.

Een Y-DNA-haplotype is een Y-STR-profiel van een persoon. Dit omvat het aantal herhalingen bij specifieke Y-STR-markeringen. Y-DNA-haplotypes zijn nuttig voor het opsporen van recente vaderlijke lijnen en verbindingen. Haplotype is eigenlijk een afkorting voor “haploïde genotype” en verwijst naar de combinatie van genetische markers op meerdere locaties in een enkel chromosoom. Als twee mensen exact overeenkomen op alle markers die ze hebben getest, delen ze hetzelfde haplotype en zijn ze verwant.

Voorbeeld: u heeft 12 markeringen getest en u merkt dat u een exacte (12 voor 12) match bent met een andere persoon. Dit vertelt je dat er ongeveer 50% kans is dat jullie twee een gemeenschappelijke voorouder delen binnen 7 generaties en een kans van 95% dat de gemeenschappelijke voorouder binnen 23 generaties is. Als je echter 67 markers hebt getest en een exacte (67 voor 67) match hebt gevonden met een ander individu, dan is er een kans van 50% dat jullie twee een gemeenschappelijke voorouder delen binnen twee generaties en een kans van 95% dat de gemeenschappelijke voorouder is binnen 6 generaties.

Wereldkaart van Y-chromosoom-haplogroepen - Dominante haplogroepen in prekoloniale populaties met mogelijke migraties.

Wereldkaart van Y-chromosoom-haplogroepen – Dominante haplogroepen in prekoloniale populaties met mogelijke migraties. Credit: Chakazul, Wikimedia Commons

Wat zijn Haplogroepen
Toen mensen tienduizenden jaren geleden Afrika verlieten, vertrokken ze in kleine groepen die naar verschillende delen van de wereld migreerden. Gedurende vele generaties ontwikkelde elke groep verschillende mutaties in een chromosoom waardoor we de een van de ander konden onderscheiden. We noemen deze groepen mutaties haplogroepen, en ze kunnen ons vertellen welke migratieroutes onze vaderlijke voorouders hebben afgelegd.

Deze mutaties zijn detecteerbaar in het DNA van een individu en kan verschillen van de ene populatie tot de andere, of zelfs van de ene persoon tot de andere. Ieder mens behoort tot een bepaald haplotype en daarmee tot een bepaalde haplogroep, zo is op basis van de genografie terug te leiden waar iemands oorsprong ligt.

Er is een mannelijke en een vrouwelijke haplogroepenindeling. Het Y-chromosoom (Y-dna) wordt gebruikt ter onderscheiding van de mannelijke haplogroepen (Y-chromosoom haplogroep) en het mitochondriaal DNA (mtDNA) ter onderscheiding van de vrouwelijke haplogroepen (mitochondriale haplogroep). Het X-chromosoom is niet bruikbaar aangezien het X-chromosoom weliswaar niet recombinerend is, maar toch over meerdere generaties lastig traceerbaar

SNP’s
SNP’s (uitgesproken als “snips”) is een afkorting van single nucleotide polymorphisms, ze zijn de meest voorkomende vorm van genetische variatie onder mensen. Elke SNP vertegenwoordigt een verschil in een enkele DNA-bouwsteen, een nucleotide genoemd. SNP’s komen normaal gesproken voor in het DNA van een persoon. Ze komen gemiddeld bijna eens op de 1000 nucleotiden voor, wat betekent dat er ongeveer 4 tot 5 miljoen SNP’s in het genoom van een persoon zijn. Deze variaties kunnen uniek zijn of bij veel individuen voorkomen; wetenschappers hebben meer dan 100 miljoen SNP’s gevonden in populaties over de hele wereld.

Zodra een SNP-mutatie optreedt, wordt deze doorgaans doorgegeven aan volgende generaties en zal het waarschijnlijk niet terugkeren naar de standaardwaarde. Als zodanig kunnen SNP-tests worden gebruikt om een genetische stamboom te begrijpen (een haplotree genoemd). SNP-tests, zoals de Big Y-700-test van FamilyTreeDNA (my yDNA-test), geven details over haplotree-vertakking, evenals veel betere schattingen van de tijd tot de meest recente gemeenschappelijke voorouder (TMRCA) dan STR-tests doen.

 • SNP’s zijn mutaties die optreden langs het Y-chromosoom
 • SNP’s vormen de basis voor takken op de Haplotree
 • Elke mannelijke lijn heeft zijn eigen unieke set SNP’s
 • SNP’s komen gemiddeld eens in de 144 jaar voor
 • Totdat een SNP “genoemd” is, wordt het een “Naamloze variant” genoemd
 • Nadat een BIG Y 700 is voltooid, zijn naamloze varianten uw meest recente SNP
 • Mutaties – en zullen nieuwe takken vormen onder uw “Terminal” SNP zodra ze een naam hebben

De BIG Y – 700 test identificeert meer SNP’s/varianten dan eerdere BIG-Y-tests. Al deze SNP’s/varianten behoren niet tot de meest recente mutaties, maar kunnen overal in de Haplotree worden ingevoegd. Sommige SNP’s/varianten kunnen afkomstig zijn van delen van het Y-chromosoom die niet worden gebruikt voor dating, en sommige (enkele) kunnen slecht gelezen worden.

TMRCA
The most recent common ancestor (TMRCA), de recentste gemeenschappelijke voorouder (RGV), of last common ancestor (LCA) is de hoeveelheid tijd of het aantal generaties sinds individuen een gemeenschappelijke voorouder hebben gedeeld. Omdat mutaties willekeurig plaatsvinden, is de schatting van de TMRCA geen exact aantal (d.w.z. zeven generaties), maar eerder een kansverdeling. Naarmate meer informatie wordt vergeleken, wordt de TMRCA-schatting verfijnder.

De patrilineaire RGV van alle menselijke mannen, ook wel bekend als Y-chromosomale Adam, en de matrilineaire RGV van alle menselijke vrouwen, bekend als Mitochondriale Eva zijn door onderzoekers vastgesteld door genealogische DNA-testen. Van Eva wordt geschat dat ze ongeveer 150 000 jaar geleden leefde. Adam wordt geschat op 338 000 jaar geleden.[2] Deze voorouders liggen verder in het verleden dan de RGV van alle nu levende mensen.

Terminal SNP
Y-DNA-haplogroepen worden gedefinieerd door de aanwezigheid van een reeks SNP-markers op het Y-chromosoom. Subclades (een term die wordt gebruikt om een subgroep van een subgenus of haplogroep te beschrijven) gedefinieerd door een terminale SNP, de SNP die het verst in de fylogenetische boom van het Y-chromosoom ligt.

De “Terminal” SNP vertegenwoordigt niet altijd de MRCA
De term Terminal (onderste trede) SNP wordt gebruikt om de meest recente SNP weer te geven die op het deel van de Haplotree is geplaatst.
Als er Naamloze Varianten zijn of als er een Blok van Equivalenten is die aan uw Terminal SNP zijn gekoppeld, is het deel van de Haplotree onvolledig en vertegenwoordigt het niet deewerkelijke “Terminal SNP”.
De convergentiedatum van de Terminal SNP is NIET altijd de tijd tot de meest recente gemeenschappelijke voorouder.

De Gregoriaanse kalender is de wereldwijde standaard voor het meten van datums. Ondanks dat het zijn oorsprong vindt in de westerse christelijke traditie, heeft het gebruik zich over de hele wereld verspreid en overstijgt het nu religieuze, culturele en taalkundige grenzen.

Zoals de meeste mensen weten, is de Gregoriaanse kalender gebaseerd op de veronderstelde geboortedatum van Jezus Christus. Volgende jaren tellen vanaf deze gebeurtenis en gaan vergezeld van AD of CE, terwijl voorgaande jaren vanaf deze gebeurtenis aftellen en vergezeld gaan van BC of BCE.

 • BC en AD
  Het idee om jaren te tellen vanaf de geboorte van Jezus Christus werd voor het eerst voorgesteld in het jaar 525 door Dionysius Exiguus, een christelijke monnik. Gestandaardiseerd volgens de Juliaanse en Gregoriaanse kalenders, verspreidde het systeem zich gedurende de eeuwen die volgden door heel Europa en de christelijke wereld. AD staat voor Anno Domini, Latijn voor “in het jaar des Heren”, terwijl BC staat voor “vóór Christus”.
 • BCE en CE
  CE staat voor “gemeenschappelijk (of huidig) tijdperk”, terwijl BCE staat voor “vóór het gewone (of huidige) tijdperk”. Deze afkortingen hebben een kortere geschiedenis dan BC en AD, hoewel ze nog steeds dateren uit het begin van de 18e eeuw. Ze worden al meer dan 100 jaar veelvuldig gebruikt door joodse academici, maar werden in het laatste deel van de 20e eeuw wijdverbreid en vervingen BC/AD op een aantal gebieden, met name de wetenschap en de academische wereld.
 • YBP en BP
  Dit is een jaaraanduiding alternatief voor de veelgebruikte maar christelijk georiënteerde BC en AD en hun seculiere equivalenten BCE en CE. Voor het heden (BP) jaar, of “jaren voor heden” is een tijdschaal die voornamelijk wordt gebruikt in de archeologie, geologie en andere wetenschappelijke disciplines om aan te geven wanneer gebeurtenissen plaatsvonden vóór de oorsprong van praktische radiokoolstofdatering in de jaren vijftig. Omdat de “huidige” tijd verandert, is het gebruikelijk om 1 januari 1950 als ingangsdatum (tijdperk) van de leeftijdsschaal te gebruiken.

Huidige status en aanbevelingen
De meeste stijlgidsen spreken geen voorkeur uit voor één systeem, hoewel BC/AD in de meeste journalistieke contexten nog steeds de overhand heeft. Omgekeerd gebruiken academische en wetenschappelijke teksten vaak BCE/CE. Aangezien er voor elk systeem overtuigende argumenten zijn en beide regelmatig worden gebruikt, raden we het een niet boven het ander aan. Gegeven de keuze zijn schrijvers vrij om hun eigen voorkeur of die van hun publiek toe te passen, hoewel ze het gekozen systeem consequent moeten gebruiken, wat betekent dat BC en CE niet samen moeten worden gebruikt, of vice versa. Er zijn ook enkele typografische conventies om te overwegen:

 • BC zou na het numerieke jaar moeten verschijnen, terwijl AD ervoor zou moeten verschijnen.
  1100 v.Chr., 1066 n.Chr
 • BCE en CE moeten beide verschijnen na het numerieke jaar.
  1100 BCE, 1066 CE
  Zoals het geval is met de meeste initialismen, kunnen na elke letter punten worden gebruikt.
  1100 v.Chr., 1066 n.Chr., 1100 v.G.T., 1066 G.T.
  Sommige stijlgidsen raden aan om BC, AD, BCE en CE in kleine letters te schrijven.
  AD 2017
 • YBP en BP zouden beide na het numerieke jaar moeten verschijnen.
  Gevormd 1400 YBP, TMRCA 325 YBP

Natuurlijk hoeven schrijvers vaak helemaal niet te kiezen. Het onderscheid BCE/CE (of BC/AD) is meestal niet nodig buiten historische contexten, en het wordt algemeen aangenomen dat wanneer niet gespecificeerd, het jaar in kwestie CE (of AD) is. Als gevolg hiervan worden datums die zich in de afgelopen eeuwen hebben voorgedaan, zelden gemarkeerd met CE (of AD).

Mijn Autosomale DNA

Het resultaat van mijn Autosomaal DNA-analyse laat zien dat mijn oorsprong 100% West-Europa is.

Engeland, Wales, en Schotland 56% – Centraal Europa 23% – Scandinavië 21%

Mijn Autosomale oorsprong laat zien dat mijn zeer vroege voorouders leefden in geografische landen die later werden bezet door Angelen, Saksen, Juten, Friezen, Denen, Vikingen, Scandinaviërs en Noormannen.

Mijn autosomale oorsprong in West-Europa.

Mijn vroege voorouders
Mijn Autosomale oorsprong laat zien dat mijn zeer vroege voorouders leefden in geografische landen die later werden bezet door Angelen, Saksen, Juten, Friezen, Denen, Vikingen, Scandinaviërs en Noormannen.Het meest actuele onderzoek naar oude migraties op het Europese vasteland suggereert dat er drie grote groepen mensen waren die een blijvend effect hebben gehad op de hedendaagse volkeren van Europese afkomst: Metaaltijdperk binnendringers 13% – Boer 39% – Jager-verzamelaar 48% – Niet Europees 0%.

Als je naar de kaart kijkt geven mijn autosomale resultaten aan dat mijn zeer vroege voorouders in geografische gebieden leefden die later werden bezet door Angelsaksen, Juten, Denen, Vikingen, Scandinaviërs en Noormannen. Als je verder leest, zul je zien dat mijn Y-DNA- en mtDNA haplogroepen deze bevindingen waarschijnlijk opnieuw bevestigen. Mijn patriarchale verre neven (mensen die je kunt traceren met alleen deze mannelijke lijn) behoorden waarschijnlijk tot de eerste (her)kolonisten van Groot-Brittannië, Ierland en Scandinavië toen de ijskappen zich terugtrokken.

Angelsaksen
De Angelsaksische periode in Groot-Brittannië omvat ongeveer zes eeuwen van 410-1066 na Christus. De periode stond vroeger bekend als de donkere middeleeuwen, voornamelijk omdat schriftelijke bronnen voor de eerste jaren van de Saksische invasie schaars zijn. De meeste historici geven nu echter de voorkeur aan de termen ‘vroege middeleeuwen’ of ‘vroege middeleeuwen’.

Angelsaksische migratie, gebaseerd op de Jones en Mattingly's Atlas of Roman Britain

Angelsaksische migratie, Jones en Mattingly’s Atlas of Roman Britain, credit: Wikipedia Commons

Er wordt gespeculeerd dat Keltische talen in Groot-Brittannië zijn aangekomen met de instroom van de klokbekercultuur uit Midden-Europa, die werd gedefinieerd door klokvormige vaten. Angelsaksen is de verzamelnaam voor de verschillende Germaanse stammen die zich na het vertrek van de Romeinen in 407, in de loop van de 5e eeuw en later.

De later binnenvallende stammen kwamen uit Noordwest-Duitsland en Nederland (de Angelen en de Saksen en ook de Friezen) en uit Denemarken (de Juten).

Klimaatverandering had invloed op de beweging van de Angelsaksische indringers naar Groot-Brittannië: in de eeuwen na 400 na Christus was de gemiddelde temperatuur in Europa 1°C warmer dan nu, en in Groot-Brittannië konden druiven worden verbouwd tot in het noorden van Tyneside. Warmere zomers betekenden betere oogsten en een toename van de bevolking in de landen van Noord-Europa.

Tegelijkertijd veroorzaakte smeltend poolijs meer overstromingen in lage gebieden, met name in wat nu Denemarken, Nederland en België is. Deze mensen gingen uiteindelijk op zoek naar land om zich te vestigen dat niet zo snel zou overstromen. Na het vertrek van de Romeinse legioenen was Groot-Brittannië een weerloos en uitnodigend vooruitzicht.

De Saksen vestigden zich in het zuiden van het land, de Juten in het zuidoosten (Kent), de Angelen bezetten het grootste gebied: het centrum en noorden. Rond 840 begonnen de invasies van de Denen (ook wel Vikingen of Noormannen genoemd) en ten tijde van koning Alfred de Grote beheersten zij een groot deel van het land.

De aanvallen van de Noormannen stopten en de bevolking vermengde zich. Aan het einde van de 10e eeuw hervatten de Denen hun aanvallen. Later nam de Normandische invloed toe, met als hoogtepunt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar in 1066.


De Lage Landen en Vikingen

Een Viking longboat vaart door kalme oceaanwateren naar hun bestemming voor handelsgoederen. Het waren zeeschepen met een unieke structuur, die in Scandinavië werden gebruikt vanaf de Vikingtijd gedurende de middeleeuwen.

Viking “longboats”waren snelle schepen die de kracht hadden om de oceaan te overleven.

Voordat Nederland Nederland of zelfs Holland was, heette het Friesland. Volgens historici kwamen de Vikingen in de 9e eeuw naar Friesland. Ze vestigden de controle over heel Friesland.

Tijdens de laatste jaren van het bewind van Karel de Grote (768-814) nam de keizer maatregelen tegen het gevaar van Viking-invallen. Hij stationeerde vloten in de grote rivieren en organiseerde kustverdediging. Na 820 stortte het verdedigingssysteem in het noordelijke deel van de Karolingische staat in. Tussen 834 en 837 werd de stad Dorestad (nabij het huidige Wijk bij Duurstede, ongeveer 70 km van waar ik woon, Dordrecht) vier keer verwoest. Zonder veel tegenstand werd in 837 het Zeeuwse Walcheren (waar de familie Kloosterman vandaan kwam) ingenomen.

Al voor 840 werden de Deense Vikingen Harald en Rorik vazallen van Lothar (kleinzoon van Karel de Grote) en kregen Walcheren en Dorestad als leengoed. Deze tactische zet bracht geen vrede.

Tot 873 zijn er regelmatig meldingen van aanvallen van Vikingen en in 863 werd Dorestad opnieuw verwoest. Deze keer werd de stad niet herbouwd, ook omdat de rivier zanderig werd. Bisschop Honger van Utrecht vluchtte in 858 naar Roermond en later naar Deventer. In 873 werden de Noormannen in Oostergoo, Friesland (Friesland) verslagen door een leger onder leiding van een immigrant Viking.

In Vlaanderen voeren de Vikingen van 851 tot 864 regelmatig de Schelde op en vielen de steden Gent en de districten Mempiscus en Terwaan aan. landen uit Denemarken) richtten hun aandacht op Engeland.

Kaart van Magna Frisia in het Latijn met de hoofdstad Dorestad (Richard Prins, Wikimedia Commons)

Kaart van Magna Frisia in het Latijn met de hoofdstad Dorestad (Richard Prins, Wikimedia Commons)

De impact van de razzia’s op het dagelijks leven moet groot zijn geweest, maar misschien niet zo groot als kerkelijke bronnen suggereren. Kerken en kloosters werden bijna altijd bezocht, om de simpele reden dat ze kostbaar bezit hadden. Natuurlijk beschreef de geestelijkheid de Vikingen als woeste heidenen die de kustgebieden in ruïnes veranderden. Politiek stimuleerden de Vikingen de verdere desintegratie van het Karolingische rijk. Omdat ze weinig tegenstand ondervonden, gaven ze de voorkeur aan rovers boven handelaren. Als vazallen speelden zij een rol in de conflicten tussen Lotharius en Karel de Kale (ca. 840) en later (ca. 870) tussen Karel de Stoute en Lodewijk de Duitser.

Na de overwinning van Alfred de Grote van Wessex (878) keerden de Vikingen terug naar de laaglanden. Deze keer vochten ze ook als landsoldaten en waren ze uitgerust met paarden. Vooral Vlaanderen werd zwaar getroffen (Gent, Terwaan, Atrecht, Kamerijk). Lodewijk III versloeg de Vikingen in 881 bij Saucourt aan de rivier de Somme.

Deze strijd werd beschreven in Ludwig’s Lied (Ludwigslied). Volgens de Fulda Annals doodde het leger van Louis 9.000 Denen. Als gevolg hiervan keerden de Vikingen terug naar Vlaanderen en Nederlands Limburg. Vanuit Asselt (ten noorden van Roermond) vielen ze steden in Duitsland (Keulen, Bonn) en Limburg (Luik, Tongeren) aan. Bij hun aanval op Trier werden ze tegengewerkt door de bisschoppen Wala en Bertulf van Trier en door graaf Adelhard van Metz. In navolging van Trier begonnen andere steden zich effectief te verdedigen.

De nieuwe keizer Karel de Dikke stuurde een leger naar Asselt. De twee Vikingleiders, Godfried en Siegfried, moesten onderhandelen. Godfrey koos ervoor om te blijven. Hij werd vazal van de keizer en trouwde na zijn doop met Gisela, dochter van Lotharius II, de eerste koning van Lotharingen. Siegfried werd afbetaald met 2.000 pond zilver en goud en vertrok met 200 schepen naar het noorden. Keizer Karel voelde zich bedreigd door Godfried en zijn (Godfrieds) zwager Hugo (Gisela’s broer).

In juni 885 werd Godfried uitgenodigd voor gesprekken in Spijk, bij Lobith. Dit bleek een samenzwering te zijn en Godfrey werd vermoord. Hugo werd blind gemaakt en voor de rest van zijn leven overgebracht naar het klooster van Prüm. Hier schreef de monnik Regino het verhaal van zijn ondergang. In september 891 verloren de Vikingen een veldslag aan de rivier de Dijle, nabij Leuven, van koning Arnulf van Karinthië.

De Fulda Annalen vertellen ons dat de lichamen van dode Vikingen de stroom van de rivier blokkeerden. De slechte oogst van 892 en de dreiging van hongersnood zorgden ervoor dat de Vikingen weer naar het noorden trokken. Na 892 bleef hun rol in de Lage Landen beperkt tot incidentele razzia’s (met name in Nijmegen, Groningen, Stavoren, Tiel en Utrecht). Na 1010 kwam er een einde aan de invallen.

Gebieden die onderhevig zijn aan nederzettingen en invallen door Vikingen en Noormannen (Max Naylor, publiek domein, via Wikimedia Commons)

Gebieden die onderhevig zijn aan nederzettingen en invallen door Vikingen en Noormannen (Max Naylor, publiek domein, via Wikimedia Commons)

Voordat Nederland Nederland of zelfs Holland was, stond het bekend als Frisia. Volgens historici kwamen Vikingen in de 9e eeuw naar Friesland. Ze vestigden de controle over heel Friesland.

Tijdens de laatste jaren van het bewind van Karel de Grote (768-814) nam de keizer maatregelen tegen het gevaar van Viking invallen. Hij stationeerde vloten in de grote rivieren en organiseerde kustverdediging. Na 820 stortte het verdedigingssysteem in het noordelijke deel van de Karolingische staat in. Tussen 834 en 837 werd de stad Dorestad (nabij het huidige Wijk bij Duurstede, ongeveer 70 km vanwaar ik woon, Dordrecht) vier keer verwoest. Zonder veel tegenstand werd Walcheren in Zeeland (waar de Kloosterman Familie zijn oorsprong vind) in 837 ingenomen.

Al voor 840 werden de Deense Vikingen Harald en Rorik vazallen van Lothar (kleinzoon van Karel de Grote) en kregen Walcheren en Dorestad als leengoed. Deze tactische zet bracht geen rust.

Tot 873 zijn er regelmatig berichten over Viking aanvallen en in 863 werd Dorestad opnieuw verwoest. Dit keer werd de stad niet herbouwd, ook omdat de rivier zanderig werd. Bisschop Honger van Utrecht vluchtte in 858 naar Roermond en later naar Deventer. In 873 werden de Noormannen in Oostergoo, Friesland (Friesland) verslagen door een leger onder leiding van een immigrant Viking.

In Vlaanderen voeren de Vikingen van 851 tot 864 regelmatig de Schelde op en vielen de steden Gent en de districten Mempiscus en Terwaan aan. landen uit Denemarken kwamen) verlegden hun aandacht naar Engeland.
De impact van de invallen op het dagelijks leven moet groot zijn geweest, maar misschien niet zo groot als kerkelijke bronnen suggereren. Kerken en kloosters werden bijna altijd bezocht, om de eenvoudige reden dat ze waardevolle eigendommen hadden. Natuurlijk beschreef de geestelijkheid de Vikingen als woeste heidenen die de kustgebieden in ruïnes veranderden. Politiek stimuleerden de Vikingen de verdere desintegratie van het Karolingische rijk. Omdat ze weinig weerstand ondervonden, waren ze liever overvallers dan handelaren. Als vazallen speelden zij een rol in de conflicten tussen Lotharius en Karel de Kale (ca. 840) en later (ca. 870) tussen Karel de Stoute en Lodewijk de Duitser.

Na de overwinning van Alfred de Grote van Wessex (878) keerden de Vikingen terug naar de lage landen. Deze keer vochten ze ook als landsoldaten en waren ze uitgerust met paarden. Vooral Vlaanderen kreeg zware klappen (Gent, Terwaan, Atrecht, Kamerijk). Lodewijk III versloeg de Vikingen in 881 bij Saucourt aan de rivier de Somme.

Deze strijd werd beschreven in het Lied van Ludwig (Ludwigslied). Volgens de Fulda Annals heeft het leger van Lodewijk 9.000 Denen gedood. Gevolg hiervan was dat de Vikingen terugkeerden naar Vlaanderen en Nederlands Limburg. Vanuit Asselt (ten noorden van Roermond) vielen ze steden in Duitsland (Keulen, Bonn) en Limburg (Luik, Tongeren) aan. Bij hun aanval op Trier werden ze tegengewerkt door de bisschoppen Wala en Bertulf van Trier en door graaf Adelhard van Metz. In navolging van het voorbeeld van Trier begonnen andere steden zich effectief te verdedigen.

De nieuwe keizer Karel de Dikke stuurde een leger naar Asselt. De twee Vikingleiders, Godfried en Siegfried, werden gedwongen te onderhandelen. Godfried koos ervoor om te blijven. Hij werd een vazal van de keizer en trouwde, nadat hij was gedoopt, met Gisela, de dochter van Lotharius II, de eerste koning van Lotharingen. Siegfried werd afbetaald met 2.000 pond zilver en goud en vertrok naar het noorden met 200 schepen. Keizer Karel voelde zich bedreigd door Godfried en zijn (Godfrieds) zwager Hugo (de broer van Gisela).

In juni 885 werd Godfried uitgenodigd voor besprekingen in Spijk, bij Lobith. Dit bleek een samenzwering te zijn en Godfried werd vermoord. Hugo werd blind gemaakt en voor de rest van zijn leven overgebracht naar het klooster van Prüm. Hier schreef de monnik Regino het verhaal van zijn ondergang.In september 891 verloren de Vikingen een slag bij de rivier de Dijle, bij Leuven tegen koning Arnulf van Karinthië. De Fulda Annals vertellen ons dat de lichamen van dode Vikingen de stroom van de rivier blokkeerden. De slechte oogst van 892 en de dreiging van hongersnood deden de Vikingen weer naar het noorden trekken. Na 892 bleef hun rol in de lage landen beperkt tot incidentele razzia’s (met name op Nijmegen, Groningen, Stavoren, Tiel en Utrecht). Na 1010 kwamen de razzia’s tot een einde.

Mijn Viking? hand

Mijn Viking? hand

Viking hand
Contractuur van Dupuytren (ook wel de ziekte van Dupuytren, Morbus Dupuytren, Viking hand en Keltische hand genoemd) is een aandoening waarbij een of meer vingers permanent gebogen worden in een gebogen positie. De ziekte van Dupuytren wordt ook weleen Viking hand genoemd in de veronderstelling dat de ziekte tijdens de Vikingtijd van de 9e tot de 13e eeuw naar Europa en de Britse eilanden werd verspreid. Uit literatuuronderzoek blijkt dat de ziekte van Dupuytren al eerder dan de Vikingtijd in Europa bestond en veel eerder in de prehistorie is ontstaan.
Er is een sterke genetische component, bepaalde HLA-haplotypes lijken ook geassocieerd te zijn met de ziekte. Het is sterk geassocieerd met Noord-Europese afkomst en zou oorspronkelijk kunnen zijn ontstaan uit een genetische mutatie in de Viking-populatie.

 • Nou, ik heb de contractuur van Dupuytren, mijn vader en mijn grootvader ook, dus deze genetische mutatie komt zeker in mijn familie voor.

Waren mijn voorouders dan mogelijk pre-Viking?
De alomtegenwoordigheid van de term “Viking” maskeert een grote verscheidenheid aan constructies van het Vikingisme: de oude Noorderlingen zijn avonturiers, huursoldaten, baanbrekende kolonisten, meedogenloze plunderaars, zelfvoorzienende boeren, geavanceerde marinetechnologen, primitieve democraten, psychopathische beren, vurige minnaars en gecompliceerde dichters.

 • Wow … dat ben ik precies, dus heb ik wat Viking in mijn DNA?
  Nou, gezien het feit dat 56% van mijn autosomaal DNA-oorsprong uit Engeland, Wales en Schotland komt, 23% uit Scandinavië en dat mijnbelangrijkste Y-DNA stroomopwaartse haplogroep I-FGC151505 tegenwoordig het meest wordt aangetroffen in Engeland en Denemarken maakt het een interessant idee en zeker geen vergezochte mogelijkheid. Maar er is genoeg reden om die resultaten met een korreltje zout te nemen, de werkelijke geschiedenis van mijn voorouders is waarschijnlijk gecompliceerder – en diverser – dan het op papier lijkt.

Doggerland tijdens de Elster ijstijd,

Tot het midden van het Pleistoceen was Groot-Brittannië een schiereiland van Europa, verbonden door de massieve krijtlijn Weald-Artois Anticline over de Straat van Dover. Tijdens de Elster ijstijd, ongeveer 450.000 jaar geleden, vulde een ijskap een groot deel van de Noordzee, met een groot proglaciaal meer in het zuidelijke deel gevoed door de Rijn, de Schelde en de Theems. Doggerland was een stuk land, nu ondergedompeld in de zuidelijke Noordzee, dat Groot-Brittannië verbond met continentaal Europa. Het werd overspoeld door de stijgende zeespiegel rond 6500 – 6200 BCE. Geologisch onderzoek heeft gesuggereerd dat het zich uitstrekte van wat nu de oostkust van Groot-Brittannië is tot wat nu Nederland, de westkust van Duitsland en het schiereiland Jutland is.

v

Landbrug tussen het vasteland en Groot-Brittannië – Doggerland en Doggersbank. Vergelijking van de geografische situatie in 2000 met de late jaren van de Wisla-Würm-ijstijd.Doggerland, kaart gemaakt door: Francis Lima

Het was waarschijnlijk een rijke habitat met menselijke bewoning in de Mesolithische periode. Rond 7000 voor Christus was de ijstijd geëindigd en waren Mesolithische Europese jagers-verzamelaars uit hun toevluchtsoorden gemigreerd om het continent te herkoloniseren, inclusief Doggerland dat later onder de stijgende Noordzee verdween.

Toen wetenschappers van het Imperial College een simulatie uitbrachten van een tsunami, veroorzaakt door een enorme onderzeese aardverschuiving bij Storrega voor de kust van Noorwegen rond 6000 voor Christus, kwam het waarschijnlijk als een verrassing voor velen in Noordwest-Europa dat hun geruststellend veilige deel van de wereld was onderworpen aan een dergelijke catastrofale gebeurtenis.

De onderzoekers suggereren dat deze opeenvolging van vernietigende golven tot 14 meter hoog mogelijk een gebied heeft ontvolkt dat nu in het midden van de Noordzee ligt, bekend als Doggerland. Smeltend ijs aan het einde van de laatste ijstijd, ongeveer 18.000 jaar geleden, leidde echter tot een stijgende zeespiegel die grote delen van het continentaal plat over de hele wereld overspoelde. Deze landschappen, waar duizenden jaren lang jager-verzamelaars woonden, werden geleidelijk overweldigd door miljoenen tonnen smeltwater die de oceaan opzwellen. Doggerland, in wezen een heel prehistorisch Europees land, verdween onder de Noordzee, de fysieke overblijfselen zijn bewaard gebleven onder het zeeslib, maar zijn verloren gegaan aan het geheugen.

De meerderheid van de West-Europese mannen behoorde tot Y-haplogroep I en noordoost-Europeanen tot haplogroep R1a. Andere kleine mannelijke geslachten zoals R1b, G, J, T en E zouden ook in Europa aanwezig zijn geweest, nadat ze waren gemigreerd vanuit de Aziatische steppe, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Historische en geografische info over mijn Autosomale DNA

Mijn Autosomale DNA oorsprong

Mijn Autosomale DNA oorsprong

Vanaf ongeveer 44.000 jaar geleden leefden mensen met tussenpozen in de noordwestelijke regio van Europa tussen perioden van ijstijd als gevolg van de ijstijd. Rond 13.000 vGT keerden ze terug naar de noordwestelijke regio van Europa, inclusief de Britse eilanden, via een landbrug die hen verbond.

Tegen het einde van het 4e millennium vGT verbouwden jager-verzamelaars gewassen, gedomesticeerde dieren en maakten gereedschappen zoals handbijlen en aardewerk. De bouw van grote stenen monumenten, zoals die gevonden in Stonehenge, begon in 3000 BCE. Er wordt gespeculeerd dat Keltische talen in Groot-Brittannië arriveerden met de instroom van de klokbekercultuur uit Centraal-Europa, die werd gedefinieerd door klokvormige vaten.

In de afgelopen 2000 jaar is Groot-Brittannië onderhevig geweest aan vele migraties. In de 1e eeuw CE vielen de Romeinen binnen en vestigden ze nederzettingen in het huidige Engeland en Wales. De Romeinen werden belegerd door aanvallen van lokale stammen, zoals de Schotten, Picten en Iceni.

Andere binnenvallende groepen, zoals de Angelsaksen, die rond de tijd van de val van het Romeinse Rijk aan de oostkust van Groot-Brittannië arriveerden, stuitten ook op weerstand van de vele lokale stammen. In de daaropvolgende 200 jaar verdeelden Angelsaksische krijgersheren de regio echter in grote Germaanse koninkrijken, assimileerden of verdringen ze Britse en Pictische inwoners, en roeiden ze de Romeinse cultuur uit.

Tegen de 7e eeuw CE werden christelijke kloosters gesticht en werd een verenigde Engelse taal gevormd. In de 8e en 9e eeuw plunderden Vikingen uit Scandinavië delen van de Britse kust en stichtten kolonies in het hedendaagse Schotland en Engeland.
In 843 CE verenigde Kenneth MacAlpin de Picten en de Schotten om de natie Alba te vormen, wat de Gaelic naam is voor Schotland, hoewel veel Schotse eilanden tot de jaren 1400 onder Scandinavische controle bleven. Welshe leiders in de 9e eeuw verenigden de koninkrijken van Gwynedd, Morgannwg en Powys en vochten tegen de Ierse bezetting van de regio, hoewel verdere pogingen om de regio te verenigen niet succesvol waren.

Het eerste Engelse koninkrijk werd gevormd aan het einde van de 9e eeuw toen Alfred de Grote de Vikingen versloeg in het hedendaagse Engeland. Binnen 200 jaar was het nieuw opgerichte Engelse koninkrijk verloren gegaan aan de binnenvallende Frans-Normandiërs onder leiding van Willem de Veroveraar. William’s soldaten werden beloond met land, titels en macht, en in Engeland en Wales werden Frans-Normandische heerschappij en cultuur opgelegd.

Sinds de Frans-Normandische verovering hebben de Engelse volkeren eeuwenlang gevochten om hun verloren rechten terug te krijgen. Ondanks talrijke opstanden tegen Frans-Normandische heersers en hun nakomelingen, viel heel Wales tegen de 13e eeuw CE onder de controle van de Engelse monarchie en maakt het vandaag de dag nog steeds deel uit van Groot-Brittannië. Schotse koningen voerden oorlog met de Frans-Normandiërs in Engeland en bleven vele jaren vechten tegen de Engelse bezetting totdat Stewart King James VI van Schotland de Engelse troon erfde en de twee naties verenigde in de 16e eeuw CE. Terwijl de basis voor veroveringen in Amerika werd gelegd met zijn voorganger koningin Elizabeth I, stichtte koning James I de eerste succesvolle Britse koloniën in Amerika in de 17e eeuw CE. Het Britse rijk zette zijn verovering voort en breidde zijn heerschappij en cultuur over de hele wereld uit, waarbij grote regio’s van Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, Azië en Oceanië werden gekoloniseerd.

Mijn Autosomale DNA oorsprong

Mijn Autosomale DNA oorsprong

Ongeveer 40.000 jaar geleden werd een groot deel van Centraal-Europa bezet door jagers-verzamelaars van de Aurignacische cultuur die verschillende stenen messen, projectielpunten en andere gereedschappen van bot produceerden. Vanaf ongeveer 7.000 jaar geleden introduceerden groepen uit het Midden-Oosten landbouw en de praktijk van grootschalige collectieve begrafenissen samen met stenen architectuur, zoals de Carnac-stenen in Bretagne, Frankrijk.

Aan het einde van het 4e millennium v.Chr. arriveerden kolonisten uit de Pontische steppe in Centraal-Europa. Ze brachten een nieuwe sociale en economische orde waarin het paard: rijden centraal stond. Deze interactie beïnvloedde de vorming van de Corded Ware-cultuur in heel Europa, waarvan de aanwezigheid wordt gekenmerkt door aardewerk met touwachtige ontwerpen. De komst van deze Indo-Europese sprekers uit de Pontische steppe introduceerde taalfamilies zoals Germaans en Keltisch in gebieden van het huidige Duitsland en Frankrijk.

Vanaf 58 vGT voerden de Keltische en Germaanse stammen van Gallië, het huidige Frankrijk, oorlog met een binnenvallend Romeins rijk. Tegen 50 vGT was Rome zegevierend en integreerde Gallië in hun rijk. Toen de Romeinse macht afnam, vielen de Germaanse Goten en Vandaalstammen uit de onoverwonnen Magna Germania, nu het huidige Duitsland, de landen binnen die de Romeinen hadden verlaten. Toen de Romeinse macht in de regio was verdwenen, stortte Gallië zich in vele kleine staten waaruit de enige machtige staat van de Franken voortkwam.

De Franken waren een Germaans volk dat, terwijl ze zich over Gallië verspreidden, Gallo-Romeinse volkeren in hun jonge rijk integreerden. De Franken omarmden aspecten van de Gallo-Romeinse cultuur, zoals hun op het Latijn gebaseerde taal en het christendom. De Heilige Roomse keizer Karel de Grote werd een spilfiguur in de geschiedenis van West- en Centraal-Europa. Zijn steeds groter wordende rijk dat gebieden in heel Europa annexeerde, leidde ertoe dat hij de Heilige Roomse keizer werd genoemd. Als Heilige Roomse keizer streefde hij ernaar om de grootsheid van het West-Romeinse rijk in de 8e eeuw te doen herleven. Na de dood van de zoon van Karel de Grote, Lodewijk I, een generatie later, werd het Heilige Roomse Rijk echter verdeeld in drie koninkrijken: het West-Frankische, Oost-Frankische en Middenrijk. De Oost-Frankische en Midden-koninkrijken maakten uiteindelijk deel uit van een herboren Heilige Roomse Rijk, gecentreerd in het huidige Duitsland.

Tegen de 18e eeuw GT kwamen de Germaanse staten Oostenrijk en Pruisen naar voren als dominante krachten na de ontbinding van het tweede Heilige Roomse Rijk. Tegen de 19e eeuw hadden de Germaanse staten een confederatie gevormd die probeerde economische en culturele integratie, een voorloper van de moderne Duitse staat. In de westelijke divisies leidde de val van het Heilige Roomse Rijk tot de vorming van West-Francië, de voorloper van het koninkrijk Frankrijk.

Centralisatie van een Franse staat was de belangrijkste trend, maar tegen de jaren 1500 begon een periode van expansie. In de 16e eeuw veroverde het koninkrijk Frankrijk grote delen van Noord- en Zuid-Amerika. Het postrevolutionaire Frankrijk breidde zich in de eerste helft van de 19e eeuw onder keizer Napoleon Bonaparte opnieuw verder uit naar Centraal-Europa. Na zijn nederlaag richtte Frankrijk zijn aandacht op het veroveren van regio’s in West-Afrika en Zuidoost-Azië. Terwijl Duitsland, na de nationale eenwording in de jaren 1870, het imperialisme omarmde en binnen een paar jaar genoeg grondgebied in Afrika veroverde om het op twee na grootste rijk van de dag te worden. Tegenwoordig is Frankrijk een multi-etnische natie met veel van zijn inwoners afkomstig uit voormalige koloniën. In Duitsland hebben de nationale psyche en economie zichzelf herbouwd sinds de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog. Tegenwoordig speelt Duitsland een sleutelrol in de Europese Unie. De geschiedenis van het kolonialisme en de vele verdeeldheid en eenwording in Centraal-Europa roept de eeuwige vraag op wat het betekent om Frans en Duits te zijn.

Mijn Autosomale DNA oorsprong

Mijn Autosomale DNA oorsprong

Toen de ijskappen zich terugtrokken tegen het einde van de laatste ijstijd in Europa, trokken jager-verzamelaars ongeveer 11.7000 jaar geleden de zuidelijke regio van Scandinavië binnen. Scandinavië was een van de laatste plaatsen in Europa die zich opnieuw vestigden. Groepen jagers-verzamelaars die uit continentaal Europa kwamen, vormden een cultuur die bekend stond om hun ontpit aardewerk.

Ongeveer 6000 jaar geleden vestigden neolithische boeren uit Zuid-Europa nederzettingen in heel Scandinavië. Neolithische boeren bestonden vele honderden jaren naast jager-verzamelaars; echter, uiteindelijk domineerden landbouwgroepen de regio. Vanaf 3000 vGT verspreidde de Centraal-Europese cultuur van draadgebonden artikelen zich naar Zuid-Scandinavië, met hun Indo-Europese talen mee. De Indo-Europese taal vertakt zich in vele talen, zoals het Proto-Germaans, die zich over dit gebied verspreidden.

Romeinse historici maken weinig verwijzingen naar de volkeren van Scandinavië, aangezien het Romeinse rijk, op zijn hoogtepunt in 117 GT, net ten zuiden van Scandinavië bereikte. Archeologische vindplaatsen tonen echter aan dat de Scandinavische regio bestond uit georganiseerde staatsachtige groepen met uitgebreide handelsnetwerken naar Centraal-Europa.

De vroegst bewaarde proto-Noorse geschriften in de vorm van runestones verschijnen rond de 4e eeuw. De meest opvallende uitbreiding van de Scandinavische volkeren vond plaats tussen de 9e en 11e eeuw CE, die plaatsvond tijdens het Vikingtijdperk toen oude Noorse volkeren zich vestigden of delen van Noord-West-Europa en Oost-Europa plunderden. Met name eilanden in de Noord-Atlantische Oceaan, zoals IJsland, Groenland en de Faeröer, werden ontdekt door oude Noorse kolonisten. De IJslandse ontdekkingsreiziger Leif Erikson vond en vestigde ook een kortstondige nederzetting in Newfoundland.

Verschillende koninkrijken hebben in heel Scandinavië verbintenissen met elkaar tot stand gebracht. De drie Scandinavische koninkrijken Noorwegen, Denemarken en Zweden werden in 1387 samengevoegd als gevolg van de Kalmar-unie onder koningin Margaret I van Denemarken. Na de afscheiding van Zweden van de Kalmar-unie in 1397 hebben de Scandinavische landen door de eeuwen heen meerdere oorlogen tegen elkaar gevoerd. De controle over de verschillende naties wisselde vele malen van eigenaar en Zweden stond op en viel als een Noord-Europese macht. Zweden had Finland geregeerd sinds de Tweede Zweedse Kruistocht in de 13e eeuw, en in 1809 werden ze gedwongen het gebied over te geven aan Rusland na de Finse Oorlog. Na de Napoleontische oorlogen gingen de vakbonden van Denemarken en Noorwegen uit elkaar, en Noorwegen en Zweden vormden een unie tot 1905. Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelden de Scandinavische landen samen met Finland het Scandinavische model, dat de nadruk op openbaar welzijn wil combineren met vrijemarktkapitalisme .

Percentages Autosomaal DNA dat ik nog bij me draag

Het meest actuele onderzoek naar deze oude migraties op het Europese vasteland suggereert dat er drie grote groepen mensen waren die een blijvend effect hebben gehad op de hedendaagse volkeren van Europese afkomst: jagers-verzamelaars, vroege boeren en metaal-tijdperk-indringers.

Jagers-verzamelaars, vroege boeren en indringers uit het metaaltijdperk.

Het klimaat tijdens het Pleistoceen (2,6 miljoen – 11.700 YA) schommelde tussen perioden van ijstijd (of ijstijden) en perioden van opwarming, waarbij gletsjers zich zouden terugtrekken. Het is in dit tijdperk dat de moderne mens ongeveer 45.000 jaar geleden naar het Europese continent migreerde.

Deze Anatomisch Moderne Mensen (AMH) waren georganiseerd in groepen waarvan de bestaansstrategie afhankelijk was van het verzamelen van lokale hulpbronnen en het jagen op grote kuddedieren terwijl ze langs hun migratieroutes reisden. Daarom worden deze oude volkeren jager-verzamelaars genoemd. De timing van de AMH-migratie naar Europa komt toevallig overeen met een opwarmingstrend op het Europese continent, een tijd waarin gletsjers zich terugtrokken en grote kuddedieren zich uitbreidden naar nieuw beschikbare graslanden.

Bewijs van bewoning van jager-verzamelaars is gevonden op het hele Europese continent, van Spanje bij de La Brana-grot tot Loschbour, Luxemburg en Motala, Zweden. De individuen die gevonden zijn op de locaties in Loschbour en Motala hebben mitochondriale U5 of U2 haplogroepen, wat typerend is voor Hunter-Gatherers in Europa en Y-chromosoom haplogroep I. Deze bevindingen suggereren dat deze respectievelijk maternale en paternale overgeërfde haplogroepen aanwezig waren in de populatie voordat de landbouwbevolking de overhand kreeg in het gebied.

Op basis van het DNA-bewijs dat op deze drie locaties is verzameld, kunnen wetenschappers overlevende genetische overeenkomsten identificeren tussen de huidige Noord-Europese populaties en de eerste AMH-jager-verzamelaars in Europa. Het signaal van genetische uitwisseling tussen de huidige populaties en vroege jager-verzamelaars begint echter zwakker te worden naarmate men verder naar het zuiden in Europa trekt. De overlevingsstrategie van jager-verzamelaars domineerde duizenden jaren het landschap van het Europese continent totdat populaties die afhankelijk waren van landbouw en veeteelt naar het gebied migreerden tijdens het midden tot laat-neolithicum, ongeveer 8.000-7.000 jaar geleden.

Het meest actuele onderzoek naar deze oude migraties op het Europese vasteland suggereert dat er drie grote groepen mensen waren die een blijvend effect hebben gehad op de hedendaagse volkeren van Europese afkomst: jagers-verzamelaars, vroege boeren en metaal-tijdperk-indringers.

Jagers-verzamelaars, vroege boeren en indringers uit het metaaltijdperk.

Ongeveer 8.000-7.000 jaar geleden, na de laatste ijstijd (ijstijd), begonnen moderne menselijke landbouwpopulaties vanuit het Nabije Oosten naar het Europese continent te migreren. Deze migratie markeerde het begin van het Neolithicum in Europa. Het Neolithicum, of het Nieuwe Steentijdperk, wordt toepasselijk genoemd omdat het volgde op het Paleolithicum, of het Oude Steentijdperk.

Gereedschapsmakers tijdens het Neolithicum hadden de rudimentaire “standaard” van gereedschappen die tijdens het paleolithische tijdperk werden gevonden verbeterd en maakten nu gespecialiseerde stenen werktuigen die zelfs bewijzen dat ze gepolijst en herwerkt waren. Het neolithische tijdperk is uniek omdat het het eerste tijdperk is waarin de moderne mens een meer sedentaire levensstijl beoefende, aangezien hun levensonderhoudsstrategieën meer afhankelijk waren van stationaire landbouw en veeteelt, wat de opkomst van ambachtelijke praktijken zoals het maken van aardewerk mogelijk maakte.

Aangenomen wordt dat landbouwgemeenschappen via routes langs Anatolië naar het Europese continent zijn gemigreerd en daarbij de gematigde weerspatronen van de Middellandse Zee hebben gevolgd. Van deze landbouwgroepen is bekend dat ze bevolkte gebieden hebben die zich uitstrekken van het moderne Hongarije, Duitsland en het westen tot aan Spanje.
Overblijfselen van de unieke aardewerkstijlen en begrafenispraktijken van deze boerengemeenschappen zijn te vinden in deze regio’s en kunnen gedeeltelijk worden toegeschreven aan ambachtslieden uit de trechterbeker- en lineaire aardewerkculturen. Ötzi (de Tiroler ijsman), de goed bewaarde natuurlijke mummie die in de Alpen aan de Italiaans-Oostenrijkse grens werd gevonden en die rond 3.300 v.Chr. leefde, zou zelfs tot een soortgelijke landbouwcultuur hebben behoord. Er was echter niet genoeg bewijs bij hem gevonden om nauwkeurig te suggereren tot welke cultuur hij behoorde.

Hoewel de landbouwpopulaties verspreid waren over het Europese continent, vertonen ze allemaal duidelijk bewijs van nauwe genetische verwantschap. Er zijn aanwijzingen dat deze boerenvolkeren nog geen tolerantie voor lactose in hoge frequenties droegen (zoals de Yamnaya-volkeren uit de latere bronstijd dat wel deden); ze droegen echter wel een speekselamylase-gen, waardoor ze mogelijk zetmeel efficiënter konden afbreken dan hun voorouders van jager-verzamelaars.
Verdere DNA-analyse heeft aangetoond dat de Y-chromosoom haplogroep G2a en mitochondriale haplogroep N1a vaak werden gevonden op het Europese continent tijdens het vroege neolithische tijdperk.

Het meest actuele onderzoek naar deze oude migraties op het Europese vasteland suggereert dat er drie grote groepen mensen waren die een blijvend effect hebben gehad op de hedendaagse volkeren van Europese afkomst: jagers-verzamelaars, vroege boeren en metaal-tijdperk-indringers.

Jagers-verzamelaars, vroege boeren en indringers uit het metaaltijdperk.

Na het Neolithicum (Nieuwe Steentijd) wordt de Bronstijd (3.000-1.000 BCE) gedefinieerd door een verdere iteratie in de technologie voor het maken van gereedschappen. Verbetering van de stenen werktuigen uit het paleolithische en neolithische tijdperk, leunden gereedschapmakers uit de vroege bronstijd zwaar op het gebruik van koperen werktuigen, waarbij later in het tijdperk andere metalen zoals brons en tin werden verwerkt.

De derde grote migratiegolf naar het Europese continent bestaat uit volkeren uit deze bronstijd; specifiek, nomadische hoedende culturen uit de Euraziatische steppen ten noorden van de Zwarte Zee. Deze migranten waren nauw verwant aan de mensen in het gebied van de Zwarte Zee dat bekend staat als de Yamnaya.

Deze migratie van nomaden uit de Bronstijd naar de gematigde streken verder naar het westen veranderde de cultuur en het leven op het Europese continent op tal van manieren. Niet alleen brachten de mensen van de Yamnaya-cultuur hun gedomesticeerde paarden, wielvoertuigen en metalen gereedschap mee; ze worden ook gecrediteerd voor het aanbrengen van veranderingen in de sociale en genetische samenstelling van de regio. Tegen 2.800 v.Chr. ontstonden in een groot deel van West- en Centraal-Europa bewijzen van nieuwe culturen uit de Bronstijd, zoals de Bell Beaker en Corded War. In het oosten rond de Oeral ontstond een groep die de Sintashta wordt genoemd en zich ten oosten van de Kaspische Zee uitbreidde en ongeveer 4.000 jaar geleden strijdwagens en getrainde paarden met zich meebracht.

Deze nieuwe culturen ontstonden door vermenging tussen de lokale Europese landbouwculturen en de nieuw aangekomen Yamnaya-volkeren. Onderzoek naar de invloed die de Yamnaya-cultuur op het Europese continent had, heeft ook eerder bestaande taalkundige theorieën over de oorsprong van de Indo-Europese taal op de proef gesteld. Eerdere paradigma’s voerden aan dat de Indo-Europese talen afkomstig waren van bevolkingsgroepen uit Anatolië; het huidige onderzoek naar de Yamnaya-culturen heeft echter een paradigmaverschuiving veroorzaakt en taalkundigen beweren nu dat de Indo-Europese talen geworteld zijn in de Yamnaya-volkeren.

Tegen de bronstijd kreeg de Y-chromosoom haplogroep R1b snel dominantie in West-Europa (zoals we vandaag zien) met hoge frequenties van individuen die tot de M269-subclade behoren. Oud DNA-bewijs ondersteunt de hypothese dat de R1b op het vasteland van Europa werd geïntroduceerd door de indringers uit de Bronstijd die uit het Zwarte Zeegebied kwamen. Verder DNA-bewijs suggereert dat een lactosetolerantie afkomstig is van de Yamnaya of een andere nauw verbonden steppegroep. De huidige populaties in Noord-Europa vertonen doorgaans een hogere frequentie van verwantschap met Yamnaya-populaties, evenals eerdere populaties van West-Europese jager-verzamelaarsgemeenschappen.

Mijn Y-DNA

“Out of Africa” migratie naar West Europa van mijn Haplogroep I-FGC15105

FTDNA Globe trekker construeerde een stamboom van de mensheid waarin alle mannelijke afstammingslijnen teruggaan naar een enkele gemeenschappelijke voorouder (ADAM) die honderdduizenden jaren geleden leefde. Deze menselijke stamboom stelt ons in staat om afstammingslijnen door tijd en plaats te verkennen en om de moderne geschiedenis van mijn (I-FGC15105) directe vaderlijke lijn en de oude geschiedenis van mijn gedeelde voorouders te ontdekken. Naast mijn eigen (I-FGC15105) voorouderlijke lijn (dikke rode lijn), tonen de dunne rode lijnen geslachten die andere wegen gingen en de migratiepaden die leidden naar mijn zeer oude Y-DNA connecties.

FTDNA Globe trekker construeerde een stamboom van de mensheid waarin alle mannelijke afstammingslijnen teruggaan naar een enkele gemeenschappelijke voorouder (ADAM) die honderdduizenden jaren geleden leefde. Deze menselijke stamboom stelt ons in staat om afstammingslijnen door tijd en plaats te verkennen en om de moderne geschiedenis van mijn (I-FGC15105) directe vaderlijke lijn en de oude geschiedenis van mijn gedeelde voorouders te ontdekken. Naast mijn eigen (I-FGC15105) voorouderlijke lijn (dikke rode lijn), tonen de dunne rode lijnen geslachten die andere wegen gingen en de migratiepaden die leidden naar mijn zeer oude Y-DNA connecties.

Van Y-Adam, 232.000 BCE naar mijn Big-Y Confirmed Haplogroep I-FGC15105 en dan naar mij, Cees Kloosterman, 2000 CE.

Van Y-Adam, 232.000 BCE naar mijn Big-Y Confirmed Haplogroep I-FGC15105 en dan naar mij, Cees Kloosterman, 2000 CE.

 4 -6 miljoen jaar BCE 
Mensen splitsten zich tussen 4 en 6 miljoen jaar geleden af van hun gemeenschappelijke voorouder, de chimpansees en gorilla’s. De hele mensheid kan afstammen van een kleine stam van ongeveer 10.000 mensen, van wie sommigen in de afgelopen ongeveer 200.000 jaar uit Afrika zijn geëmigreerd.

De Bab-el-Mandeb, wat Poort van Tranen betekent in het Arabisch, is een zeestraat tussen Jemen op het Arabisch Schiereiland, Djibouti en Eritrea, ten noorden van Somalië, in de Hoorn van Afrika, die de Rode Zee verbindt met het Guardafui-kanaal en de Golf van Aden. Het wordt ook wel Mandab Street genoemd in het Engels.

De Bab-el-Mandeb, wat “Poort van Tranen” betekent in het Arabisch, is een zeestraat tussen Jemen op het Arabisch Schiereiland, Djibouti en Eritrea, ten noorden van Somalië, in de Hoorn van Afrika, die de Rode Zee verbindt met het Guardafui-kanaal en de Golf van Aden. Het wordt ook wel Mandab Street genoemd in het Engels.

Sinds 2010 zijn er twee belangrijke geaccepteerde verspreidingsroutes voor de migratie uit Afrika van vroege anatomisch moderne mensen, de ‘noordelijke route’ (via de Nijlvallei en de Sinaï) en de ‘zuidelijke route’ die begint in Midden-Afrika en Afrika verlaat. via de zeestraat Bab-el-Mandeb.

 230.000 jaar BCE / A-PR2921
Globetrekker FTDNA plaatst het vroegste Y-ADAM-DNA (A-PR2921) in het zuidoostelijke deel van Nigeria, nu bekend als het Gashaka Gumti National Park. De verspreiding van moderne mensen ‘Out of Africa’ begon mogelijk al 230.000 jaar geleden in deze regio

 120.000 – 60.000 jaar BCE / A-L1090 > A-V168 > A-V221 > BT-M42 > CT-M168 > CF-P143
Ze reisden eerst naar de noordoostelijke hoek van het huidige Nigeria (125.000 BCE) rond Nikwa (A-V168) en gingen vervolgens zuidoostwaarts naar Tsjaad. Ze doorkruisten Tsjaad (120.000 BCE), staken het puntje van de Centraal-Afrikaanse Republiek over en volgden de noordgrens van Soedan (85.0000 BCE). Vervolgens (CT-M168) Ethiopië in naar Djibouti en de Rode Zee overgestoken (63.000 BCE) bij de zeestraat van Bab-el-Mandeb.
Tegenwoordig is de Rode Zee bij de zeestraat van Bab-el-Mandeb ongeveer 20 kilometer breed, maar 50.000 jaar geleden lag de zeespiegel 70 meter lager (als gevolg van de ijstijd) en was het waterkanaal veel smaller.

 60.000 – 33.000 jaar BCE / F-M89 > GHIJK-F1329 > HIJK-PF3494 > IJK-L15 > IJ-P214 > I-L758
Door de zuidelijke kustlijn van Jemen tot in Oman te volgen bereikten ze de noordoostelijke hoek van Oman (F-M89) rond Masqat (46.000 BCE).
Ze gingen zuidwestelijk, nog steeds in Oman naar Al-Jibal, vervolgens noordwestelijk door Abu Dhabi naar Saoudi-Arabië en bereikten (43.000 BCE) de grens van Iran (IJK-L15). Vervolgens westwaarts, ten noorden van Koeweit (40.000 BCE) naar Irak, noordwestelijk door Syrië naar Turkije tot aan het huidige Mersin.
Ze volgden de zuidelijke en vervolgens de westelijke kustroute van Turkije, bereikten Izmir (36.000 BCE), vervolgens noordwaarts naar Istanbul, langs de westkust van de Zwarte Zee naar Oekraïne. Verder naar de noordgrens van Oekraïne met Wit-Rusland en zuidwestwaarts naar Tsjechië (33.000 BCE).

EUROPA-weergave van mijn (I-FGC15105) afstammingslijnen door tijd en plaats en de geschiedenis van mijn gedeelde vaderlijke voorouder lijnen.

EUROPA-weergave van mijn (I-FGC15105) afstammingslijnen door tijd en plaats en de geschiedenis van mijn gedeelde vaderlijke voorouder lijnen.

 33.000 – 20.000 jaar BCE / M170 > I-P215 > I-CTS2257 > I-L460
Ze kwamen Oostenrijk binnen via de noordoostelijke hoek, verder naar (I-L758) Wenen (32.000 BCE) en reisden verder door West-Hongarije, westwaarts naar de regio Steiermark (I-M170) van Oostenrijk (25.000 BCE).
Vervolgens zuidwestelijk naar Noord-Slovenië (24.000 BCE), westwaarts de (I-P215) Zwitserse Alpen in (22.000 BCE), zuidoostelijk Italië in, langs Pordenone en Treviso, noordwaarts de Italiaanse Alpen in (21.000 BCE), dan terug zuidwaarts in de richting van het noorden van Venetië, vervolgens oostwaarts door Slovenië, over de zuidgrens van Hongarije.
Daarna gingen ze noordwaarts naar de Oostenrijkse grens en verder naar het westen (I-L460) van Zuid-Beieren, Duitsland (20.000 BCE).

 20.000 – 9900 jaar BCE / I-P214 > I-M223 > I-P222 > I-CTS616
Vervolgens reisden ze via Beieren richting de noordwestgrens (3150 BCE) en rond het huidige Regensburg keerden ze weer terug richting Baden-Württemberg (I-M223) in Duitsland (14.000 BCE).
Vervolgens weer oostwaarts naar de noordwestelijke grens van Oostenrijk (12.000 BCE) en verder naar de noordgrens van de regio Steiermark (10.500 BCE) en Burgenland, Oostenrijk (9900 BCE).

Daarna vervolgden ze hun tocht de Tsjechische Republiek in (9700 BCE), naar Brno, door naar zuidwesten van Polen in de buurt van Wroclaw, westwaarts Duitsland in en rond 9600 BCE bereikten ze de oostkust van Nederland.

De boot uit de Bronstijd van Dover is een van de minder dan 20 boten uit de Bronstijd die tot nu toe in Groot-Brittannië zijn gevonden. Hij dateert uit 1575-1520 BCE, wat hem mogelijk een van de oudste vrijwel intacte boten ter wereld (oudere bootvondsten zijn kleine fragmenten, sommige minder dan een vierkante meter) - hoewel er veel oudere schepen bestaan, zoals het Khufu-schip uit 2500 BCE.

De boot uit de Bronstijd van Dover is een van de minder dan 20 boten uit de Bronstijd die tot nu toe in Groot-Brittannië zijn gevonden.

Daarna werd afgeslagen naar het zuidoosten (I-FGC15071) Duitsland in (9550 BCE) en via Keulen en Hessen naar Beieren (8000 BCE).
Vervolgens oostwaarts naar de zuidwestelijke grens van de Tsjechische Republiek (7000 BCE) in de buurt van het huidige Prachatice, dan weer westelijk naar de zuidoostelijke grens van Rijnland-Pfalz , dan noord west naar België (4000 BCE) voorbij Luik, via Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, tot aan de kust van het Engelse Kanaal (2450 BCE).

Rond die tijd was de Wessex-cultuur de overheersende prehistorische cultuur van Midden- en Zuid-Engeland. Het mondiale zeeniveau lag nog steeds ongeveer 7 meter lager dan nu. Tijdens de bronstijd staken veel mensen de zee over van het vasteland van Europa naar Engeland. Ze reisden in lange houten boten, voortgestuwd door roeiers. De boten vervoerden mensen, dieren en handelsgoederen. Ze waren geladen met metaal uit mijnen, kostbare zwaarden, potten en sieraden.

Boten waren erg handig voor het vervoeren van zware materialen zoals steen. Voor een prehistorische boot die in september 1992 in Dover werd gevonden, waren 18 mensen nodig om te roeien! Hij dateert uit 1575-1520 BCE, wat hem mogelijk een van de oudste vrijwel intacte boten ter wereld (oudere bootvondsten zijn kleine fragmenten, sommige minder dan een vierkante meter) – hoewel er veel oudere schepen bestaan, zoals het Khufu-schip uit 2500BCE. De boot was gemaakt van eiken planken die aan elkaar waren genaaid met taxusspanten. Deze techniek kent een lange gebruikstraditie in de Britse prehistorie.

Mijn (I-FGC15105) afkomst en oude connecties in het huidige Engeland, Normandië in Frankrijk en België.

Mijn (I-FGC15105) afkomst en oude connecties in het huidige Engeland, Normandië in Frankrijk en België.

 2450 – 1850 jaar BCE / I-Z2068 > I-Y3675 > I-2054 >I-Y4746 > I-FGC15105
Ze staken het (I-Z2068) Engelse Kanaal over (2450 BCE) naar Kent, langs de kust van East Sussex, een beetje noordwestelijk naar West Sussex en zuidwaarts naar de kust en (2300 BCE) passeerden Eastbourne (I-Y3675), naar Portsmouth en het Isle of Wight (I-Z2054). Vervolgens oostwaarts, terug langs de kust van oost-Sussex (2000 v.Chr.), waarbij we het Engelse Kanaal weer oversteken naar Frankrijk. Vervolgens volgden ze de kustlijn van Picardië tot (I-4746) Dieppe (1950 BCE) en sloegen oostwaarts naar het Cambrai-gebied (1900 BCE).

Dan weer noordoostwaarts reizend naar de grens van België, door West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen, verder oostwaarts en
uiteindelijk bereikte ze de locatie van mijn eigen YDNA Haplogroep I-FGC15105 in Belgisch Limburg rond 1850 BCE.

1850 BCE – 2000 CE / I-FGC15105 > ME
Van mijn YDNA Haplogroep I-FGC15105 in Belgisch Limburg rond 1850 BCE -> noordwestelijk naar Nederland en uiteindelijk eindigend bij mij, Cees Kloosterman in Dordrecht, Nederland.

I-FGC15105 BigY Bevestigde haplogroep

I-FGC15105 BigY Bevestigde haplogroep

Credit:
Foto’s van de Bab-el-Mandeb-zeestraat en de Dover-boot van: Wikipedia , gelicentieerd onder de Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International-licentie.

Out of Africa

The spreading of Homo sapiens Out of Africa

The spreading of Homo sapiens Out of Africa

In paleoanthropology, the recent African origin of modern humans, also called the “Out of Africa” theory (OOA), recent single-origin hypothesis (RSOH), replacement hypothesis, or recent African origin model (RAO), is the dominant model of the geographic origin and early migration of anatomically modern humans (Homo sapiens). It follows the early expansions of hominins out of Africa, accomplished by Homo erectus and then Homo neanderthalensis.

The model proposes a “single origin” of Homo sapiens in the taxonomic sense, precluding parallel evolution of traits considered anatomically modern in other regions, but not precluding multiple admixture between H. sapiens and archaic humans in Europe and Asia. H. sapiens most likely developed in the Horn of Africa between 300,000 and 200,000 years ago. The “recent African origin” model proposes that all modern non-African populations are substantially descended from populations of H. sapiens that left Africa after that time.

There were at least several “out-of-Africa” dispersals of modern humans, possibly beginning as early as 270,000 years ago, including 215,000 years ago to at least Greece,and certainly via northern Africa and the Arabian Peninsula about 130,000 to 115,000 years ago. These early waves appear to have mostly died out or retreated by 80,000 years ago.

The most significant “recent” wave out of Africa took place about 70,000–50,000 years ago, via the so-called “Southern Route”, spreading rapidly along the coast of Asia and reaching Australia by around 65,000–50,000 years ago, while Europe was populated by an early offshoot which settled the Near East and Europe less than 55,000 years ago.

In the 2010s, studies in population genetics uncovered evidence of interbreeding that occurred between H. sapiens and archaic humans in Eurasia, Oceania and Africa indicating that modern population groups, while mostly derived from early H. sapiens, are to a lesser extent also descended from regional variants of archaic humans.

Dit is waar mijn directe vaderlijke haplogroep I-FGC151505 tegenwoordig het meest wordt gevonden.

Dit is waar mijn directe vaderlijke haplogroep I-FGC151505 tegenwoordig het meest wordt gevonden.

Mijn Y-DNA – Haplogroep Oorsprong

Het Y-DNA-chromosoom wordt doorgegeven van vader op zoon en blijft grotendeels ongewijzigd van generatie op generatie, met uitzondering van kleine traceerbare veranderingen van tijd tot tijd.

Door deze kleine verschillen in testresultaten met hoge dekking te vergelijken, kunnen we een grote stamboom van de mensheid reconstrueren waarin alle Y-chromosomen teruggaan naar een enkele gemeenschappelijke voorouder die honderdduizenden jaren geleden leefde.

 • Mijn Y-DNA Terminal SNP is I-FGC15105, subgroep van I-FGC15109, wat een subgroep is van haplogroep I-M223, die weer een subgroep is van I-M170.
 • Ouderdom van I-FGC15105: ± 1900 jaar BCE.
  Regio: Sardinië en de Balkan; een van de eerste haplogroepen in Europa samen met haplogroep G.

De vaderlijke lijn van I-FGC15105 vertakte zich rond 1900 BCE van I-FGC15109 en de rest van de mensheid. De man die de meest recente gemeenschappelijke voorouder van deze lijn is, is naar schatting geboren rond 1850 BCE. Hij is de voorouder van minstens 4 nakomelingen bekend als I-BY18, I-BY3802, I-FT137244 en 1 naamloze lijn.

Mijn haplogroep I-FGC15105 dateert uit hetmetaaltijdperk, een tijdperk waarin mensen gereedschappen van koper, brons en ijzer begonnen te gebruiken. Dit betekent dat ik volgens FTDNA tot een zeldzame lijn behoor.

Op dit moment zijn er 152 DNA-geteste afstammelingen, en ze specificeerden dat hun vroegst bekende oorsprong uit Engeland, de Verenigde Staten, Ierland en 12 andere landen komt.

Mijn Y-DNA SNP pad van I-M223, 15.000 BCE naar mij I-FGC15105

Mijn Y-DNA SNP pad van I-M223, 15.000 BCE naar mij I-FGC15105

 • I-BY18‘s vaderlijke lijn werd gevormd toen deze zich vertakte van de voorouder I-FGC15105 en de rest van de mensheid rond 1850 BCE. De man die de meest recente gemeenschappelijke voorouder van deze lijn is, is naar schatting geboren rond 800 BCE.
 • I-BY3802‘s vaderlijke lijn werd gevormd toen deze zich vertakte van de voorouder I-FGC15105 en de rest van de mensheid rond 1850 v.Chr.. De man die de meest recente gemeenschappelijke voorouder van deze lijn is, is naar schatting geboren rond 1700 CE.
 • I-FT137244‘s vaderlijke lijn werd gevormd toen deze zich vertakte van de voorouder I-FGC15105 en de rest van de mensheid rond 1850 v.Chr.. De man die de meest recente gemeenschappelijke voorouder van deze lijn is, is naar schatting geboren rond 1300 CE.

Alle menselijke mannelijke afstammingslijnen zijn terug te voeren op een enkele gemeenschappelijke voorouder in Afrika die ongeveer 230.000 jaar geleden leefde, bijgenaamd Y-Adam. Hier laten we de SNP-route zien van mijn voorouderlijke haplogroep I-M223 (geschat op 15.000 v.Chr.) naar mij I-FGC15105 en mijn nauwste verbindingen gevonden in oud DNA van archeologische overblijfselen.

Maar het verhaal eindigt hier niet!
Naarmate meer mensen testen, zal de geschiedenis van deze genetische afstamming verder verfijnd worden
.

FTDNA Globetrekker vergrote EUROPA weergave van mijn Y-DNA-pad naar I-FGC15105

FTDNA Globe trekker EUROPA weergave van de afstammingslijnen door tijd en plaats en om de moderne geschiedenis van mijn (I-FGC15105) directe vaderlijke achternaamlijn en de oude geschiedenis van mijn gedeelde voorouders te ontdekken.

FTDNA Globe trekker EUROPA weergave van de afstammingslijnen door tijd en plaats en om de moderne geschiedenis van mijn (I-FGC15105) directe vaderlijke achternaamlijn en de oude geschiedenis van mijn gedeelde voorouders te ontdekken.

Opmerkelijke Y-DNA connecties

 • De opmerkelijke Y-DNA haplogroep connecties zijn gebaseerd op directe DNA-tests of afgeleid van het testen van familieleden en moeten als leuke feiten worden beschouwd.
  Ja, Ja … leuk, maar onthoud dat DNA niet liegt, DNA liegt nooit, dus het zijn echte feiten!
Ludwig van BeethovenFrancis CookeBill GatesMaarten LutherHenry SamsonOliver WinchesterRalph Waldo EmersonMyles StandishFranklin Delano RooseveltKit CarsonDavid “Davy” CrockettGeorge Armstrong CusterJames MonroeClan MunroClan LindsayWild Bill HickokHans JonatanAlbert PerryCarl Axel GottlundStephen F. Austin

Oude Y-DNA-connecties

Hier zijn enkele zeer oude connecties die een gemeenschappelijke vaderlijke voorouder met mij delen, gevonden in de regio’s die nu bekend staan ​​als:

 • Weltzin, Tollense-vallei, West-Pommeren, Duitsland.
 • Macarthur Cave, Argyll and Bute, Schotland.
 • Distillery Cave, Argyll and Bute, Schotland.
 • Portal Tomb, Poulnabrone, Clare, Ierland.
 • Primrose Grange, Ierland.
 • Trumpington Meadows, Cambridgeshire, Engeland.
 • Augustinian Friars, Cambridgeshire, Engeland, England.
 • Upper Swell, Wantage, Engeland.
 • Fussels Lodge, Salisbury, Engeland.
 • Burn Ground, Gloucestershire, Engeland.
 • Cockerham, Noord-Yorkshire , Engeland.
 • Stenderup Hage, Funen, Denemarken.
 • Motala, nabij het Vätternmeer, Zweden.
 • Viste grot in Vistehola, Rogaland, Noorwegen.
 • Les Bréguières 1, Alpes-Maritimes, Frankrijk.
 • Les Bréguières 2, Alpes-Maritimes, Frankrijk.
 • Cueva de las Lechuzas, Villena, Alicante, Spanje.
 • Szólád, Cserénfa, Hongarije.
 • Erd, Hongarije.
 • Buria, Felsődobsza-2. lelőhely, Hongarije.
 • Balatonkeresztúr, Somogy, Hungarije.
 • Százhalombatta, Földvár, Százhalombatta, Hungarije.
 • Padina, Servië.
 • Mokrin necropolis, Mokrin, Servië.
 • Vlasac, Iron Gates, Vlasac, Servië.
 • Bodrogkeresztur, Urziceni, Roemenië.
 • Břvany, Louny, Tsjechische Republiek.
 • Poláky, Chomutov, Tsjechische Republiek.
 • Zličín, Praha, Tsjechische Republiek.
 • Konobrže, Most, Tsjechische Republiek.
 • Grave, Grofove njive, Slovenië.
 • Verteba Cave, Ternopil Oblast, Oekraïne
 • Pielgrzymowice, Małopolska provincie, Polen.
 • Gustorzyn, Kujawy-Pomorze provincie, Polen.
 • Su Crocefissu, Sassari, Sardinië, Italië.
 • Su Crocefissu Mannu, Porto Torres, Sardinië, Italië.
 • S’isteridolzu, Ossi, Sardinië, Italië.
 • Anghelu Ruju, Alghero, Sardinie, Italië.

Deze connecties zijn gebaseerd op DNA-testen van archeologische overblijfselen van over de hele wereld.

Iedereen die ook maar een beetje bekend is met de Y-DNA-haplogroepnotatie, weet hoe omslachtig de “longhand”versie is.

In 2014 veranderde (FTDNA) hun naamgevingssysteem voor de Y-DNA haplogroepen. De nieuwe naamgevingsconventie vervangt de bekende groepsnamen zoals R1b1a2 door de SNP verkorte versie van dezelfde haplogroepnaam, R-M269 .

Bijvoorbeeld, R1b1a1b1a1a2c1a1d is de ISOGG Y-DNA haplogroep “longhand” versie, de FTDNA “shorthand” versie is R1b-DF41, veel makkelijkerr.

Vanaf dat moment zullen de haplogroepen bekend staan ​​onder hun SNP-naam en is de lange versie achterhaald, hoewel je die altijd zult zien in oudere documenten, artikelen en kranten.

 • Op de onderstaande foto van de Weltzin Tollense Warriors met wie ik een gemeenschappelijke vaderlijke voorouder deel, zie je meer voorbeelden van deze naamgeving.
ISOGG longhand versus de nieuwe FTDNA shorthand naamgeving.

ISOGG longhand versus de nieuwe FTDNA shorthand naamgeving.

Weltzin 15 + 51Weltzin 24+83Weltzin 71+39+64Fussels Lodge 2Austin Friary 514Cockerham 16463Upper SwellBurn Ground